Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Το ΑΣΕΠ δεν έχει καταρτίσει (εδώ και 8 μήνες) οριστικούς πίνακες! Πρόβλημα στην καθαριότητα των δήμων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Το ΑΣΕΠ δεν έχει καταρτίσει (εδώ και 8 μήνες) οριστικούς πίνακες! Πρόβλημα στην καθαριότητα των δήμων

Οκτώ σχεδόν μήνες έχουν περάσει από τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3/Κ και ακόμα ο ΑΣΕΠ δεν έχει προβεί στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων, παρατείνοντας την αγωνία των χιλιάδων συμμετεχόντων. Η καθυστέρηση, όμως, αυτή έχει αρχίσει να δημιουργεί και μεγάλη ανασφάλεια στους Δήμους όλης της Χώρας, για το κατά πόσο θα μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, στον τομέα της καθαριότητας.

Μέχρι σήμερα οι ανάγκες αυτές καλύπτονται (εκτός του μονίμου προσωπικού) είτε με εργαζόμενους που περιλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες και σύναψαν με το Δήμο οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (σύμφωνα με όσα προέβλεπε η προκήρυξη), είτε με εργαζόμενους που προσέφυγαν στα Δικαστήρια και κατάφεραν να παραμείνουν στη θέση τους με προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Για την πρώτη κατηγορία εργαζομένων η κατάσταση είναι πλέον οριακή, καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν στις αρχές του ερχόμενου μήνα και κανείς μέχρι σήμερα από το αρμόδιο Υπουργείο ή από τον ΑΣΕΠ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα αν θα δοθεί ή όχι παράταση στις συμβάσεις αυτές.

Για τη δεύτερη κατηγορία εργαζομένων τα πράγματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα, καθώς σε κάποιες (λίγες) περιπτώσεις υπάρχουν θετικές για αυτούς αποφάσεις από τα Δικαστήρια, σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις είναι αρνητικές, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να αποχωρήσουν από την εργασία τους, ενώ στις περισσότερες μέχρι σήμερα περιπτώσεις οι εργαζόμενοι παρατείνουν την παραμονή τους στην εργασία με αναβολές (5 και 6 ακόμα φορές) της συζήτησης της αίτησής τους και διατήρηση της προσωρινής διαταγής. Δύσκολη, όμως, είναι πλέον η κατάσταση και για τους Δήμους, καθώς υπάρχει καθημερινή ανησυχία, για το πώς θα συνεχίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους στην καθαριότητα, κυρίως τις επόμενες ημέρες των Εορτών, αν εκδοθεί μία αρνητική δικαστική απόφαση για κάποιους εργαζομένους τους ή αν δεν δοθεί παράταση στις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους περιλαμβανομένους στους προσωρινούς πίνακες, οι οποίες σε λίγες μέρες λήγουν.

Σύμφωνα με το epoli.gr ευθύνη για την κατάσταση αυτή φέρει σαφώς η καθυστέρηση της ανακοίνωσης των οριστικών πινάκων επιτυχόντων. Ο αρμόδιος Υπουργός έχει πολλές φορές δεσμευτεί ότι τις επόμενες ημέρες οι πίνακες αυτοί θα έχουν καταρτιστεί. Οι φήμες, όμως, που επικρατούν στις τάξεις των εργαζομένων και στους Δήμους, προερχόμενες από τον ΑΣΕΠ, κάνουν λόγο για μεγάλη καθυστέρηση, την οποία αποδίδουν στο πολύ μεγάλο ποσοστό (άνω του 50%) των ψευδών δηλώσεων που έχουν κατατεθεί.

Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να τερματίσει το μαρτύριο της αγωνίας, τόσο των χιλιάδων εργαζομένων και συμμετεχόντων στην προκήρυξη για το εργασιακό τους μέλλον, όσο και των Δήμων για το κατά πόσο θα μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους στον τομέα της καθαριότητας, ιδίως μέσα στις μέρες των Εορτών που ακολουθούν.

Έτσι, πρωτίστως θα πρέπει να ανακοινωθεί υπεύθυνα σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του ελέγχου των αιτήσεων και πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωσή του. Επιπλέον, θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαριστεί αν θα δοθεί παράταση και για πόσο χρονικό διάστημα στις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους Δήμους όσοι περιλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ