Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Άρειος Πάγος: Υποχρέωση του ΕΣΡ να συμμορφώνεται σε εισαγγελικές παραγγελίες και να χορηγεί πρακτικά συνεδριάσεων

 Σε γνωμοδότηση του επισημαίνει πως τυχόν άρνηση εκτέλεσης των παραγγελλομένων μπορεί ενδεχομένως, να θεμελιώσει ποινική ευθύνη για παράβαση καθήκοντος.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Άρειος Πάγος: Υποχρέωση του ΕΣΡ να συμμορφώνεται σε εισαγγελικές παραγγελίες και να χορηγεί πρακτικά συνεδριάσεων

Σύσταση για ανταπόκριση στις εισαγγελικές παραγγελίες για τη χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων απευθύνει ο Άρειος Πάγος προς το ΕΣΡ μετά από σχετικό ερώτημα της ανεξάρτητης Αρχής.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά στοιχεία, δηλαδή στα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται σε δημόσια αρχεία.

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη σε άλλες διατάξεις πως «ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά των επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα, να παραδώσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον».

Όπως αναφέρεται «κατά την κρατούσα (εισαγγελική) άποψη, η παραγγελία του εισαγγελέα προς τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα για χορήγηση εγγράφων στον έχοντα δικαίωμα ή έννομο συμφέρον πολίτη έχει το χαρακτήρα δικαστικής διατάξεως».

Τονίζεται δε ότι «η άσκηση της εν λόγω εισαγγελικής αρμοδιότητας έχει αποδειχθεί (κατά το πλείστον) αποτελεσματική στην πράξη, ως ταχεία διαδικασία δικαστικής (εισαγγελικής) προστασίας του πολίτη για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα, διότι πράγματι, χωρίς χρονοτριβή, εξαλείφει ένα συνηθισμένο σημείο τριβής μεταξύ δημόσιας υπηρεσιών και πολιτών και αίρει αντιπαραθέσεις πολιτών και (ενίοτε δυστροπούντων ή ευθυνόφοβων) δημοσίων υπαλλήλων».

Σε κάθε περίπτωση ο Άρειος Πάγος υπογραμμίζει: «Η εισαγγελική παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση συμμόρφωσης προς αυτήν, τυχόν δε άρνηση εκτέλεσης των παραγγελλομένων μπορεί ενδεχομένως, να θεμελιώσει ποινική ευθύνη για παράβαση καθήκοντος».

Οι συνεδριάσεις του ΕΣΡ δεν είναι «μυστικές»

Δεδομένου μάλιστα πως κατά των αποφάσεων του ΕΣΡ μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, συνεπάγεται – όπως αναφέρεται – ειδικό έννομο συμφέρον του διοικουμένου, που θεμελιώνει δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας του ΕΣΡ.

«Τα συντασσόμενα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας του ΕΣΡ περιλαμβάνουν «συνοπτική» μεν αναφορά στο περιεχόμενο των θεμάτων που συζητήθηκαν, αλλά είναι αρκούντως αναλυτικά, αφού πρέπει να περιέχουν, πλην των άλλων, και την εισήγηση επί των θεμάτων, τις απόψεις των εγκαλουμένων τρίτων ή άλλων προσώπων, που έχουν κληθεί να παράσχουν πληροφορίες και τις απόψεις των μελών για κάθε θέμα» επισημαίνεται.

«Κατά τούτο διαφέρουν από το «πρακτικό» για το οποίο γίνεται λόγος στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4, 7 ΚΔΔ, η οποία αναφέρεται γενικά στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και όχι ειδικά στις Ανεξάρτητες Αρχές και μάλιστα στο ΕΣΡ» λέει η γνωμοδότηση.

«Εξάλλου, οι συνεδριάσεις της ολομέλειας του ΕΣΡ δεν μπορούν να θεωρηθούν «μυστικές» κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 ΚΔΔ, ούτε καλύπτονται από κάποια μορφή «απορρήτου», αφού δεν γίνονται μεν δημόσια, όμως παρίστανται σ’ αυτές και ακούγονται εγκαλούμενοι και τρίτοι» σημειώνεται.

Και καταλήγει: «Συνεπώς, υφίσταται νόμιμη υποχρέωση να χορηγείται αντίγραφο των καθαρογεγραμμένων (αναλυτικών) πρακτικών και όχι ενός συνοπτικού μονοσέλιδου «πρακτικού» που δεν έχει το πλήρες περιεχόμενο που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΡ».

Ολόκληρη η γνωμοδότηση ΕΔΩ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ