Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Απόφαση-σταθμός: Απαγορεύτηκε δικαστικά σε εισπρακτική εταιρεία να ενοχλεί δανειολήπτες τηλεφωνικά και εγγράφως

Τηρούσαν τους όρους αποπληρωμής, αλλά από… δυσλειτουργία στο σύστημα βρέθηκαν να είναι έκθετοι και να δέχονται συνεχείς οχλήσεις. Τι αποφάσισε το Δικαστήριο.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Απόφαση-σταθμός: Απαγορεύτηκε δικαστικά σε εισπρακτική εταιρεία να ενοχλεί δανειολήπτες τηλεφωνικά και εγγράφως unsplash

Δανειολήπτες ζήτησαν να υπαχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου, που είχαν λάβει λόγω οικονομικής αδυναμίας να το αποπληρώσουν. Το αίτημά τους έγινε δεκτό από το Ειρηνοδικείο Κρωπίας. Η προσφεύγουσα από κοινού με το σύζυγό της για την διευθέτηση της δανειακής τους οφειλής αποφάσισαν στη συνέχεια να προβούν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Για το λόγο αυτό απευθύνθηκαν στη δικηγόρο Άννα Κορσάνου, η οποία τους ενημέρωσε για τη διαδικασία. Ωστόσο, λίγο διάστημα μετά βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν στα χέρια της γυναίκας του ζευγαριού, που είχαν κάνει τη ρύθμιση, έφτασε «εξώδικη όχληση, πρόσκληση, διαμαρτυρία δυνάμει της οποίας αφού τη χαρακτήριζε ως μη συνεπή οφειλέτη σχετικά με την καταβολή των μηνιαίων δόσεων, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας στο πλαίσιο του ν. 3869/2010, την καλούσε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ως άνω κοινοποίηση να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και να καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της διαφορετικά θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες».

Όπως όμως επισημαίνεται μετά την προσφυγή η αιτούσα κατόπιν της ρύθμισης διαμεσολάβησης πραγματοποιούσε κανονικά τις μηνιαίες καταβολές στο νέο λογαριασμό που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό.

Η δυσλειτουργία του συστήματος και οι οχλήσεις

Αποδείχθηκε τελικώς πως εξαιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος ενημέρωσης για την καταβολή των δόσεων, το ζευγάρι εμφανιζόταν ότι δεν τηρούσαν την καταβολή των δόσεων, όπως αυτές είχαν ρυθμιστεί.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ακολουθήσει μια σειρά οχλήσεων και διαμαρτυριών προς την αιτούσα θεωρώντας την τελευταία ασυνεπή οφειλέτη. «Κατά το χρονικό διάστημα από το Μάιο του 2021 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 η πρώτη αιτούσα δέχτηκε επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις – οχλήσεις προς συμμόρφωση με το διατακτικό της ως άνω δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μολονότι η ίδια κατέβαλε ανελλιπώς τις δόσεις του δανείου, όπως αυτές είχαν καθοριστεί δυνάμει της συμφωνίας διαμεσολάβησης» αναφέρεται στην απόφαση.

Ακόμη δε και μετά την παρέμβαση της συνηγόρου της αιτούσας, Άννας Κορσάνου, η οποία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εταιρεία τον Αύγουστο του 2021 ενημέρωνε την τελευταία για την υπογραφή της νέας ρύθμισης και την καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο αυτής, το αρμόδιο τμήμα της δεν ενημερώθηκε σχετικά και η δυσλειτουργία στο σύστημά της δεν αποκαταστάθηκε.

Καταχρηστική συμπεριφορά

Οι συνεχείς οχλήσεις από την εταιρεία προς τους οφειλέτες κρίθηκαν ότι πρόκειται για συμπεριφορά που «είναι καταχρηστική, ενέχει απαξία και έλλειψη σεβασμού στους κανόνες δικαίου και της συναλλακτικής ηθικής ενώ έρχεται σε αντίθεση με την υποχρέωση πίστης και προστασίας των συμφερόντων της αιτούσας η οποία απορρέει από τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των διαδίκων. Έτι περαιτέρω, η ανωτέρω επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της καθ’ ης είναι προσβλητική προς την πρώτη αιτούσα η οποία εμφανίζεται να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες και να μην είναι συνεπείς στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Υφίσταται δε κίνδυνος να επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοια συμπεριφορά σε βάρος της αιτούσας καθόσον, πλην των προφορικών διαβεβαιώσεων του πληρεξούσιου δικηγόρου της καθ’ ης ενώπιον του δικαστηρίου, ουδεμία άλλη διαβεβαίωση παρασχέθηκε εκ μέρους της ως προς την αποκατάσταση της επαναλαμβανόμενης δυσλειτουργίας του συστήματος της σχετικά με την δανειακή σύμβαση της πρώτης αιτούσας. Ο ανωτέρω δε κίνδυνος εντείνεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι παρόμοια αντισυναλλακτική συμπεριφορά της καθ’ ης πιθανολογείται όχι μόνο σε βάρος της πρώτης αιτούσας αλλά και σε βάρος της συνηγόρου της κατά την προσπάθεια της τελευταίας να διευθετήσει το ζήτημα που προέκυψε καθώς και έναντι άλλων δανειοληπτών, γεγονός που ανάγκασε το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών να παρέμβει και να προβεί σε πράξεις διαμαρτυρίας κατόπιν καταγγελιών σε βάρος της καθ’ ης».

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά στην εισπρακτική εταιρεία να προβαίνει σε οποιαδήποτε όχληση, έγγραφη ή τηλεφωνική προς την γυναίκα του ζευγαριού ενώ απειλεί υπό τον όρο ότι τηρεί τις συμφωνίες της ρύθμισης, ενώ απειλεί την εταιρεία με χρηματική ποινή 200 ευρώ για κάθε παράβαση.

freepik

Άννα Κορσάνου: Σημαντική απόφαση για πολλούς οφειλέτες

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει την απόφαση κατά της εισπρακτικής εταιρείας η συνήγορος του ζευγαριού και συγκεκριμένα της συζύγου, την οποία εκπροσώπησε και στο Δικαστήριο, επισημαίνοντας συγκεκριμένα τον κίνδυνο στον οποίο αναφέρεται η απόφαση να επαναλαμβάνονταν οι οχλήσεις. Τι δήλωσε στο dikastiko.gr:

«Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που απαγορεύει σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων να ενοχλεί εγγράφως και τηλεφωνικά εντολείς μας οφειλέτες, υπό τον όρο ασφαλώς της συνεπούς καταβολής των δόσεων του δανείου τους.

Τι συνέβη. Για να δούμε. Η υπόθεση αφορά σε ζευγάρι που έχει αναλάβει στεγαστικό δάνειο. Όπως πολλοί οφειλέτες, βρέθηκαν σε δυσκολία και επεδίωξαν να κάνουν ρύθμιση του δανείου τους. Απευθύνθηκαν στο γραφείο μας και με πρακτικό διαμεσολάβησης, (καθώς η εταιρεία αυτή έχει συστήσει τμήμα τραπεζικής διαμεσολάβησης) συμφωνήθηκαν οι όροι ρύθμισης του δανείου τους. Οι δανειολήπτες πλήρωναν κανονικά τη δόση του δανείου τους που είχε οριστεί με το πρακτικό, όταν μια μέρα τους επιδόθηκε εξώδικο από την εταιρεία, που τους κατηγορούσε για μη τήρηση των υποχρεώσεών τους.

Ακολούθησε πληθώρα τηλεφωνημάτων επί αρκετούς μήνες από την εταιρεία, πλήρης αδυναμία των δανειοληπτών να συνεννοηθούν με την εταιρεία, προσπάθεια από την πλευρά του γραφείου μας να κατανοήσουμε την κατάσταση, δυσκολία και καθυστέρηση στην προσέγγιση της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, αναστάτωση μέσα στην οικογένεια των οφειλετών, καθώς τα οικονομικά θέματα είναι βασική εστία διενέξεων, ώσπου αποφασίσαμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη.

Και με προσωρινή διαταγή, αλλά και με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η δικαστής απεφάνθη, ότι το να πληρώνουν οι οφειλέτες ευλαβικά τη δόση του δανείου τους και εν τουτοις να δέχονται οχλήσεις από την εταιρεία αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας, αλλά και καταχρηστική στάση της εταιρείας.

Επίσης δέχτηκε, ότι λόγω των επαναλαμβανόμενων καταχρηστικών συμπεριφορών της εταιρείας και της πληθώρας των καταγγελιών και διαμαρτυριών εις βάρος της, υπάρχει κίνδυνος επανάληψης στο μέλλον.

Επομένως έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ρύθμισε προσωρινά την κατάσταση και απαγόρευσε στην εταιρεία να οχλεί εγγράφως ή τηλεφωνικά τους οφειλέτες, υπό τον όρο της συνεπούς καταβολής των δόσεων του δανείου τους.

Η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων έχει κατ’ επανάληψη γίνει αιτία παραπόνων και καταγγελιών από δανειολήπτες και δικηγόρους δανειοληπτών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τον Ιούλιο του 2021 είχε αντιδράσει κατόπιν επωνύμων καταγγελιών 87 δικηγόρων από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για εταιρεία που διαχειρίζεται τιτλοποιημένα δάνεια, πολλών εκατομμυρίων ευρώ και λειτουργεί σε μορφή χάους, ανοργανωσιάς, έλλειψης συντονισμού μεταξύ των τμημάτων της με στόχο το κέρδος με οποιοδήποτε τρόπο. Ο σεβασμός σε συναλλακτικούς κανόνες, ή σε κανόνες δικαίου για αυτούς έρχεται σε δεύτερη μοίρα».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ