Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

Δικαίωση πατέρα: Δικαστήριο όρισε συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού – Απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις της μητέρας

Τι αναφέρει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Χρηματική ποινή 500 ευρώ και προσωπική κράτηση 2 μηνών εάν κάποιος από τους γονείς αθετήσει τα οριζόμενα.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαίωση πατέρα: Δικαστήριο όρισε συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού – Απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις της μητέρας Freepik

Η μητέρα διεκδικούσε την αποκλειστική επιμέλεια του ανήλικου, ωστόσο οι δικαστικές αρχές είχαν διαφορετική γνώμη. Έτσι, με απόφαση του Πρωτοδικείου ορίστηκε συνεπιμέλεια από κοινού των δύο γονέων και επιβλήθηκε εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού ανά 15νθημερο. Ορίζοντας πως εάν δεν τηρηθούν οι όροι θα υπάρξουν κυρώσεις.

Οι ενήλικοι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στη Γλυφάδα Αττικής, στις 12-12-2009 και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα ανήλικο ακόμα άρρεν τέκνο, το ., που γεννήθηκε στις 13-7-2011. Οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν και διέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης σε ισόγεια κατοικία, εμβαδού 90 τ.μ., με περιβάλλοντα κήπο 200 τ.μ. περίπου, ευρισκόμενη στη Βούλα Αττικής, επί της οδού ., κυριότητας του πατέρα.

Όπως αναφέρεται, η έγγαμη συμβίωση των άνω συζύγων άρχισε να μην εξελίσσεται ομαλά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του έτους 2015, οπότε η μητέρα αντιλήφθηκε την ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης του συζύγου της και τελικά επήλθε οριστική διάσπαση της συμβίωσης κατά το καλοκαίρι του έτους 2018.

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο, η μητέρα ζήτησε να χωρίσουν. Από τότε η μητέρα κατόπιν αρχικής συμφωνίας της με τον πατέρα εξακολούθησε να διαμένει με τον ανήλικο γιο τους στην ως άνω οικογενειακή τους στέγη, του οποίου την επιμέλεια ασκεί εν τοις πράγμασι ο πατέρας, με αυτόν να μετοικεί σε έτερη κατοικία, κυριότητας κατά το χρόνο εκείνο της μητέρας του και ήδη δικής του, ευρισκόμενης στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Συνεπιμέλεια

Freepik

Συνεπιμέλεια: Οι εκτιμήσεις του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ανήλικος γιος τους, …, φοιτά στην Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στα «.», στο Μαρούσι Αττικής, με ετήσια δίδακτρα 11.413,19 ευρώ. Η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διάδικων γονέων του είχε αρνητική επίδραση στην εν γένει συναισθηματική του ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση του στο σχολείο, πλην όμως ήδη με πρωτοβουλία των διαδίκων, μετά από τη διενέργεια ατομικών συνεδριών ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, ο ανήλικος έχει αποδεχθεί τη διαμορφωθείσα μετά τη διακοπή της συμβίωσης κατάσταση και διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τη δυσφορία του και τα συναισθήματα θυμού που του προκάλεσε η απόφαση των γονέων του. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι ο ανήλικος διατηρεί με αμφότερους τους γονείς του άριστες σχέσεις και τρέφει αισθήματα αγάπης προς αυτούς, οι τελευταίοι, δε, παρά τις κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα τεταμένες σχέσεις τους, που έχουν φτάσει να έχουν και ποινικές προεκτάσεις, υπεραγαπούν το τέκνο τους, φροντίζοντας να του παρέχουν ο καθένας με την αναλογία των δυνάμεων τους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και πρόοδο. Αμφότεροι, επομένως, κρίνονται κατάλληλοι για συνεχίσουν να ασκούν τη γονική του μέριμνα και μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης τους.

Επίσης, αναφέρεται πως ο πατέρας «έχει διαμορφώσει στην κατοικία όπου διαμένει ιδιαίτερο δωμάτιο για τη διανυκτέρευση και την άνετη διαμονή του ανηλίκου κατά τα χρονικά διαστήματα που μετά από συνεννόηση με την αιτούσα-καθ’ης διαμένει μαζί του. Εξάλλου, ο καθ’ου-αιτών, διάγει πολύ άνετη ζωή από οικονομική άποψη, καθώς είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος της «. Α.Ε.», με υψηλές μηνιαίες αποδοχές και πρόσθετο σταθερό εισόδημα από εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ιδιωτικό κολλέγιο και έχει μεν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ωστόσο είναι σε θέση να διαθέτει και επαρκή ελεύθερο χρόνο, τον οποίο αφιερώνει στην ενασχόληση του ανήλικου γιου του. Με βάση τα όλα τα παραπάνω και λαμβανομένης υπόψη της θέσης των δύο κατοικιών των διαδίκων πιθανολογείται ότι και ο καθ’ου-αιτών μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και εξίσου με την αιτούσα-καθ’ης στην άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου γιου τους από κοινού (συνεπιμέλεια)».

Συνεπιμέλεια

Freepik

Η εναλλασσόμενη κατοικία

Βάσει της δικαστικής απόφασης «προκειμένου, δε, να διατηρηθεί η εξισορροπημένη σχέση και η ανάπτυξη δεσμών του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του κρίνεται ότι είναι αναγκαίος ο ορισμός εναλλασσόμενης κατοικίας αυτού. Ο τρόπος αυτός δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε διατάραξη στο καθημερινό πρόγραμμα του ανηλίκου και ιδιαίτερα στις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του, αφού όπως προαναφέρθηκε οι κατοικίες των γονέων του βρίσκονται εντός του ίδιου Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, η κατοικία του καθ’ου-αιτούντος, δε, είναι ήδη πλήρως διαμορφωμένη με ιδιαίτερο δωμάτιο για τον ανήλικο, όπου μπορεί αυτός να μελετάει καινά ψυχαγωγείται».

Αναφερόμενο το Δικαστήριο στο γεγονός ότι η μητέρα θεωρεί τον εαυτό της ως καταλληλότερο πρόσωπο σε σχέση με τον πατέρα για ανάθεση σ’ αυτήν της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου γιου της «δεν αποτελεί σημαντικό λόγο που να δικαιολογεί την απόκλιση από τον προαναφερόμενο κανόνα. Άλλωστε από κανένα αποδεικτικό μέσο και ιδιαίτερα από τις καταθέσεις των εξετασθέντων με επιμέλεια της αιτούσας-καθ’ης μαρτύρων (μίας στο ακροατήριο και τριών δια των αντίστοιχων ως άνω ένορκων βεβαιώσεων) δεν πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται οποιοσδήποτε λόγος που, με κύριο γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου … να επιβάλει την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας αυτού αποκλειστικά στην αιτούσα-καθ’ης. Συνεπώς, το σχετικό αίτημα της τελευταίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο και να τηρηθεί ο κανόνας της από κοινού και εξίσου άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου από τους διάδικους γονείς του.

Συνεπιμέλεια

Freepik

Συνεπιμέλεια: Τι ορίζει η απόφαση

Το Δικαστήριο δέχεται να παραμείνει η μητέρα στο σπίτι ιδιοκτησίας του πατέρα για να μην διαταραχθεί το ανήλικο τέκνο. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Πρωτοδικείο: «Καθορίζει ως τόπο διαμονής του ανήλικου τέκνου των διαδίκων τις κατοικίες αμφοτέρων, δηλαδή την κατοικία της αιτούσας-καθ’ης, στη Βούλα Αττικής, επί της οδού . και την κατοικία του καθ’ου-αιτούντος, στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού ., στις οποίες ο ανήλικος θα διαμένει εναλλασσόμενα, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Κατά το σύνηθες πρόγραμμα: Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, από τις 18:00, έως την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 18:00, έως τη συμπλήρωση δηλαδή δύο (2) εβδομάδων διαμονής, ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ’ου-αιτούντα πατέρα του, ώστε να διαμένει μαζί του στην κατοικία του, στη Βουλιαγμένη, επί της οδού ., έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής δύο (2) εβδομάδων και ώρα 18:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την αιτούσα-καθ’ης, προκειμένου να διαμένει μαζί της έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής μαζί της δύο [2) εβδομάδων, κατά την ίδια ώρα (18:00) και ούτω καθ’ εξής, εναλλάξ.

β) Κατά τις χρονικές περιόδους των σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, θερινών διακοπών) η εναλλαγή της κατοικίας θα γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό (2023, 2025 κ.ο.κ.) ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ’ης, μητέρας του, από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ’ου-αιτούντα, πατέρα του, για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως τις 6 Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους και ώρα 17:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό (2022, 2024 κ,ο.κ.) η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (17:00) στην κατοικία του καθ’ου-αιτούντος, πατέρα του, και από τις 31 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ’ης, μητέρας του, β) κατά τις σχολικές διακοπές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό (2023, 2025 κ.ο.κ.) ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ’ης, μητέρας του, από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 10:00 π.μ. έως το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 16:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ’ου-αιτούντα, πατέρα του, για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 16:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό (2022,2024 κ.ο.κ.) η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από το Σάββατο του Λαζάρου έως το Μεγάλο Σάββατο και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (10:00 π.μ. – 16:00) στην κατοικία του καθ’ου-αιτούντος, πατέρα του, και από το Μεγάλο Σάββατο έως την Κυριακή του Θωμά θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ’ης, μητέρας του,

Συνεπιμέλεια

Freepik

γ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών (Ιούλιος και Αύγουστος), κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει με την αιτούσα-καθ’ης, μητέρα του, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ’ου-αιτούντα, πατέρα του, για να διαμένει στην κατοικία του ή στην παραθεριστική κατοικία της επιλογής του έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. στην κατοικία ή παραθεριστική κατοικία της επιλογής του καθ’ου-αιτούντος έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την αιτούσα-καθ’ης για να διαμένει μαζί της, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ