Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

Πως θα μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων – Τον Σεπτέμβριο ανοίγει η πλατφόρμα

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πως θα μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων – Τον Σεπτέμβριο ανοίγει η πλατφόρμα

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της νέας βελτιωμένης ρύθμισης των 120 δόσεων προκειμένου να υποδεχθεί τις αιτήσεις των οφειλετών του Δημοσίου.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι η νέα ρύθμιση θα έχει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που χρωστούν στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά, ενώ ταυτόχρονα ξεμπλοκάρονται 1.200.000 λογαριασμοί που έχουν δεσμευτεί από την Εφορία.

Επίσης, σταματούν και οι δεσμεύεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε 1.764.551 οφειλέτες. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Δηλαδή το κράτος δεν θα τους δεσμεύει τους λογαριασμούς, σε μια προσπάθεια να τους διευκολύνει, δημιουργώντας τους την απαραίτητη ρευστότητα είτε για να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις είτε για να μπορέσει το νοικοκυριό ή η επιχείρηση να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Με τη… βελτιωμένη ρύθμιση εκατομμύρια φορολογούμενοι που θέλουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των απλήρωτων οφειλών τους προς τις φορολογικές Αρχές δικαιούνται περισσότερες και μικρότερου ύψους μηνιαίες δόσεις

Οι βελτιώσεις

Η ρύθμιση, σημαντικά βελτιωμένη πλέον σε σύγκριση με αυτήν που νομοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δίνει τη δυνατότητα στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων με οφειλές προς τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης να τεθούν οριστικά σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης, καθώς παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών σε πολλές και μικρές μηνιαίες δόσεις. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την εξόφληση οφειλών από 2.400 ευρώ και άνω σε 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ ακόμη και οφειλές από 200 έως 2.400 ευρώ μπορούν να εξοφλούνται σε 10 έως 120 μηνιαίες δόσεις.

Η πιο σημαντική από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ για όλους τους οφειλέτες. Η τροποποίηση αυτή θα ευνοήσει κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην Εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς θα τους επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. Ευνοημένοι όμως θα είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ θα αυξηθεί αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Τα βασικά σημεία

Τα βασικότερα σημεία της ρύθμισης τα οποία τροποποιήθηκαν με το ψηφισθέν νομοσχέδιο είναι τα εξής:

  • Υπαγόμενες οφειλές – μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων: Βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων / Τελωνείων δύνανται να ρυθμίζονται με καταρχήν απαλλαγή από το 10% των τόκων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή:

α) σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ποσά βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ, β) σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ποσά βασικής οφειλής μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ.

  • Τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα: Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα φορολογικού έτους 2017 άνω των 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τα ακόλουθα βήματα:

  • 1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το ετήσιο ποσό καταβολών κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών που ανέρχονται σε:

α) 4% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ, β) 6% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ, γ) 8% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ, δ) 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, ε) 12% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ, στ) 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ, ζ) 20% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ, η) 25%, για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 100.000 ευρώ.

Καθένα από τα παραπάνω ποσοστά συντελεστών μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

* Κατά μία μονάδα για ένα τέκνο. * Κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα. * Κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το ποσό που προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας είναι το «ετήσιο ποσό καταβολών», το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα κάθε οφειλέτη.

  • 2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».
  • 3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής. Π.χ., αν από τη διαίρεση αυτή προκύπτει πηλίκο 25,89, τότε το πλήθος των δόσεων ορίζεται σε 25.
  • 4ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με τον ακέραιο αριθμό των δόσεων που προέκυψε από τα προηγούμενα βήματα και έτσι προκύπτει το τελικό ύψος κάθε μηνιαίας δόσης.

Περιορισμοί

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

* Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ. * Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18. * Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων ορίζεται/περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 360 ευρώ.

  • Ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ύψος βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ: Σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε συνολική υποχρεωτικά υπαγόµενη στη ρύθµιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, υπό τον περιορισµό ότι κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ. Η ρύθμιση αυτής της περίπτωσης προβλέπει ολική ή μερική απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγονται.

υγκεκριμένα, το ποσοστό επί των τόκων και των προσαυξήσεων από το οποίο απαλλάσσεται ο οφειλέτης ανέρχεται σε:

α) 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ, β) 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 δόσεις, γ) 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 δόσεις, δ) 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 δόσεις, ε) 75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως 36 δόσεις, στ) 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 δόσεις, ζ) 30%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 49 έως 60 δόσεις, η) 20%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 61 έως 72 δόσεις, θ) 15%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 73 έως 96 δόσεις, ι) 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως και 120 δόσεις.

  • Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση: Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3% ετησίως, αντί 5% που προβλεπόταν μέχρι πρότινος.

Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

  • Υπαγωγή στη ρύθμιση και οφειλών που βεβαιώνονται εντός του 2019, υπό προϋποθέσεις: Στη ρύθμιση δύνανται επίσης να υπαχθούν και οφειλές που βεβαιώνονται έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση (έως 30/9/2019) και αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων έως 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31/12/2018.

Πρόσθετα ευεργετήματα:

α) Αναστολή ήδη επιβληθεισών κατασχέσεων: Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οι κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμον, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο.

β) Προσαυξημένη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους σε περίπτωση πληρωμής διπλάσιας δόσης: Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της µηνιαίας δόσης του προγράµµατος ρύθµισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής.

Τι θα γίνει για όσους μπήκαν στην προηγούμενη τακτοποίηση

Για όσους έχουν ρύθμιση

  • Δυνατότητα επανυπολογισμού δόσεων και πρόσβασης στα νέα πρόσθετα ευεργετήματα για όσους ήδη έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση:

Οφειλέτες οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση, με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις αυτές ώστε να επιτύχουν επανυπολογισμό του αριθμού και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, να δικαιούνται κι αυτοί του μειωμένου στο 3% επιτοκίου, να απαλλαγούν από τυχόν κατασχέσεις που ήδη τους έχουν επιβληθεί και να μπορούν πληρώνοντας διπλάσιες δόσεις να γλιτώνουν αντίστοιχα ποσά προσαυξήσεων και τόκων.

Τη δυνατότητα επαναρύθμισης των οφειλών τους με το νέο ευνοϊκότερο καθεστώς έχουν και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικές οφειλές έως 1.000.000 ευρώ. Μπορούν δηλαδή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς οι δόσεις που δικαιούνταν ήταν έως 24 ή 36.

Πάντως ακόμα και σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον, έστω και μικρό, για την υφιστάμενη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην υφιστάμενη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν ενταχθεί 220.000 οφειλέτες ρυθμίζοντας συνολικά ποσό ύψους 1,77 δισ. ευρώ (βασική οφειλή και προσαυξήσεις). Το ποσό που έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο από τους οφειλέτες φτάνει τα 179.000.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι όσοι εκ των 220.000 επιθυμούν να ενταχθούν στη βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων θα πρέπει τον Σεπτέμβριο που θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα να υποβάλουν νέα αίτηση, με την οποία θα καθοριστούν ο αριθμός των δόσεων και η ελάχιστη δόση.

Πηγή: εφημερίδα “Κυριακάτικη Δημοκρατία”

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ