Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023

Αρχίζει ο διαγωνισμός για τους υποψήφιους δικηγόρους – Πως θα διεξαχθεί.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει από έναν εξεταστή, ανά μάθημα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέματα κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και με χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αρχίζει ο διαγωνισμός για τους υποψήφιους δικηγόρους – Πως θα διεξαχθεί. freepik

Στις 28 Μαΐου 2021 θα αρχίσει ο διαγωνισμός των υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021 ο οποίος και θα  ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος

Σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η διαδικασία έχει ως εξής:
 
1. Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 θα διεξαχθεί με προφορική εξέταση, με φυσική παρουσία των υποψηφίων στην έδρα κάθε εφετειακής περιφέρειας και με την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων και περιορισμών.
2. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει από ένα εξεταστή, ανά μάθημα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέματα κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και με χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.
Η επίδοση των υποψηφίων θα βαθμολογείται με κλίμακα από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10).
3. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 28 Μαΐου 2021 και θα  ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αλφαβητική σειρά μπορεί να παρακαμφθεί με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση  της οικείας Οργανωτικής Επιτροπής.
4. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων,  οι χώροι διενέργειάς τους, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια θα αποφασιστούν   από την οικεία Οργανωτική Επιτροπή, οποία και εξουσιοδοτείται προς τούτο.
5. Η  Οργανωτική Επιτροπή , η οποία εδρεύει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας κάθε Εφετείου και έχει ήδη συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αποφασίζει αιτιολογημένα και τελεσίδικα για την παραδοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα των δεκτών υποψηφίων στην οικεία εφετειακή περιφέρεια. Η Οργανωτική Επιτροπή, κατά τις συνεδριάσεις της, τηρεί πρακτικά.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την τήρηση των ισχυόντων , κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, μέτρων πρόληψης και προστασίας και την τήρηση της ευταξίας. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν τηρεί τα μέτρα και τις οδηγίες της Επιτροπής του απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα ή εφόσον έχει εισέλθει απομακρύνεται από αυτήν και αποβάλλεται από το διαγωνισμό.
6. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός κατά το χρόνο που έχει οριστεί για την εξέτασή τους και γίνεται η εξακρίβωση της ταυτότητας τους, με έλεγχο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Υποψήφιος, που δεν είναι παρών στην αίθουσα, κατά τον χρόνο αυτό, αποκλείεται από το διαγωνισμό.
7. Οι εξεταστές θα οριστούν με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μετά από πρόταση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου,  ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Πρέπει να είναι δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω, με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της δικηγορίας, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που υπάγονται στο οικείο Εφετείο και να μην έχουν την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου  Δικηγορικού Συλλόγου.
8. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας σε κάθε εφετειακή περιφέρεια, η οικεία Οργανωτική Επιτροπή συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων, τη βαθμολογία σε κάθε μάθημα και τον μέσο όρο, που αποτελεί και τον τελικό βαθμό επίδοσης των υποψηφίων, με απόλυτη βαθμολογική σειρά , τον οποίο διαβιβάζει αμελητί στην Συντονιστική Επιτροπή. Ταυτόχρονα, αποστέλλει και τα συνταχθέντα πρακτικά.
Οι εξεταστές και τα μέλη και ο Γραμματέας των Οργανωτικών Επιτροπών έχουν υποχρέωση να τηρούν μυστική τη βαθμολόγηση των υποψηφίων έναντι των υποψηφίων και οποιουδήποτε τρίτου.
9. Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά την περιέλευση σε αυτή των άνω πινάκων από όλες τις εφετειακές περιφέρειες, εκδίδει τα συγκεντρωτικά  αποτελέσματα του διαγωνισμού για το σύνολο των εφετειακών περιφερειών, με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες του διαγωνισμού.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον έξι (6). Δεν θεωρείται επιτυχών, όποιος έλαβε βαθμό τρία ή μικρότερο σε οποιοδήποτε μάθημα ή τέσσερα σε περισσότερα από ένα μαθήματα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων.
10. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (www.olomeleia.gr) και κοινοποιείται στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (www.olomeleia.gr) και να αποσταλεί σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους και τοιχοκόλληση στα γραφεία τους και στα καταστήματα των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ
Πηγή: dsa.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ