Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Ανεμογεννήτριες

Κωνσταντίνος Μενουδάκος: Το ΣτΕ, οι ανεμογεννήτριες και οι αναδασωτέες εκτάσεις

Κωνσταντίνος Μενουδάκος: Το ΣτΕ, οι ανεμογεννήτριες και οι αναδασωτέες εκτάσεις

Κατά το Σύνταγμα (άρθρο 24 παρ. 1) μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση τους, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

Βασιλική Θάνου: Οι Ανεμογεννήτριες και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

Βασιλική Θάνου: Οι Ανεμογεννήτριες και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

Από μία απλή ανάγνωση της εν λόγω απόφασης, προκύπτει η διαπίστωση ότι τα νομικά επιχειρήματα της μειοψηφίας είναι πολύ πιο ισχυρά, πειστικά και βάσιμα από εκείνα της πλεοψηφίας.