Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Δημόσιος διαγωνισμός για το κυλικείο του Αρείου Πάγου – 10ετής ενοικίαση με 600 ευρώ τιμή εκκίνησης

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δημόσιος διαγωνισμός για το κυλικείο του Αρείου Πάγου – 10ετής ενοικίαση με 600 ευρώ τιμή εκκίνησης

Σε δημόσιο  πλειοδοτικό διαγωνισµό για την ενοικίαση του κυλικείου του Αρείου Πάγου  (54,54) τετραγωνικών µέτρων περίπου, στο ισόγειο του Ανωτάτου Δικαστηρίου προχωρεί η ηγεσία του Δικαστηρίου.

Με εντολή του προέδρου Ιωσήφ Τσαλαγανίδη προκηρύσσεται δημόσιος  πλειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές για τη µίσθωση, για δέκα έτη (10), χώρου (54,54) τετραγωνικών µέτρων περίπου, στο ισόγειο του ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ του Αρείου Πάγου, επί της Λ. Αλεξάνδρας 121, για τη λειτουργία κυλικείου, µε τιµή εκκίνησης για τον καθορισµό του µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) πλέον των νόµιµων κρατήσεων (χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου), οι οποίες βαρύνουν το µισθωτή, το οποίο θα αναπροσαρµόζεται.

Τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 10η Μαρτίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. Ο διαγωνισµός (άνοιγµα προσφορών) θα γίνει την 11η Μαρτίου 2020, ηµέρα Τετάρτη ώρα 11:00 π.µ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΏ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ