Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Χαράλαμπος Κόνδης: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και διαμεσολάβηση

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Χαράλαμπος Κόνδης: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και διαμεσολάβηση

Του Χαράλαμπου Κόνδη*

Με τις αλλεπάλληλες και αναγκαίες βέβαια νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ίσως έχει δημιουργηθεί αμφιβολία στους νομικούς σχετικά με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικότητας της διαδικασίας διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Με τις πιο κάτω σκέψεις καταλήγουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.

1. Το άρθρο 44 του ν. 4640/2019 προβλέπει ότι:

«Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, τα οποία τίθενται σε ισχύ και καταλαμβάνουν τις αγωγές που κατατίθενται μετά την παρέλευση των κατωτέρω ημερομηνιών, ως εξής:

α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ και β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.[…]»

2. Με τα δεδομένα αυτά καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αγωγών αρμοδιότητας (α) τακτικής Μονομελούςμε αξία αντικειμένου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και (β) τακτικής Πολυμελούς, προκειμένου οι αγωγές αυτές να μην υπαχθούν στις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 6 (Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης – Υπαγόμενες διαφορές) και 7 (Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη)ήταν η Παρασκευή, 13.3.2020.

3. Επί του παρόντος η λειτουργία των δικαστηρίων έχει ανασταλεί προσωρινά δυνάμει των:

(α) υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 833/12.3.2020) για το διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020,

(β) υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 864/15.3.2020) για το διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020 – επισημαίνεται ότι από την δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ την 15.3.2020 έπαυσε η ισχύς της αρχικής υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020 ΚΥΑ, και

(γ) υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21159/27.3.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1074/27.3.2020) για το διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020.

4. Κοινός τόπος των παραπάνω ΚΥΑ είναι ότι κατά το διάστημα της αναστολής αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

5. Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2607/13.3.2020, 2611/16.3.2020, 2690/23.3.2020 και 2721/30.3.2020 ανακοινώσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν παρασχεθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Πρωτοδικείου και την μεταχείριση προθεσμιών κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

6. Μεταξύ των ρυθμιζομένων ζητημάτων είναι και αυτό της καταληκτικής ημερομηνίας για την κατάθεση αγωγών αρμοδιότητας (α) τακτικής Μονομελούς με αξία αντικειμένου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και (β) τακτικής Πολυμελούς, προκειμένου να μην υπαχθούν στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση, η οποία κατά την υπ’ αριθμ. 2607/13.3.2020 ανακοίνωση (που είχε εκδοθεί υπό το πρίσμα της αρχικής ΚΥΑ περί αναστολής εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020) «μετατίθεται για την 30/3/2020», πρώτη δηλαδή διαθέσιμη εργάσιμη ημέρα στην υποθετική περίπτωση που η αναστολή θα έληγε την 27.3.2020.

7. Με την τελευταία υπ’ αριθμ. πρωτ. 2721/30.3.2020 ανακοίνωσή του το Πρωτοδικείο Αθηνών ενημέρωσε ότι το πλαίσιο λειτουργίας παραμένει και για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 ίδιο με αυτό που ίσχυσε στο προηγούμενο διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, όπως είχε εξειδικευθεί από τις προηγούμενες ανακοινώσεις του, στις οποίες και παραπέμπει επισημαίνοντας ειδικώς ότι «τα αναφερόμενα στις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως».

8. Συνεπεία των ανωτέρω και στα πλαίσια της αναλογικής εφαρμογής των ήδη ανακοινωθέντων και για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 προκύπτει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αγωγών αρμοδιότητας (α) τακτικής Μονομελούς με αξία αντικειμένου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και (β) τακτικής Πολυμελούς, προκειμένου αυτές να μην υπαχθούν στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση, η οποία αρχικά ήταν η 13.3.2020 και εν συνεχεία μετατέθηκε για την 30.3.2020 πρέπει να μετατεθεί εκ νέου για την 13.4.2020, πρώτη δηλαδή διαθέσιμη εργάσιμη ημέρα στην υποθετική περίπτωση που η αναστολή λήξει στις 10.4.2020.

Δικηγόρος*

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ