Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων στις Σέρρες

NEWSROOM icon
NEWSROOM
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων στις Σέρρες

«Δικηγορία και Δικαιοσύνη στην Νέα Εποχή» είναι το θέμα του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων, που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 19 έως και τις 22 Απριλίου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 21 έτη, καθώς το τελευταίο έγινε το 1998 στην Θεσσαλονίκη.

Την έναρξη του συνεδρίου, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του, έχει κληθεί να κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στον συνέδριο απασχολούν όχι μόνον τους δικηγόρους, αλλά και τους δικαστές και βέβαια την κοινωνία, όλους τους πολίτες, μιας και δεν αναφέρονται μόνον σε ζητήματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, μόνον με την αυτοτέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και στην σχέση των δικηγόρων με την κοινωνία και τις κοινωνικές ομάδες και φορείς, καθώς και την λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δ. Βερβεσός (Πρόεδρος του ΔΣΑ) επισημαίνει στον χαιρετισμό του για το Συνέδριο:

«Η ανεξαρτησία των ∆ικηγορικών Συλλόγων, ουσιώδης συνιστώσα της συνολικής Ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης έχει καταστεί η λύδια λίθος κάθε ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους δικαίου. Γι’ αυτό και αποτελεί αφενός την επίκαιρη αλλά και πάγια κατακλείδα και αφετέρου – αυτόθροα – και τη βασική Θεματολογία του Συνεδρίου, απέναντι στις απόπειρες περιορισμού και φαλκίδευσής της, που επιχειρούνται από εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις».

Σύνεδροι είναι οι Πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ενώ δικαίωμα παρέμβασης έχουν και εκπρόσωποι των παρατάξεων που συμμετείχαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων.

Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Ολομέλειας – Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού

«Η Ολομέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος μετά από 20 χρόνια, από το 1998 στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το 14° Πανελλήνιο Συνέδριό της στις Σέρρες από 19-22 Απριλίου 2019.

Οι προκλήσεις της νέας εποχής, στην οποία εισέρχεται η παγκόσμια, ευρωπαϊκή αλλά και εθνική οικονομία, ήτις επιδρά καθοριστικά σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνικής δράσης, αντανακλούν στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δοκιμάζουν τις αντοχές των παραδοσιακών του αρχών και επιζητούν λυσιτελείς απαντήσεις για το νέο ρόλο του δικηγόρου στη νέα αυτή συγκυρία.

Η ανεξαρτησία των ∆ικηγορικών Συλλόγων, ουσιώδης συνιστώσα της συνολικής Ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης έχει καταστεί η λύδια λίθος κάθε ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους δικαίου. Γι’ αυτό και αποτελεί αφενός την επίκαιρη αλλά και πάγια κατακλείδα και αφετέρου – αυτόθροα – και τη βασική Θεματολογία του Συνεδρίου, απέναντι στις απόπειρες περιορισμού και φαλκίδευσής της, που επιχειρούνται από εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις.

Μέσα από το 14° Συνέδριο ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, διευρύνουμε τους ορίζοντες αναζήτησης, επιδιώκουμε συνθέσεις και ρεαλιστικές λύσεις, αναζητούμε απαντήσεις στα νέα προτάγματα των καιρών, αλλά μένουμε πάντα πιστοί στις αγωνιστικές παραδόσεις του Σώματος κρατώντας γερά τη σκυτάλη που παραλάβαμε από τους προκατόχους μας, για να τη δώσουμε στους συνεχιστές μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σερρών και τον Πρόεδρό του κ. Παναγιώτη Καρίπογλου για την φιλοξενία και την συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου».

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βερβεσός Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ροζάκης Άρης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σταματογιάννης Γιώργος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Καρίπογλου Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ

Στρατηγόπουλος Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Καραβασίλης Φώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ

Γαϊσίδου Λεμονιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

18:00: Έναρξη – Χαιρετισμοί – Δείπνο

Σάββατο 20, Κυριακή 21 & Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Εργασίες Συνεδρίου

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

13:00: Λήξη Εργασιών

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 1. «ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»  Εισηγητής: Στάθης Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 • Μορφή και Οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων – Σχέσεις με τη Γενική Κυβέρνηση (θεσμικός ρόλος των δικηγορικών συλλόγων, σχέσεις με τις κρατικές δομές, συγκριτική επισκόπηση με τα αντίστοιχα δεδομένα των κρατών – μελών της Ε.Ε.)
 • Οικονομική οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων (δημόσιο λογιστικό / εθνικά λογιστικά πρότυπα / κανονισμοί προμηθειών / φορολογία ΔΣ και θέματα «πόθεν έσχες»)
 • Σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων με τους υπαλλήλους τους και τους δικηγόρους μέλη τους

      2. «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»  

Εισηγητής: Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

 • Διαφήμιση δικηγόρων και δεοντολογία: προσέγγιση δεδομένων άλλων κρατών και προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της διαφήμισης στην βελτίωση της παροχής νομικών υπηρεσιών. Πολύ-επαγγελματικές ενώσεις και σύγχρονες μορφές αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος
 • Δικηγορία και θεσμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση – Διαιτησία)
 1. «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» 

Εισηγητής: Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 • Διαρκής εκπαίδευση δικηγόρων, Δημιουργία δομών δια βίου μάθησης – Εισαγωγή e-learning εκπαίδευσης, Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice)
 • Ζητήματα και όψεις πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα (πληθωρισμός-ποιότητα σπουδών) και Αναμόρφωση νομικών σπουδών – Σύνδεση με τη δικηγορία

 4.«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  

Εισηγητής: Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

 • Δικηγόροι και αδύναμες / ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Probono παροχή νομικών υπηρεσιών από τους Δικηγορικούς Συλλόγους
 • Συμβουλευτική δικηγορία και Νομική Βοήθεια (Legal Aid)
 1. «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  

Εισηγήτρια: Νικολέττα Ν.Μπασδέκη, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

 • Σχέσεις δικηγόρων με κοινωνικές ομάδες και φορείς, κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις. Παρεμβάσεις, δράσεις και εκπροσώπηση σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού, εθνικού και δημόσιου ενδιαφέροντος
 • Θεσμοθέτηση συστηματικής και μόνιμης συνεργασίας δικηγορικών Συλλόγων με τα διάφορα επαγγελματικά επιμελητήρια. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως φορείς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων
 1. «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»  

Εισηγητής: Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας

 • Σχέσεις Δικηγόρων – Δικαστών και προτάσεις βελτίωσής τους. Συμμετοχή Δικηγορικών Συλλόγων στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων
 1. «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»  

Εισηγητής: Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

 • Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων – Δικαστών. Προτάσεις για την είσοδο στο Δικαστικό Σώμα. Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Ακολουθήστε τον Παναγιώτη Στάθη στο instagram, στο facebook και στο Twitter

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ