Τρομοκρατία και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ

Eξτρεμισμός, παραπληροφόρηση, τρομοκρατία και μεταναστευτικές ροές θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ, που συνεδριάζουν και σήμερα για 2η μέρα στο Λουξεμβούργο.

Οι 28 θα συζητήσουν επίσης τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και για τις υβριδικές απειλές και την εσωτερική ασφάλεια, ενώ θα εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών διαλειτουργικότητας.

Το μεταναστευτικό θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του γεύματος, και οι 28 θα λάβουν μια γενική ενημέρωση για την κατάσταση της μετανάστευσης στην ΕΕ σε όλες τις διαδρομές, καθώς, οι αφίξεις στην ΕΕ από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2019 ήταν 26% χαμηλότερες από ό, τι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι αφίξεις στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο έχουν μειωθεί (σε μισό και ένα τρίτο αντίστοιχα), αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το 2018 (παρόλο που οι αριθμοί τους εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότεροι από αυτούς του 2015-2016).

Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό της διαλειτουργικότητας, θα συζητηθεί στο περιθώριο του Συμβουλίου, και στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής (ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), ενώ κατ `εξαίρεση, τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν θα είναι παρόντα για τη συζήτηση για το μεσημεριανό γεύμα. Όπως σημειώνει το Συμβούλιο, απαιτείται πολιτική καθοδήγηση και υποστήριξη για να εξασφαλιστεί η καθιέρωση εθνικού συντονισμού μεταξύ των επιχειρησιακών χρηστών και των εμπειρογνωμόνων πληροφορικής και η ύπαρξη επαρκών πόρων. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, είναι επίσης σημαντικό να συλλέγονται και να μεταφέρονται όλες οι εθνικές πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ανάπτυξη.

ADVERTISEMENT

Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί που θεσπίζουν ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων τέθηκαν σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2019. Η διαλειτουργικότητα θα επιτρέψει στα συστήματα να αλληλοσυμπληρώνονται, να διευκολύνουν τον ορθό εντοπισμό των προσώπων και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της απάτης σε θέματα ταυτότητας . Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας θα έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές των κρατών μελών εργάζονται σε διάφορα καθήκοντα, όπως η διεκπεραίωση αιτήσεων θεώρησης, η διενέργεια εγκληματικών ερευνών, η καταγραφή των μεταναστών και η διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων πρώτης γραμμής.

Σε σχέση  με την υπόλοιπη ατζέντα, οι υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσουν για το δεξιό βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Όπως σημειώνεται, ενώ η τζιχαντιστική τρομοκρατία παραμένει η κύρια τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απειλή του δεξιού βίαιου εξτρεμισμού αυξάνεται. Οι πρόσφατες και εχθρικές επιθέσεις στην ΕΕ και σε άλλες χώρες έχουν δείξει ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ακραίας εξτρεμιστικής βίας και της τρομοκρατικής απειλής.

Η πρωταρχική ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ανήκει στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ΕΕ διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο που βοηθά στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού χαρακτήρα της απειλής. Οι υπουργοί θα επικεντρωθούν στην ανάλυση της φύσης της απειλής και της υπάρχουσας αντίδρασης, καθώς και σε πιθανά επόμενα βήματα σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο προκειμένου:

– να υπάρξει καλύτερη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τον δεξιό βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία

– να συνεχίσουν τα Κ-Μ να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές για την ενίσχυση της πρόληψης, της ανίχνευσης και της την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίαιου εξτρεμισμού και τρομοκρατίας,

– να προχωρήσει η αντιμετώπιση της εξάπλωσης του παράνομου εξτρεμιστικού περιεχομένου on line και οff line,

– να προχωρήσει η συνεργασία με βασικές τρίτες χώρες

Ακολούθως οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτές περιλαμβάνουν εξελίξεις όπως τα κινητά δίκτυα 5G, η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα αεροσκάφη, η ανωνυμία και η κρυπτογράφηση, η 3D εκτύπωση και οι βιοτεχνολογίες. Στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Ιούνιο, οι υπουργοί ξεκίνησαν συζητήσεις για το μέλλον της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και ειδικότερα για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου. Τόνισαν ορισμένους τομείς δράσης, μεταξύ των οποίων η συγκέντρωση πόρων στην έρευνα και την καινοτομία και η δημιουργία ενός κοινού εργαστηρίου καινοτομίας, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και υποστηρίζουν την καταπολέμηση των νέων μορφών εγκληματικότητας. Μετά από περαιτέρω συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο, προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο καινοτομίας στην Ευρωπόλ. Το εργαστήριο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παρατηρητής των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και κινητήριων δυνάμεων της καινοτομίας, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων για τα κράτη μέλη στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου, οι υπουργοί θα συζητήσουν πιθανά καθήκοντα και στόχους για το νέο εργαστήριο καινοτομίας.

Σε γενικές γραμμές, οι υπουργοί αναμένεται επίσης να συζητήσουν πώς μπορούν να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη οι ανάγκες της επιβολής του νόμου όταν πρόκειται για νέες εξελίξεις σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας, για παράδειγμα στην περίπτωση της 5G και της νόμιμης παρακολούθησης των επικοινωνιών.

Ακολούθως, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει συζήτηση σχετικά με τις υβριδικές απειλές και την εσωτερική ασφάλεια.

Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις των συζητήσεων πολιτικής που βασίζονται σε σενάρια που πραγματοποίησε η Προεδρία κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου ΔΕΥ τον Ιούλιο. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα κράτη μέλη στην ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών από μια εσωτερική γωνία ασφαλείας. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης ποιοι οργανισμοί και μηχανισμοί της ΕΕ θα μπορούσαν να έχουν σχέση με το έργο αυτό. Αυτή η συζήτηση αναμένεται να ενσωματώσει συγκεκριμένα στοιχεία από την προοπτική της εσωτερικής ασφάλειας στη γενική συζήτηση για τις υβριδικές απειλές.

Η συζήτηση προβλέπεται επίσης να καλύψει την παραπληροφόρηση, με τους υπουργούς να εξετάζουν ποια δράση σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει μια προοπτική επιβολής του νόμου, για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η προστασία των κοινωνιών από τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, τις υβριδικές απειλές και την παραπληροφόρηση είναι μία από τις προτεραιότητες που καθορίζονται από τους ηγέτες της ΕΕ στο στρατηγικό θεματολόγιο για το 2019-2024. Η στρατηγική ατζέντα υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης συνεργασίας, περισσότερου συντονισμού, περισσότερων πόρων και περισσότερων τεχνολογικών ικανοτήτων.

Τέλος το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Στα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο αναμένεται να χαιρετίσει την ανακοίνωση της συνόδου κορυφής της Παγκόσμιας Συμμαχίας «WeProtect» για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, η οποία θα διεξαχθεί στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία) στις 11-12 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη καλούνται να συμμετάσχουν στη διάσκεψη κορυφής προκειμένου να μοιραστούν καλές πρακτικές, να μάθουν από άλλους και να ενθαρρύνουν άλλες χώρες να προσυπογράψουν και να εφαρμόσουν τους κοινούς στόχους της συμμαχίας.Επιπλέον, το σχέδιο συμπερασμάτων αναφέρει τα υφιστάμενα εργαλεία της ΕΕ και τα διεθνή εργαλεία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αξιολογούν περιοδικά την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας, να χαιρετίσουν την εφαρμογή προληπτικών προσεγγίσεων και να τονίσουν την ανάγκη για ειδικά μέσα καταπολέμησης της οnline παιδικής κακοποίησης. Η WeProtect Global Alliance για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με πολλούς ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνει τις κυβερνήσεις, την επιβολή του νόμου, τις δικαστικές αρχές, τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης αυτών των εγκλημάτων παγκοσμίως.

Πηγή: real.gr

Newsroom

Newsroom

Έμπειροι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ έχοντας κάνει -για πάνω από δύο δεκαετίες- τις δικαστικές αίθουσες "δεύτερο σπίτι τους", δημιούργησαν το dikastiko.gr, το πρώτο δικαστικό μέσο ενημέρωσης της χώρας. "Ρίχνουν φώς" στην αθέατη πλευρά της δικαιοσύνης, αποκαλύπτουν και ερμηνευνούν γεγονότα που μας αφορούν όλους. Καταγράφουν όλες τις απόψεις. Δικαστών και δικηγόρων! Οι ειδήσεις, από την πηγή των γεγονότων και τις δικαστικές αίθουσες, κατευθείαν στις οθόνες μας.

Σχετικά Άρθρα

Φύλλο και φτερό τα «κόκκινα δάνεια» κάνει η κυβέρνηση – Στόχος να κλείσουν οι υποθέσεις έως το τέλος του 2021 και να μείνουν εκτός οι κακοπληρωτές

  Επιχείρηση «ξεκαθάρισμα» των κόκκινων δανείων ξεκινάει η κυβέρνηση, με στόχο να διαχωρίσει τους κακοπληρωτές, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση βάσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ