Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, με σχετική απόφασή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προχώρησε στην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ολόκληρο το ΦΕΚ της απόφασης:
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1087/2019

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 80620 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3910/2011 (Α΄ 11).

2. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τη με αριθμ. 49943/9.6.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ της 4ης Νοεμβρίου 2019 (Γ΄ 2085), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τον Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΝ 065050), Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντικατάσταση της Ανδρονίκης Θεοτοκάτου του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΑ 026106), επίτιμης Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω λήξης της θητείας της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019 Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ