Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Ελεάννα Σκουτέλα : Παράβολα και ΑΣΕΠ – Ανισότητα στην νομιμότητα

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ελεάννα Σκουτέλα : Παράβολα και ΑΣΕΠ – Ανισότητα στην νομιμότητα

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/18693/5-10-2020 απάντηση του σε σχετική Ερώτηση 40 βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για πιθανή προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προς την κατεύθυνση να συμπεριληφθούν  στους πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι απορριφθέντες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 λόγω μη καταβολής παραβόλου, με παράλληλη δυνατότητα πρόσληψής τους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Ουδεμία νύξη, ωστόσο, έκανε ο Υπουργός για αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με το ζήτημα της μη καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όσον αφορά τις προκηρύξεις 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019, για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ, αντίστοιχα.

Η εν λόγω πρόβλεψη νομοθετικής επίλυσης του ζητήματος του παραβόλου για τους διαγωνιζόμενους των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 (της γενικής αγωγής) προς την κατεύθυνση της συμπερίληψής τους στους πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με δυνατότητα πρόσληψής τους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με την ταυτόχρονη παράλειψη πρόβλεψης αντίστοιχης ρύθμισης για τους διαγωνιζόμενους των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 (της ειδικής αγωγής) αντίστοιχα, παραβιάζει προδήλως τις αρχές της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης των διοικουμένων (Συντ. 4 παρ. 1) και της χρηστής διοικήσεως. Και τούτο διότι η ως άνω πρόβλεψη θέτει όλως παρανόμως τους διαγωνιζόμενους των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 σε δυσμενέστερη θέση έναντι των διαγωνιζομένων των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, ως προς το αυτό ζήτημα της μη καταβολής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Μάλιστα, συμβαίνει το οξύμωρο ένας υποψήφιος που έλαβε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία τόσο των προκηρύξεων της γενικής αγωγής όσο και αυτών της ειδικής, για το ίδιο «σφάλμα», να δικαιώνεται νομοθετικά ως προς την προκήρυξη της γενικής αγωγής και ταυτόχρονα να αποκλείεται από τους πίνακες επιτυχόντων της προκηρύξεως της ειδικής αγωγής.

Μια τέτοια διάκριση, άλλωστε, ουδόλως δικαιολογείται και χρονικά. Οι προκηρύξεις της γενικής αγωγής δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ την 24η Δεκεμβρίου 2019 (ΦΕΚ 45/24-12-2019/Τ. ΑΣΕΠ για την 1ΓΕ/2019 και ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ για την 2ΓΕ/2019), ενώ οι προκηρύξεις της ειδικής αγωγής φέρουν ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, η μεν 2ΕΑ/2019 την 25η Απριλίου 2019 (ΦΕΚ 14/25-4-2019/τ. ΑΣΕΠ), η δε 3ΕΑ/2019 την 24η Απριλίου 2019 (ΦΕΚ 12/24-4-2019/τ. ΑΣΕΠ). Προηγείται, επομένως, χρονικά η έκδοση των προκηρύξεων της ειδικής αγωγής κατά οκτώ μήνες σε σχέση με την έκδοση των προκηρύξεων της γενικής αγωγής.

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι οι υποψήφιοι των προκηρύξεων της ειδικής αγωγής ήταν οι πρώτοι που αντιμετώπισαν το ζήτημα της καταβολής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ ήδη κατά το χρόνο έκδοσης των προκηρύξεων της γενικής αγωγής είχαν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα της ειδικής (17-10-2019 για την 2ΕΑ/2019 και 20-11-2019 για την 3ΕΑ/2019), με αποτέλεσμα, οι υποψήφιοι της γενικής να είναι προϊδεασμένοι ως προς το ζήτημα του παραβόλου, δεδομένης και της ευρείας δημοσιότητας που είχε ήδη λάβει το ζήτημα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν περισσότερο εύλογο η εξαγγελλόμενη νομοθετική ρύθμιση να θεσπιστεί προεχόντως για τους υποψηφίους των προκηρύξεων της ειδικής αγωγής, οι οποίοι δικαιολογημένα παρέλειψαν να πληρώσουν το παράβολο, διότι ενόψει των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 για πρώτη φορά ανέκυψε το ζήτημα της μαζικότατης μη καταβολής του ηλεκτρονικού παραβόλου. Τούτων δοθέντων, παρίσταται παράλογη και αντιφατική η νομοθετική επίλυση του ζητήματος του παραβόλου ως προς τις μεταγενέστερες προκηρύξεις της γενικής αγωγής, κατά παράλειψη αντίστοιχης ρύθμισης ως προς τις προτερόχρονες προκηρύξεις της ειδικής αγωγής.

Των ανωτέρω έπεται η πρόδηλη αντισυνταγματικότητα ενός νόμου που θα προβλέπει τη συμπερίληψη των απορριφθέντων των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 λόγω μη καταβολής παραβόλου στους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με δυνατότητα πρόσληψής τους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, κατά το μέρος που θα έμεναν εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου αυτού οι εξ ιδίου λόγου απορριφθέντες των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019.

Εν κατακλείδι, σε περίπτωση ψήφισης σχετικού νόμου που να ρυθμίζει το ζήτημα του παραβόλου στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, για λόγους ισότητας, δέον όπως επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου και στους υποψηφίους των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019, ειδάλλως ο σχετικός νόμος θα είναι, κατά τα προεκτεθέντα, αντισυνταγματικός ως αντιβαίνων στις αρχές της ισότητας της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοικήσεως.

Η Ελεάννα Σκουτέλα είναι Α. Δικηγόρος

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ