Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τον διαγωνισμό για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τον διαγωνισμό για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο δεν επιτρέπει να υπογραφεί η τελική σύμβαση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά, για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο, τους ΟΤΑ, κ.λπ.

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, δόθηκε νέα παράταση έως 30η Ιουνίου 2019 στους φορείς του Δημοσίου τομέα σχετικά με την  υποχρέωση έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων, αποκλειστικά μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ηλεκτρονικά).

Η παράταση αφορά το σύνολο των υπουργείων, καθώς και όλων των φορέων του Δημοσίου, όπως των Ν.Π.Δ.Δ., των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών Αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Συγκεκριμένα, το Ζ’ κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, έλεγξε τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, που αφορά το έργο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής «υλοποίηση κεντρικού συστήματος διακίνησης εγγράφων, δρομολόγησης και διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και μηχανισμό ύποστήριξής του (Helpdesk)».

Ο εν λόγω διαγωνισμός, είναι προϋπολογισμού 27.003.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Μετά τον έλεγχο νομιμότητας, το Ζ’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πρόεδρο τον σύμβουλο Σταμάτιο Πουλή και εισηγητή τον πάρεδρο  Παναγιώτη Σταθόπουλο, με την υπ΄αριθμ. 22/2019 απόφασή του, έκρινε μη νόμιμη την ανάθεση του έργου στην μοναδική σύμπραξη που συμμετείχε στον διαγωνισμό που είναι «ΟΤΕ Α.Ε.- ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε-UNISYSTEMS A.E.», με συνέπεια να μην μπορεί να υπογραφεί η σχετική    σύμβαση.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν έγινε «βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με συνέπεια να μην εξειδικεύεται προσηκόντως το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αποκλίσεις, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι δεν αναδεικνύονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του φακέλου του διαγωνιζομένου, που αξιολογήθηκαν από την επιτροπή και οδήγησαν στην αποδοχή της τεχνικής  προσφοράς.

Τελικά, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο αποφάνθηκε, ότι μετά την ουσιώδη αυτή παράλειψη, «κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ