Παράταση επτά ημερών ανακοινώθηκε για τη ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία.