Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Βασιλική Θάνου: «Το ΣτΕ θα κρίνει την τύχη του διορισμού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της θυγατέρας αντιπρόεδρου του Δικαστηρίου»  

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Βασιλική Θάνου: «Το ΣτΕ θα κρίνει την τύχη του διορισμού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της θυγατέρας αντιπρόεδρου του Δικαστηρίου»  

Αντεπίθεση με όλα τα μέσα κάνει η πρώην (έκπτωση όπως προτιμά η ίδια) πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Βασιλική Θάνου, η οποία με επιστολή της στην ηγεσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης  αφού ζητά να παρέμβουν υπέρ της νομιμότητας (για τη μη απομάκρυνσή της δηλαδή), θέτει σε δημόσια θέα την συγγενική σχέση της μιας εκ των διορισμένων μελών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου, Αθ. Ράντο.

Πρόκειται για την   ειδική νομική σύμβουλο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, Μαρία-Ιωάννα Ράντου, η οποία επιλέχθηκε για μια από τις θέσεις εισηγητή στην επιτροπή και η οποία, σύμφωνα με την κα Θάνου, είναι κόρη του αρχαιότερου αντιπροέδρου του ΣτΕ, Αθανάσιου Ράντου. Και ποιο είναι το πρόβλημα θα πείτε;

Το γεγονός ότι η κα Θάνου και τα υπόλοιπα έκπτωτα μέλη της Επιτροπής έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας , το οποίο θα συζητήσει την  αίτηση αναστολής την οποία έχουν υποβάλλει στις 30/8: Η Κυβέρνηση, κατά τρόπο μη συμβατό προς τους κανόνες του Κράτους Δικαίου, στην προσπάθειά της να προκαταλάβει και να επηρεάσει την απόφαση των Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σπεύδει να κινήσει τη διαδικασία για τον διορισμό των νέων μελών, μεταξύ των οποίων, όπως προέκυψε από την ανακοίνωση των ονομάτων, περιλαμβάνεται και η θυγατέρα ενός Αντιπροέδρου εν ενεργεία του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός το οποίο έχει ήδη σχολιασθεί, σε πολλά δημοσιεύματα, ως παρέμβαση στην απόφαση του Δικαστηρίου, αφού οι Δικαστές θα κρίνουν, στην πραγματικότητα, «για την τύχη της θέσης της κόρης του συναδέλφου τους». Τους διορισμούς αυτούς, όπως είναι αυτονόητο, είμαστε υποχρεωμένοι να προσβάλλουμε, ως παράνομους και άκυρους», αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Θάνου στην επιστολή της.

Βέβαια είναι απορίας άξιον γιατί θεωρεί μια πρώην ανώτατη δικαστής , που γνωρίζει πως λειτουργούν τα δικαστήρια, ότι αυτό θα επηρεάσει την Ολομέλεια ενός Ανωτάτου Δικαστηρίου, τη στιγμή που είναι δεδομένο, πως εφοσον υφίσταται συγγενική σχέση ο κ Ράντος προφανώς θα αυτοεξαιρεθεί από την όλη διαδικασία.

Δεύτερη φορά που δέχεται «επίθεση» για προσωπικούς λόγους

Πάντως ο Αθανάσιος Ράντος, ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, και ένας από τους πιο ικανούς νομικούς της χώρας κατά γενική ομολογία, είναι η δεύτερη φορά που δέχεται «επίθεση» για προσωπικούς λόγους, Η πρώτη βέβαια είχε ξεπεράσει τα όρια της ευπρέπειας και της ηθικής, αφού του έγινε ευθεία επίθεση στο μέσον της διαδικασίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες, όταν έγινε γνωστό ότι ειχε ταχθεί υπέρ του (αρχικού) παραδεκτού των αιτήσεων των τηλεοπτικών σταθμών.

Η επιστολή

Ολόκληρη επιστολή της Βασιλική Θάνου προς τους επικεφαλής των κομμάτων  έχει ως εξής:

«Θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για το θεσμικό ζήτημα, που έχει προκύψει από την προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη του άρθ. 101 του Ν4623/2019, η οποία προβλέπει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού (και μόνο, σε σχέση με όλες τις άλλες, σύνολο 22, Ανεξάρτητες Αρχές-φωτογραφική διάταξη), τα οποία εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο, που θεσπίζεται με την εν λόγω διάταξη, εκπίπτουν αυτοδίκαια από τη θέση τους, χωρίς να υπάρχει και μεταβατική διάταξη, που να προβλέπει ότι τα νυν υπηρετούντα μέλη παραμένουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους, όπως επιβάλλεται από το Ενωσιακό Δίκαιο και από τη Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Συγκεκριμένα το μεν ΔΕΕ έκρινε ότι «διάταξη νόμου που οδηγεί σε παύση της θητείας των μελών Ανεξάρτητης Αρχής, χωρίς την πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης, που να εξασφαλίζει την ολοκλήρωσης της θητείας τους, αντίκειται ευθέως στο Ενωσιακό Δίκαιο» (απόφαση C-288/2012), η δε Οδηγία 1/2019 προβλέπει ότι, «για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών, η εθνική νομοθεσία πρέπει να ορίζει εκ των προτέρων τους λόγους παύσης των μελών τους». Επίσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πάγια νομολογία του, έχει κρίνει ότι «τα κράτη-μέλη, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη θέση σε εφαρμογή της Οδηγίας (εν προκειμένω της 1/2019) πρέπει να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων, ικανών να διακυβεύουν σοβαρά την επίτευξη του αποτελέσματος, που επιδιώκει η Οδηγία» (C-14/02, C-129/96).

Σημειωτέον ότι, σε όμοια περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, κατά το έτος 2016, όσον αφορά τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον οποίον κατέλαβε το όριο ηλικίας των 73 ετών, προστέθηκε μεταβατική διάταξη, προβλέπουσα ότι δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση τα νυν υπηρετούντα μέλη, όσον αφορά δε τον τότε Αντιπρόεδρο, τον οποίον κατελάμβανε το θεσμοτηθέν τότε (2016) ασυμβίβαστο, λόγω της ιδιότητάς του, ως συζύγου βουλευτή, δεν εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Υπουργού, και έτσι παρέμειναν και οι δύο στις θέσεις τους, μέχρι τη λήξη τη θητείας τους.

Τέλος, οι Συνταγματικές αρχές απαγορεύουν τη θέσπιση «φωτογραφικής» διάταξης νόμου, όπως η επίμαχη ως άνω διάταξη, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας μας αποδίδεται η έλλειψη αμεροληψίας, λόγω δήθεν «κομματικοποίησης μας», επειδή τα τέσσερα έκπτωτα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, παρείχαμε, για κάποιο διάστημα, τις επιστημονικές υπηρεσίες μας σε Κυβερνητικά γραφεία, ως νομικοί ή οικονομικοί Σύμβουλοι (ενώ άλλοι πρόεδροι ανεξαρτήτων αρχών είχαν, στο παρελθόν, καθαρά κομματική θέση, π.χ. ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή), χωρίς ουδόλως να ενοχλείται η Κυβέρνηση.

Κατόπιν αυτών, τα τέσσερα έκπτωτα μέλη καταθέσαμε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής απόφασης, που διαπιστώνει την έκπτωσή μας από τις θέσεις μας, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 6-12-2019, καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης αυτής, η οποία συζητείται την 30-8-2019. Η Κυβέρνηση, κατά τρόπο μη συμβατό προς τους κανόνες του Κράτους Δικαίου, στην προσπάθειά της να προκαταλάβει και να επηρεάσει την απόφαση των Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σπεύδει να κινήσει τη διαδικασία για τον διορισμό των νέων μελών, μεταξύ των οποίων, όπως προέκυψε από την ανακοίνωση των ονομάτων, περιλαμβάνεται και η θυγατέρα ενός Αντιπροέδρου εν ενεργεία του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός το οποίο έχει ήδη σχολιασθεί, σε πολλά δημοσιεύματα, ως παρέμβαση στην απόφαση του Δικαστηρίου, αφού οι Δικαστές θα κρίνουν, στην πραγματικότητα, «για την τύχη της θέσης της κόρης του συναδέλφου τους». Τους διορισμούς αυτούς, όπως είναι αυτονόητο, είμαστε υποχρεωμένοι να προσβάλλουμε, ως παράνομους και άκυρους.

Εξ αιτίας όλων των ανωτέρω ενεργειών της Κυβέρνησης, δημιουργείται αδιέξοδο στην ομαλή λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με συνέπεια τη βλάβη του υγιούς ανταγωνισμού, της αγοράς και των καταναλωτών, αλλά και το σοβαρό πλήγμα της αξιοπιστίας και του κύρους της.

Ευελπιστούμε και ζητούμε την από μέρους του Κόμματός σας στήριξη της νομιμότητας, δεδομένου  ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν πρόκειται για ζήτημα προσωπικό, αλλά για ζήτημα θεσμικό».

Με εκτίμηση, Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου Έκπτωτη Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ