Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022

Με τροπολογία και δημόσιοι υπάλληλοι στη θέση δικαστικών αντιπροσώπων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Με τροπολογία και δημόσιοι υπάλληλοι στη θέση δικαστικών αντιπροσώπων

Τροπολογία που δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους συγκεκριμένων υπηρεσιών να διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η τροπολογία:

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 26/2012»

Δεδομένου ότι, κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών, εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός δικαστικών υπαλλήλων σε κάθε πρωτοδικείο, που θα φέρουν σε πέρας όλες τις εκλογικές διαδικασίες (προετοιμασία, παραλαβή εκλογικών σάκων, καταχώρηση αποτελεσμάτων κλπ.), δεν παρίσταται ως αναγκαίος ο περιορισμός των δικαστικών υπαλλήλων, που δύνανται να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, αποκλειστικά σε όσους εξ αυτών κατέχουν βαθμό Α’ ή Β’. Απεναντίας, υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών με βαθμό Γ’, αλλά και υπάλληλοι με βαθμό Δ’, εφόσον οι τελευταίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής, συγκεντρώνουν επίσης όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για τη λυσιτελή άσκηση των καθηκόντων του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η παροχή και στις κατηγορίες αυτές υπαλλήλων, της δυνατότητας να επιλέγονται για τα καθήκοντα αυτά. Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 19 παρ. 11α του ν. 4071/2012, είχε προβλεφθεί ότι ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονταν «οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ της γραμματείας των δικαστηρίων…», αλλά μεταγενέστερα οι δυο τελευταίες κατηγορίες εξαιρέθηκαν, καθώς εκτιμήθηκε ότι η ανάγκη συνδρομής τους στα εκλογικά συνεργεία θα ήταν μεγαλύτερη. Δεδομένου όμως ότι παγίως διασφαλίζεται η κάλυψη των σχετικών αναγκών, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι οι δικαστικοί υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό Γ΄, καθώς και όσοι κατέχουν το βαθμό Δ΄ και είναι πτυχιούχοι νομικής.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, αλλά μόνο κατόπιν αίτησής τους, πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται όσοι ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, οι αναπληρωτές τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και όσοι ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά με την εκλογική διαδικασία κατά την ημέρα της διενέργειάς τους.

Περαιτέρω, δεδομένου του γεγονότος ότι στη δημόσια διοίκηση υπηρετεί σημαντικός αριθμός υπαλλήλων με πτυχίο Νομικής, η κατοχή του οποίου πιστοποιεί την επιστημονική εξειδίκευση σε γνωστικό πεδίο απολύτως συναφές με τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, δεν συντρέχει ικανός λόγος διατήρησης της προϋπόθεσης κατοχής βαθμού τουλάχιστον Β’, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να είναι επιλέξιμοι για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και, για το λόγο αυτό, με την τελευταία παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης εξαλείφεται η προϋπόθεση αυτή.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Η περ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πρωτοδίκες και οι αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Επίσης, διορίζονται, μόνο κατόπιν αίτησής τους, οι πρόεδροι πρωτοδικών και οι εισαγγελείς πρωτοδικών, εξαιρουμένων όσων ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, των αναπληρωτών τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και όσων εξ αυτών ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά με την εκλογική διαδικασία κατά την ημέρα της διενέργειας αυτής».

 2. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υπάλληλοι με βαθμό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι νομικής της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων».

 3. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υπάλληλοι με βαθμό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι νομικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

 4. Στην παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, οι λέξεις «με βαθμό τουλάχιστον Β’» διαγράφονται.

 5. Η παρ. 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες, οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πάρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελιών πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων, καθώς και οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα μεγαλύτερα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της έδρας της περιφέρειας και της άμεσης εποπτείας των εφόρων».

  Οι προτείνοντες βουλευτές

  Ψυχογιός Γεώργιος

  Θελερίτη Μαρία

  Τσίρκας Βασίλειος

  Πηγή: aftodioikisi.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ