Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο: “Βοηθοί Δικαστών” ή VIP δικαστικοί υπάλληλοι; Πόσοι προσλαμβάνονται και που

Δυο ξεκάθαρα «ναι», ένα «μάλλον ναι» (αφού δεν εκφράζεται άρνηση) και ένα «όχι» καταγράφει το Δικαστικό Σώμα σε επίπεδο διοικητικών Ολομελειών για το θέμα της πρόσληψης βοηθών δικαστών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο: “Βοηθοί Δικαστών” ή VIP δικαστικοί υπάλληλοι; Πόσοι προσλαμβάνονται και που

Προσέξτε τη διάταξη δυνάμεων εντός του δικαστικού Σώματος για το νέο θεσμό των “βοηθών δικαστών” , που ήδη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με τον κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων , η οποία λήγει στις 21 Ιανουαρίου.

Δυο ξεκάθαρα «ναι», ένα «μάλλον ναι» (αφού δεν εκφράζεται άρνηση) και ένα «όχι» καταγράφει το Δικαστικό Σώμα σε επίπεδο διοικητικών Ολομελειών για το θέμα της πρόσληψης βοηθών δικαστών, δηλαδή δικαστικών υπαλλήλων που θα συνεπικουρούν σε επίπεδο νομολογιακής έρευνας τους δικαστές.

Αρνητικά έχει τοποθετηθεί (Φεβρουάριος 2019) η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αντίθετα δεν κατέγραψε αρνητική θέση η Ολομέλεια των Εισαγγελικών Λειτουργών του Αρείου Πάγου( Σεπτέμβριος 2019) , ενώ θετικά (και μάλιστα εγκωμιαστικά με επιμέρους παρατηρήσεις) εκφράστηκαν οι Ολομέλειες του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ξεκάθαρη αρνητική στάση έχει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Παράλληλα την ξεκάθαρη αντίθεση τους εκφράζουν σε όλους τους τόνους οι δικαστικοί υπάλληλοι που το εξέφρασαν και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον Κώδικα τους και σε επίπεδο Ομοσπονδίας.

VIP”

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα θα προσληφθούν δυο νέες κατηγορίες :

Δικαστικοί υπάλληλοι που θα κάνουν τη συγκέντρωση νομολογίας και νομοθεσίας

-Υπάλληλοι που θα κάνουν επαφές με άλλα Δικαστήρια και θα ασκούν καθήκοντα επικοινωνίας με τον Τύπο

Ο νέος κώδικας είναι αποτέλεσμα έργου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, ο οποίος είχε διαφορετική άποψη και μειοψήφησε στην σχετική ψηφοφορία.

“Αν και πιστεύουμε ότι συνολικά με το Σχέδιο του Κώδικα ο Κλάδος μας βγαίνει κερδισμένος σε μείζονα ζητήματα, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι τα Δικαστήρια δεν χρειάζονται νέους ελιτίστικους Κλάδους Δικαστικών Υπαλλήλων για να αναβαθμιστούν, αλλά χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψουν τα μεγάλα και διαρκώς αυξανόμενα οργανικά κενά” επισήμαναν πρόσφατα οι δικαστικοί υπάλληλοι (dikastiko.gr)

Θεωρούν δηλαδή πως δημιουργούνται δικαστικοί υπάλληλοι δυο ταχυτήτων , μια με αυτούς που βρίσκονται στην τρέχουσα κατάσταση και μια ”ελίτ” με τους βοηθούς δικαστών για τους οποίους κυρίως οι δικαστές της Ποινικής Δικαιοσύνης δείχνουν πως θεωρούν αχρείαστους. Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή ενός δικαστή ο οποίος έλεγε πως “θα εμπιστευθώ δηλαδή εγώ έναν ελάχιστης εμπειρίας υπάλληλο να μου συλλέξει την νομολογία για να εκδώσω μια απόφαση; Μα αυτή είναι η δική μου δουλειά, και μάλιστα όσο περνούν τα χρόνια την κάνω και καλύτερα γιατι αποκτώ μεγαλύτερη εμπειρία….”.

Τα προσόντα

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο πάντως περιγράφονται τα προσόντα αυτών των προσώπων:

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου απαιτείται να διαθέτουν τα προσόντα και να μην έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται για τους δικαστικούς υπαλλήλους εν γένει και επιπλέον:

α) Να έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που περιλαμβάνονται στις απαριθμούμενες στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) κατηγορίες, καθώς και δικαστικοί υπάλληλοι, εφόσον διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εκτός από εκείνο της άδειας άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος, και κατέχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή πτυχίο Νομικής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου εφόσον έχει τύχει ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής αναγνώρισης, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου, αποδεικνυόμενη με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.

Οι θέσεις

Οι οργανικές θέσεις κατανέμονται ως εξής:

α) Από τριάντα (30) θέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β) Δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

γ) Από τρεις (3) θέσεις στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ) Από δέκα (10) θέσεις στο Εφετείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο Αθηνών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

ε) Από πέντε (5) θέσεις στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Εφετείο Πειραιά, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το Πρωτοδικείο Πειραιά, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

στ) Από δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

ζ) Από πέντε (5) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Γιατί χρειάζονται

Στο ερώτημα γιατί χρειάζονται οι βοηθοί δικαστών, επιχειρεί να απαντήσει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτή ο νέος Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου θεσπίζεται για να καλύψει την αισθητή έλλειψη υποστήριξης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους, ειδικά στα ανώτατα αλλά και στα λοιπά μεγάλα δικαστήρια της χώρας.

Η έλλειψη αυτή συνίσταται κυρίως, αφ’ ενός μεν στην πλήρη ή μερική απουσία ευρετηρίων της νομολογίας των ανώτατων δικαστηρίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εσωτερική συνοχή της νομολογίας τους, καθώς και τη γνώση και την ενότητα της νομολογίας εν γένει, αφ’ ετέρου δε στην απουσία υποστήριξης των δικαστών και των εισαγγελέων σε όλα εκείνα τα έργα που είναι αναγκαία για την ταξινόμηση, τον προγραμματισμό και συντονισμό, την πρακτική εν γένει διεκπεραίωση, καθώς και την τεκμηρίωση (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική) των υποθέσεων που χειρίζονται.

Η επίδραση των ελλείψεων αυτών στη δημιουργία των προβλημάτων της ελληνικής Δικαιοσύνης, τόσον ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ταχύτητα της απονομής της, είναι προφανής.

Επικοινωνία

Παράλληλα με το νομοσχέδιο συστήνονται και θέσεις Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων με αντικείμενο “την επικουρία των αρμόδιων, κατά τον οικείο κανονισμό, οργάνων του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή επιτροπείας όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες και τη νομολογία τους, τη σύνταξη ανακοινώσεων, τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, τη μέριμνα για την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συστηματική παρακολούθηση και τον εντοπισμό οποιασδήποτε σχετικής αναφοράς, την επικοινωνία και συνεργασία με αλλοδαπά δικαστήρια, οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα, την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, την οργάνωση επίσημων και μη επισκέψεων και την επιμέλεια σχετικών εκδόσεων, τη μέριμνα για ζητήματα εθιμοτυπίας, την οργάνωση αρχείου και κάθε άλλο ζήτημα συναφές με τις διεθνείς σχέσεις του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή επιτροπείας και την επικοινωνία τους με το κοινό”.

Υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον Γενικό Επίτροπο των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Οι οργανικές θέσεις είναι :

α) Από πέντε (5) θέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β) Από δύο (2) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά από πρόταση των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Γενικού Επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση, μπορεί να αυξάνονται οι πιο πάνω θέσεις και να συνιστώνται θέσεις του ανωτέρω Κλάδου και σε άλλα δικαστήρια ή εισαγγελίες.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ