Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Να μην κλείσει ο Σχολικός Συνεταιρισμός

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Να μην κλείσει ο Σχολικός Συνεταιρισμός

Σχεδόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τη βουλευτή Χαλκιδικής, Κατερίνα Ιγγλέζη, κατέθεσαν ερώτηση προς τους  Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών, για την απίστευτη αυτή η υπόθεση του λαχανόκηπου και του Σχολικού Συνεταιρισμού στην Όλυνθο που βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα», ακριβώς λόγω της καινοτομίας του.

Παρότι ο σχολικός συνεταιρισμός είναι ένας θεσμός που έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας, εν τούτοις ουδέποτε αντιμετωπίστηκε με …σοβαρότητα από την πολιτεία,  με αποτέλεσμα τη σταδιακή του φθορά στο χρόνο.

Μαθήματα στην πολιτεία από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Ολύνθου

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Ολύνθου, κατάφεραν όχι μόνο να μόνο να φτιάξουν με αγάπη και μεθοδικότητα το δικό τους λαχανόκηπο, αποκτώντας πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες μέσα από την επαφή τους, με τη φύση,  αλλά και να αναπτύξουν, με υποδειγματική υπευθυνότητα την πρωτοβουλία του σχολικού συνεταιρισμού, παραδίδοντας σπουδαίο μάθημα σε όλους. Και αυτό το μάθημα θα πρέπει πρωτίστως να το μελετήσει η πολιτεία η οποία πιάστηκε εντελώς ….αδιάβαστη μπροστά στην ιδιαιτερότητα στων σχολικών συνεταιρισμών οι οποίοι, για τη φορολογική νομοθεσία αντιμετωπίζονται όπως και οι υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις.

«Δεν είμαστε έμποροι»

«Δεν είμαστε έμποροι! δεν είμαστε εμπορική επιχείρηση! Είμαστε Σχολικός Συνεταιρισμός που προωθούμε την σχολική καινοτομία και επιχειρηματικότητα η οποία σε όλα τα δυτικά κράτη επιδοτείται, δυστυχώς στην χώρα μας φορολογείται», αναγράφεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου, στην οποία επίσης αναφέρεται:

«Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να κλείσουμε τον Σχολικό Συνεταιρισμό του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου «Το Περιβόλι» διότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε οικονομικά στο «τέλος επιτηδεύματος» που μας επέβαλε η Εφορία!

Προσφέραμε στους μαθητές μας την μάθηση της υπευθυνότητας, της δημοκρατικότητας, της αυτοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Η δημοκρατία στην τάξη, ο καθένας προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Μαθαίνει το παιδί να ζει ομαδικά, να αναπτύσσεται, να έχει γνώμη, να λαμβάνει αποφάσεις, να υποτάσσεται στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, να παίρνει τα πρώτα μαθήματα ενός υπεύθυνου πολίτη. Πραγματικά, ένας μαθητής συνεταιριστής είναι ήδη ένας υπεύθυνος και συνειδητοποιημένος μικρός πολίτης του τόπου του.

Θελήσαμε να διδάξουμε την νομιμότητα και την συνεταιριστική αγωγή στους μαθητές μας και απογοητευτήκαμε. Η καταστατική και σύννομη λειτουργία του Σχολικού Συνεταιρισμού απαιτεί Τραπεζικό Λογαριασμό που για να εκδοθεί χρειάζεται ΑΦΜ. Εδώ το νομικό πλαίσιο του ΥΠΠΕΘ έρχεται σε αντίθεση με του Υπουργείου Οικονομικών! διότι δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τους Σχολικούς Συνεταιρισμούς. Το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη μόνο την λέξη «Συνεταιρισμός» σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 έρχεται και επιβάλλει τέλος επιτηδεύματος 800 € στον «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ»!! το οποίο έγινε γνωστό σε μας με την συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης του Συνεταιρισμού για το οικονομικό έτος 2017.

Παρακαλέσαμε για την άμεση νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ που θα επίλυε το πρόβλημα αλλά τίποτα!

Οι εντυπώσεις μας και οι αναμνήσεις μας είναι άριστες και προτείνουμε: Την οργανωτική στήριξη του θεσμού των σχολικών συνεταιρισμών και η θεσμική τους κατοχύρωση μέσα από την απλοποίηση του σημερινού νομικού πλαισίου λειτουργίας τους, το οποίο είναι πολύ σύνθετο και απαιτεί μεγάλη, άσκοπη και ιδιαίτερα κουραστική γραφειοκρατική ενασχόληση από τα παιδιά, με τη δημιουργία ενός νέου πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού πλαισίου που θα λειτουργεί ενισχυτικά και όχι κατασταλτικά στην προσπάθεια για την εδραίωση των σχολικών συνεταιρισμών».

Καταδικάζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη φορολόγηση του Σχολικού Συνεταιρισμού

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν πως ο σχολικός συνεταιρισμός έχει κυρίως παιδαγωγικό χαρακτήρα και θα πρέπει όχι μόνο να επεκταθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, κάτι που αναφέρουν, είναι και η βούληση της κυβέρνησης, αλλά και να θωρακιστεί νομικά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι ένας θεσμός που εμφανίστηκε στα τέλη 19ο αιώνα στη Γαλλία, είχε αποταμιευτικό χαρακτήρα και εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλη την Ευρώπη μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέσο αυτοβοήθειας, επειδή οι κρατικές επιχορηγήσεις δε μπορούσαν να καλύψουν τις σχολικές ανάγκες. Στη χώρα μας ο πρώτος σχολικός συνεταιρισμός εμφανίστηκε το 1924 στην Πρέβεζα, αλλά ο θεσμός γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίοδος ακμής του ήταν τα έτη 1961-1962, όπου υπήρχαν 980 σχολικοί συνεταιρισμοί. Έκτοτε, η πολιτεία δεν ασχολήθηκε συστηματικά με το θεσμό και ως εκ τούτου άρχισε να φθίνει. Η οργάνωση και υποστήριξή του βασίστηκε κυρίως στη θέληση των εκπαιδευτικών, στη συμπαράσταση των γονέων και στους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι ένα πολυδύναμο εκπαιδευτικό εργαλείο που δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των σχολικών μονάδων. Στις δραστηριότητες ενός σύγχρονου σχολικού συνεταιρισμού πρωτεύει η παιδαγωγική του διάσταση και ακολουθεί η κοινωνικο-οικονομική. Πρόκειται για ένα θεσμό που αποσκοπεί στην εμπέδωση γνώσεων βάσει της βιωματικής εμπειρίας, ενισχύει περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις, συμβάλλει στην η εξοικείωση των μαθητών/τριών των σχολείων με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία διέπεται από τις αρχές του σχολικού συνεταιρισμού, όπως αλληλοβοήθεια, συνεργασία, κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και γνώση των συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

Παρά το γεγονός ότι ο σχολικός συνεταιρισμός πρόκειται για μια πρωτοβουλία κυρίως με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, τόσο οι ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όσο και το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έρχεται σε αντίθεση με αυτό του Υπουργείου Οικονομικών που τους αντιμετωπίζει ως ένα κοινό συνεταιριστικό σχήμα με εμπορική δραστηριότητα, δημιουργούν σύγχυση, περιττή γραφειοκρατία και δεν προβλέπουν εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις των σχολικών συνεταιρισμών που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί δυσβάσταχτα κόστη για όσους συνεταιρισμούς δεν παρουσιάζουν έσοδα και τους οδηγεί μοιραία στο να σταματήσουν τη λειτουργία τους και το εκπαιδευτικό τους έργο.

Όχι στο Τέλος Επιτηδεύματος

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Σχολικός Συνεταιρισμός του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου της Χαλκιδικής, με πλούσια περιβαλλοντική δράση με αστικό λαχανόκηπο, τράπεζα παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων και πολλά ακόμη, χωρίς να έχει οικονομική δραστηριότητα και έσοδα, ο οποίος οδηγείται στη διακοπή της λειτουργίας του διότι δε μπορεί να ανταποκριθεί στο «τέλος επιτηδεύματος» που επιβάλλει η Εφορία!

Επειδή ο σχολικός συνεταιρισμός, καλλιεργεί την υπευθυνότητα, τη συνεργατικότητα και την αλληλεγγύη με ευρύτερο σκοπό την εξοικείωση των μαθητών στην οργάνωση συνεργατικών και συλλογικών σχημάτων κοινωνικοποίησης σε δημοκρατικό πλαίσιο.

Επειδή ο σχολικός συνεταιρισμός είναι ένας θεσμός που προωθεί την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, όπως την κοινωνική υπευθυνότητα, τις στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, την κριτική σκέψη, την ανάληψη ρόλων ευθύνης, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, την αυτομέριμνα κ.ά.

Επειδή ο σχολικός συνεταιρισμός είναι ένας θεσμός που ωθεί τους μαθητές/τριες στην ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν, με βιωματικό τρόπο, την δυνατότητά τους να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη και στην επιδίωξη θετικών κοινωνικών αλλαγών.

Επειδή οι πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις για την επέκταση του θεσμού των σχολικών συνεταιρισμών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δείχνουν τη βούληση της κυβέρνησης να επεκτείνει και να στηρίξει το θεσμό.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν, ώστε άμεσα να διευθετηθεί το ζήτημα των χρεών των σχολικών συνεταιρισμών που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα, ώστε να μην οδηγηθούν στην παύση της λειτουργίας τους; Προτίθενται να προβούν σε άμεση νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ για την επίλυση του προβλήματος;

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα του Σχολικού Συνεταιρισμού του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου της Χαλκιδικής, ο οποίος δεν έχει καμία οικονομική δραστηριότητα ούτε έσοδα και αναγκαστικά οδηγείται στη διακοπή της λειτουργίας του διότι δε μπορεί να ανταποκριθεί στο «τέλος επιτηδεύματος» που επιβάλλει η Εφορία;

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν ώστε να ενισχυθεί η οργανωτική στήριξη του θεσμού των σχολικών συνεταιρισμών και η θεσμική τους κατοχύρωση μέσα από την απλοποίηση του σημερινού νομικού πλαισίου λειτουργίας τους;»

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ