Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Διαγωνισμός ΝΣΚ: 235 υποψήφιοι για 43 θέσεις δόκιμων δικαστικών πληρεξουσίων

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειομένων. Στις 18 Μαρτίου η έναρξη των εξετάσεων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Διαγωνισμός ΝΣΚ: 235 υποψήφιοι για 43 θέσεις δόκιμων δικαστικών πληρεξουσίων EUROKINISSI

ΝΣΚ: Στην ανακοίνωση των 235 υποψηφίων, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την κάλυψη 43 κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, προχώρησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών καταρτίστηκαν οι πίνακες όσων πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής και εκείνων που για διάφορους λόγους αποκλείονται.

Όπως έχει ανακοινωθεί, σύμφωνα και με το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο θα τοιχοκολληθεί 3 ημέρες πριν από την έναρξη στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

ΝΣΚ

Freepik

ΝΣΚ: Εξεταστέα ύλη και διαδικασία διαγωνισμού

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό Δίκαιο στ) Εμπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό (γραπτά) και τελικό (προφορικά). Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται από κάθε μέλος της Επιτροπής, με τους βαθμούς από το μηδέν (0) έως το είκοσι (20), σε ακέραια μονάδα και τέταρτα της μονάδας.

Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα, κατανεμημένα σε τρεις (3) ενότητες: α) Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία και Αναγκαστική Εκτέλεση. Η εξέταση διεξάγεται σε διαφορετική ημέρα για καθεμία από τις τρεις (3) ενότητες μαθημάτων. Ο υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Γίνονται δεκτοί στο τελικό προφορικό στάδιο του διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες δώδεκα (12) και σε καμία κάτω από δέκα (10).

Το τελικό- προφορικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε μέλος της Επιτροπής τον βαθμολογεί για τη συνολική του επίδοση. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης κάθε υποψηφίου.

ΝΣΚ

freepik

ΝΣΚ: Τελικός βαθμός και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (80%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στην τελική βαθμολογία, ο υποψήφιος που έχει διδακτορικό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, προηγείται όσων έχουν μεταπτυχιακό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αυτός με μεταπτυχιακό τίτλο προηγείται όσων δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα ή τα διαθέτουν περισσότεροι, προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση του μαθήματος της ενότητας «Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που εξακολουθούν να ισοβαθμούν, η σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι υποψήφιοι αυτοί.

ΝΣΚ

freepik

Για τη σειρά κατάταξης καταρτίζεται πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων όπου κατατάσσονται οι διαγωνισθέντες, με βάση την τελική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διορίζονται στον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου, οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη βαθμολογία, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των κενών θέσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Θέσεις που δεν πληρούνται λόγω μη αποδοχής του διορισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καλύπτονται στον επόμενο, μετά διετία διαγωνισμό.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ