Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Αυτές είναι οι νέες ποινές για το πόθεν έσχες – Οι νέες διατάξεις και ο διαχωρισμός πλημμελημάτων – κακουργημάτων

Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αλλάζει τον ποινικό κολασμό των πράξεων που σχετίζονται με το πόθεν έσχες, τον εξορθολογίζει και θέτει ως βάση διαχωρισμού για κακούργημα ή πλημμέλημα, το ύψος της περιουσίας που απεκρύβη.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αυτές είναι οι νέες ποινές για το πόθεν έσχες – Οι νέες διατάξεις και ο διαχωρισμός πλημμελημάτων – κακουργημάτων freepik

Ποινές από 6 μήνες φυλάκιση έως και 10 χρόνια κάθειρξη προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για το πόθεν έσχες που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το νέο πλαίσιο επιβάλλει εξορθολογισμό των ποινών και κλιμάκωσή τους, με βασικό κριτήριο το ύψος της περιουσίας που δεν δηλώθηκε.

Συγκεκριμένα η νέα διάταξη προβλέπει από ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών (έως 5 χρόνια) αν η περιουσία που δε δηλώθηκε ξεπερνά τις 30.000 ευρώ και φτάνει έως τα 10 χρόνια (πλαίσιο 5-10 ετών) αν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ:

-Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

1. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει Δ.Π.Κ. εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή Δ.Π.Κ., τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

2. Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

3. Αν οι πράξεις της παρ. 1 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.

φοροτεχνικός της Ρόδου

FREEPIK

Νομοσχέδιο για πόθεν έσχες: Δημοσίευση

Το νομοσχέδιο προβλέπει κυρώσεις και για τα τραπεζικά ιδρύματα που υποχρεούνται πλέον να διαβιβάζουν τα στοιχεία των υπόχρεων (τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ) αυτομάτως στην επιτροπή ελέγχου και βέβαια χωρίς μεσολάβηση πλέον του υπόχρεου:

-“…Για τα φυσικά πρόσωπα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 21, η μη τήρηση της υποχρέωσης του ιδίου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι (6) μηνών ή χρηματική ποινή”.

Ποινή προβλέπεται και για όσους δημοσιοποιούν στοιχεία του υπόχρεου που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειάς του, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμούς κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και Α.Φ.Μ.. ή δεν δημοσιεύουν στο ΜΜΕ αυτούσια τη δήλωση του(!!):

-Απαγόρευση δημοσιοποίησης

….Όποιος αναρτά τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 32 ή δεν δημοσιεύει ολόκληρο το περιεχόμενο των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 32, τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) τουλάχιστον μηνών και χρηματική ποινή”.

ΔΣΑ

freepik

Δήμευση περιουσίας

Το νομοσχέδιο προβλέπει και δήμευση της περιουσίας που δεν δηλώθηκε και τον καταλογισμό του ποσού υπέρ του δημοσίου:

-Δήμευση

1. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν στην περίπτωση κάποιου από τα αδικήματα του άρθρου 39 δημεύονται με την καταδικαστική απόφαση, εκτός αν ο υπαίτιος αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευσή τους ή την εκ παραδρομής ανακριβή ή μη δήλωσή τους.

2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτο σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας με αυτά κατά τον χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως προσδιορίζονται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε δήμευση.

-Καταλογισμός

Σε βάρος του ελεγχόμενου υπόχρεου καταλογίζεται χρηματικό ποσό μέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήματος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος ή το ανήλικο τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ του Δημοσίου από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα άρθρα 118 έως 129 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127). Ο καταλογισμός αποκλείεται εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει δημευθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 περί δήμευσης”.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ