Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Δικαίωση πατέρα: Νέα δικαστική απόφαση αναγνωρίζει από κοινού γονική μέριμνα

“Η έλλειψη συνεργασίας των γονέων δεν πρέπει να συνιστά εμπόδιο επιλογής της χρονικής κατανομής της επιμέλειας” αναφέρει το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαίωση πατέρα: Νέα δικαστική απόφαση αναγνωρίζει από κοινού γονική μέριμνα freepik

«Η γονική μέριμνα να ανήκει από κοινού και στους δύο, οι οποίοι θα οφείλουν να φροντίζουν για την ομαλή ανάπτυξη και το καλό του τέκνου τους από κοινού. Η έλλειψη δε συνεργασίας των γονέων δεν πρέπει να συνιστά εμπόδιο επιλογής της χρονικής κατανομής της επιμέλειας» αποφάνθηκε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση «οι διάδικοι γνωρίστηκαν και συνήψαν ερωτική-συναισθηματική σχέση κατά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2014, από την οποία απέκτησαν ένα τέκνο, τον ., που γεννήθηκε την 28.12.2015. Ένα περίπου μήνα πριν είχαν υλοποιήσει προγενέστερη απόφασή τους να συγκατοικήσουν στον Βύρωνα Αττικής, σε κατοικία μισθωμένη από την εταιρεία συμφερόντων του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση με την επωνυμία “. και ΣΙΑ Ε.Ε.”, κείμενη επί της οδού …. Ακολούθως, στις 07.01.2016 ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση προέβη αυτοπροσώπως σε εκούσια δήλωση αναγνώρισης του τέκνου ενώπιον της συμβολαιογράφου Βύρωνα . και συντάχθηκε σχετικά η υπ’ αριθμ. ./07.01.2016 πράξη αναγνώρισης τέκνου, στην οποία περιλήφθηκε και η παρασχεθείσα με αυτοπρόσωπη δήλωσή της ενώπιον της συναίνεση της μητέρας του».

Από τη μέρα εκείνη αναφέρει το Δικαστήριο «οι διάδικοι κατέστησαν από κοινού …φορείς της γονικής μέριμνας του ανηλίκου, η οποία μέχρι τότε ανήκε στη μητέρα του. Η συμβίωσή τους αρχικά υπήρξε καλή και για τον λόγο αυτό οι διάδικοι αποφάσισαν να την οργανώσουν με μεγαλύτερη σταθερότητα και μονιμότητα, καταρτίζοντας αυτοπροσώπως … σύμφωνο συμβίωσης. Ωστόσο, τους μήνες που ακολούθησαν την κατάρτιση του συμφώνου συμβίωσης η σχέση τους δεν εξελίχθηκε το ίδιο ομαλά ως προηγουμένως, με αποτέλεσμα η συμβίωσή τους να διασπαστεί και συγκεκριμένα στις 28.03.2021, οπότε ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση αποχώρησε από την κοινή τους εστία και εγκαταστάθηκε αλλού».

Γονική μέριμνα από κοινού: Ασυμφωνία χαρακτήρων διέκρινε το Δικαστήριο

Βάσει της δικαστικής απόφασης «ο διακοπτικός της συμβίωσής τους λόγος πιθανολογείται ότι υπήρξε πρωτίστως η ασυμφωνία των χαρακτήρων τους, που αναδείχθηκε κατά την οργανωμένη πλέον — υπό το καθεστώς του ως άνω συμφώνου – συμβίωσή τους, ενδεχομένως όμως σε αυτή συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό και η έλλειψη ερωτικού ενδιαφέροντος του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση για την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση κατά τη διάρκεια της καραντίνας τον χειμώνα του 2021 και υπό τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί διαβιούσαν τότε, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι πολίτες χώρας, όπως η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση υποστηρίζει και δεν αρνείται ειδικά ο αντίδικός της. Από τότε οι διάδικοι ζουν χωριστά, χωρίς πάντως να πιθανολογείται από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα ότι μέχρι τον παρόντα χρόνο έχουν προβεί στη λύση του συμφώνου συμβίωσης, κατόπιν συμφωνίας ή μονομερώς με δήλωση ενός από τους συμβίους, ούτε όμως ότι υπάρχει βάσιμη πιθανότητα να αποκαταστήσουν τη σχέση τους και επομένως και τη συμβίωσή τους, μολονότι αυτοί από την 01.12.2021 έως τις 20.04.2022 παρακολούθησαν μαζί εβδομαδιαίες συνεδρίες συμβουλευτικής ζεύγους στο Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ανέλιξης Ανθρώπου».

«Άμεση και επιτακτική ανάγκη ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων του ανήλικου τέκνου τους με τους γονείς»

Ειδικότερα, ο πατέρας του ανήλικου τέκνου κατοικεί από τον ως άνω χρόνο της διακοπής της συμβίωσης και εντεύθεν σε ιδιόκτητο σπίτι-μονοκατοικία στην Καισαριανή Αττικής, ενώ το ανήλικο τέκνο διαβιεί προσωρινά μαζί με την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση μητέρα του.

Συγκεκριμένα, «αυτοί αρχικώς παρέμειναν στη μισθωμένη από την εταιρεία συμφερόντων του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση οικία επί της οδού . μέχρι τις 18.05.2023, οπότε η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, που είχε προηγουμένως πληροφορηθεί από τον αντίδικό της ότι δεν είχε πλέον νομική σχέση με τη μισθώτρια εταιρεία, μίσθωσε δική της κατοικία στον Καρέα του δήμου Βύρωνα Αττικής, όπου και μετακόμισε μαζί με τον γιο της» σημειώνεται.

Παράλληλα, αναφέρει συνίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων του ανήλικου τέκνου τους με τους γονείς του-διαδίκους και της προσωρινής ρύθμισης της γονικής μέριμνάς του, ζητήματα για τα οποία αυτοί διαφωνούν.

Περαιτέρω, λέει η δικαστική απόφαση «από την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκε η αγάπη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η σοβαρή πρόθεση και η ψυχική διάθεση και των δύο γονέων στο να ασχοληθούν με την ανατροφή του παιδιού τους, όπως επίσης και ότι αμφότεροι είναι εξίσου κατάλληλοι για την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου γιου τους .. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο πλευρές ζητούν την επιμέλειά του, η μεν αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκησή της, ο δε ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση ζητεί να ανατεθεί από κοινού η άσκηση της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, επομένως ζητεί και τη συνεπιμέλεια, που αποτελεί επιμέρους τμήμα της γενικότερης έννοιας της γονικής μέριμνας. Αμφότεροι ωθούνται – κατά την κρίση του Δικαστηρίου – στα αιτήματά τους αυτά από την ειλικρινή αγάπη τους προς το ανήλικο παιδί τους και από την επιθυμία τους να το φροντίσουν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, συμβάλλοντας στην ορθή διαπαιδαγώγηση και στην ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Ειδικότερα, πιθανολογείται ότι ο ανήλικος ., ηλικίας 8 περίπου ετών, ο οποίος σημειωτέον παρουσιάζει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη (άτυπο αυτισμό), λόγω της μικρής ηλικίας του διατηρεί ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τη μητέρα του, με την οποία άλλωστε συμβιώνει ανελλιπώς από τη γέννησή του, μαζί και με τον πατέρα του αρχικά και μόνοι οι δύο τους από τις 23.03.2021 και εντεύθεν, μετά δηλαδή από τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων του».

Γονική μέριμνα από κοινού

freepik

Η στάση των γονέων στην ανατροφή του παιδιού

Για τη μητέρα το Δικαστήριο αναγνωρίζει πως «αυτή αναντίρρητα το περιβάλλει με αγάπη και στοργή και ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ανατροφή και την ψυχοσωματική του υγεία και ανάπτυξη και είναι σε θέση να εξασφαλίσει για το παιδί της ένα ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον, συνεπικουρούμενη και από τη μητέρα της και γιαγιά του ανηλίκου.

Αναγνωρίζει όμως και πως «με τον πατέρα του πιθανολογείται ότι έχει δημιουργήσει ο ανήλικος έναν εξίσου δυνατό ψυχικό δεσμό και έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους αμοιβαία αισθήματα στοργής και αγάπης, δεδομένου μάλιστα ότι και ο ίδιος έχει ενεργά συμβάλει στην ανατροφή του, χάρη κυρίως στο ότι το ωράριο απασχόλησής του στα ιδιόκτητα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργεί είναι πιο ευέλικτο σε σχέση με εκείνο της αιτούσας-καθ’ ης η αίτηση, η οποία απασχολείται ως συνεργάτιδα σε αρχιτεκτονικό γραφείο μαζί με τον αρχιτέκτονα ..

Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση, τουλάχιστον κατά το διάστημα από τη διάσπαση της συμβίωσης των διαδίκων μέχρι και την έκδοση στις 12.06.2023 της προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, δια της οποίας ανατέθηκε προσωρινά στην αιτούσα η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου, ήταν εκείνος που καταρχάς πήγαινε το παιδί για λογοθεραπείες και εργοθεραπείες στον Χολαργό Αττικής, με τη συνοδεία βεβαίως αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε αυτές και της αιτούσας-καθ’ ης μητέρας του, μέχρι περίπου το καλοκαίρι του έτους 2022, οπότε αυτές ολοκληρώθηκαν. Στη συνέχεια, όταν το παιδί εγγράφηκε στον παιδικό σταθμό, ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση το πήγαινε το πρωί στο σχολείο του και το έπαιρνε κατά το σχόλασμα, μαζί δε επέστρεφαν στο σπίτι στο οποίο εκείνο κατοικούσε με τη μητέρα του, όπου και παρέμενε μέχρι να επιστρέφει η τελευταία από την εργασία της περί ώρα 17:30-18:00.

Εξαιρουμένης της περιόδου της καραντίνας, τα χρόνια φοίτησης στον παιδικό σταθμό συνεπικουρούταν στη φροντίδα του ανηλίκου, ήτοι στην καθαριότητά του, στη χορήγηση σε αυτό του μεσημεριανού του γεύματος και στην εν γένει δημιουργική απασχόλησή του κατά τις ώρες που απουσίαζε η αντίδικός του στην εργασία της από την ., η οποία είχε προσληφθεί ήδη από το έτος 2017 ως νταντά του ανηλίκου. Μετά την αποχώρηση της τελευταίας τον μήνα Αύγουστο του 2021 δεν προέκυψε αν προσλήφθηκε από τους διαδίκους ή όχι έτερο άτομο για την ίδια εργασία.

Ωστόσο, από το σχολικό έτος που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2021, οπότε ο ανήλικος άρχισε να φοιτά στην Α’ Τάξη του ιδιωτικού δημοτικού σχολείου “Σχολή .”, το παιδί, το οποίο πήγαινε στο σχολείο κάθε πρωί με το σχολικό λεωφορείο, το έπαιρνε κατά το σχόλασμα το μεσημέρι, στις 14:00 ή στις 15:00 αναλόγως αν αυτό είχε μάθημα taw wondo, ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση και πήγαιναν στο δικό του σπίτι, όπου έτρωγαν μαζί και διάβαζαν όλα τα μαθήματά του, μέχρι τις 17:30- 18:00 περίπου, οπότε, έχοντας ολοκληρώσει την εργασία της, περνούσε συνήθως η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση και το έπαιρνε είτε κάποιες φορές το επέστρεφε στο σπίτι της μητέρας του ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση.

Τα παραπάνω αναφορικά με την καθημερινή ενασχόληση του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση με τον ανήλικο μεταξύ των ωρών 15:00-18:00 κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών συνομολογεί και η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, επιχειρώντας πάντως να προσδώσει αρνητικό πρόσημο στην ενασχόλησή του αυτή, διατεινόμενη ειδικότερα ότι λόγω του προαναφερθέντος προβλήματος του (άτυπου αυτισμού) δεν ενδείκνυται το παιδί να διαβάζει πάνω από μία ώρα την ημέρα και ότι ο πατέρας του, μη έχοντας ειδικές γνώσεις, επέμενε να διαβάζει περισσότερες ώρες από όσο έπρεπε, αντίθετα δηλαδή με ό,τι επέτασσε η εν γένει ψυχική και συναισθηματική του κατάσταση».

Οι ισχυρισμοί της μητέρας

Η ίδια η μητέρα δεν αρνείται την ενεργή συμμετοχή του αντιδίκου της και σε άλλες δραστηριότητες του ανηλίκου γιου τους, όπως στα μαθήματα κολύμβησης, που είναι ενταγμένα στο σχολικό πρόγραμμα και τα οποία παρακολουθεί ανελλιπώς ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση χάρη στο ευέλικτο ωράριο εργασίας του, συμπεριφορά την οποία ωστόσο ερμηνεύει ως μια προσπάθεια παρακολούθησης και ελέγχου του ανηλίκου από τον πατέρα του.

Βάσει του Μονομελούς Πρωτοδικείου «δεν πιθανολογείται από κανένα αποδεικτικό μέσο ότι ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση εκδηλώνει συμπεριφορές που προσβάλλουν το αίσθημα της αιδούς του ανηλίκου και που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ψυχική του υγεία μακροπρόθεσμα, όπως να το βάζει να ουρούν μαζί στην ίδια λεκάνη ως τελετουργικό ή να κάνουν μπάνιο μαζί, όπως υποστηρίζει η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση. Άλλωστε και κατά την επικοινωνία του ανήλικου τέκνου των διαδίκων με τον Δικαστή κατά την ορισθείσα προς τούτο ημέρα και ώρα, προκειμένου να ακουστεί η γνώμη του, η οποία (γνώμη) ναι μεν δεν έχει ως σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (ΜΠρΑθ 60/2017 ΕφΑΔ 2017. 55), αλλά ωστόσο συνεκτιμάται από το Δικαστήριο, κατά το μέτρο της ωριμότητάς του και της ικανότητάς του αντιληφθεί το συμφέρον του (ΑΠ 201/2010 ΝοΒ 2010.174, 1316/2009 ΝοΒ 2010.162, Λαδογιάννης σε Απ. Γεωργιάδη ΣΕΑΚ II, σελ. 869, αριθμ. 8) ο ανήλικος, ερωτηθείς σχετικά, είπε κατηγορηματικά ότι κανείς από τους γονείς του με κάποια κίνηση, συμπεριφορά ή συνήθειά του δεν το έχει κάνει να νιώσει άβολα ή να ντραπεί. Κατά την ως άνω επικοινωνία προέκυψε, επίσης, ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και συνεσταλμένο παιδί, ώριμο για την ηλικία του, με πολύ σωστό και στρωτό λόγο και με μεγάλη ικανότητα αντίληψης.

Εξέφρασε τα συναισθήματα αγάπης που τρέφει για αμφότερους τους γονείς του, το πόσο καλά περνάει και με τους δύο και το μόνο παράπονό του γι’ αυτούς, το οποίο μάλιστα ζήτησε 2-3 φορές συνεσταλμένα να μην μαθευτεί, είναι ότι δεν αντέχει να ακούει τις φωνές τους, όταν αυτοί τσακώνονται. Δεν αρνήθηκε ότι ο πατέρας του τον προτρέπει να γράφει ημερολόγιο, δήλωσε ωστόσο ότι τα όσα γράφει σε αυτό είναι δικές του σκέψεις και ότι δεν τον πιέζει να γράφει πράγματα που δεν θέλει σε αυτό. Σημειώνεται, πάντως, ότι το ημερολόγιο δεν προσκομίστηκε στο Δικαστήριο, ώστε να κριθεί αν από το περιεχόμενό του δύναται να πιθανολογηθεί ο ισχυρισμός ότι ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση προσπαθεί να προκαλέσει στο παιδί αρνητικά συναισθήματα για τη μητέρα του, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κρίση ότι αυτός ασκεί κατά τρόπο μη ωφέλιμο για τον ανήλικο τον γονεϊκό του ρόλο. Ερωτηθείς, τέλος, σχετικά ο ανήλικος ., εξέφρασε την επιθυμία του να διαμένει τα βράδια με τη μητέρα του στον τόπο κατοικίας τους.

Εξάλλου, όσον αφορά στις μεταξύ των διαδίκων σχέσεις, πιθανολογείται ότι από τη διακοπή της συμβίωσής τους στις 28.03.2021 και παρά τα αισθήματα έντονης θλίψης και απογοήτευσης γι’ αυτό που συνέβη στην μέχρι τότε κοινή ζωή τους, αλλά και αγωνίας για το μέλλον λόγω των νέων δεδομένων που ξαφνικά δημιουργήθηκαν στις ζωές εκάστου, συναισθήματα που προκλήθηκαν σε αμφότερους, σε μεγαλύτερο βαθμό όμως στην αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, η οποία, μολονότι προφανώς από καιρό αντιλαμβανόταν ότι υπήρχαν προβλήματα στη μεταξύ τους σχέση, εντούτοις αιφνιδιάστηκε από τη μονομερή απόφαση του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση να αποχωρήσει από την κοινή τους κατοικία, πιθανολογείται ότι μέχρι τον μήνα Ιανουάριο του 2023 σε γενικές γραμμές ήταν καλές.

Τούτο καταδεικνύει – μεταξύ άλλων – η προαναφερθείσα συμμετοχή τους από την 01.12.2021 έως τις 20.04.2022 στις εβδομαδιαίες συνεδρίες συμβουλευτικής ζεύγους στο Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ανέλιξης Ανθρώπου, προφανώς σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν τη σχέση και τη συμβίωσή τους, διαδικασία στην οποία η αιτούσα ασφαλώς και δεν θα συμμετείχε, αν ο αντίδικός της πράγματι υπήρξε ένας κακοποιητικός σύντροφος και πατέρας, όπως η ίδια επιχειρεί να τον σκιαγραφήσει στην αίτησή της και κυρίως στο σημείωμά της, όπως επίσης και το ότι το καλοκαίρι του 2021 έκαναν κοινές διακοπές μαζί με το παιδί τους. Αλλά και από το περιεχόμενο των προσκομισθέντων από την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση από 26.10.2022 και 31.10.2022 δύο μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αντάλλαξαν οι διάδικοι κατά τις ημερομηνίες εκείνες, διαφαίνεται ότι συνομιλούν δύο κατά βάση ευγενείς και καλλιεργημένοι άνθρωποι, που παρά την έντονη αντίθεσή τους κυρίως στο ζήτημα τις συμμετοχής ή μη του παιδιού τους στο πρόγραμμα μελέτης του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο εκείνο φοιτά και τη μαχητικότητα της επιχειρηματολογίας με την οποία ο καθένας τους υπερασπίζεται τις θέσεις του, εντούτοις στα συγκεκριμένα μηνύματα κανείς από τους δύο δεν ξεφεύγει από τα όρια της ευπρέπειας. Το ίδιο διαφαίνεται και από τα από 18/12/2022 και 22/12/2022 ηλεκτρονικά μηνύματα, που αντάλλαξαν οι διάδικοι για να ρυθμίσουν το ζήτημα της επικοινωνίας με τον ανήλικο γιο τους κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων του 2022, τα οποία προσκομίζονται από τον αιτούντα- καθ’ ου η αίτηση.

Γονική μέριμνα από κοινού

unsplash

Οι εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού

Πάντως, κατά το Δικαστήριο, «στις 19.01.2023, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού για την εξέταση του παιδιού τους στον παιδοκαρδιολόγο … στον Πειραιά, στο οποίο παρευρέθηκαν αμφότεροι οι διάδικοι, φεύγοντας από το ιατρείο και ενόσω βάδιζαν στο πεζοδρόμιο της οδού ., ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση χάρη στην υπέρτερη σωματική του δύναμη εμπόδιζε, με σπρωξιές και απωθήσεις, την αιτούσα καθ’ ης η αίτηση να βαδίζει δίπλα στο παιδί της, με αποτέλεσμα η τελευταία από κάποια απότομη κίνησή του να χτυπήσει στο πρόσωπο με το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο κρατούσε στο χέρι της. Επιπλέον, την αποκάλεσε “τρελή” και “μαλακισμένη”, όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες-περαστικοί ., . – η οποία φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία και . στις προσκομισθείσες από την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση ένορκες βεβαιώσεις. Κάποια στιγμή η τελευταία φέρεται να τράβηξε τον αντίδικό της από την κουκούλα της μπλούζας που φορούσε, για να μην απομακρυνθεί με το παιδί από το σημείο, εφόσον είχε ήδη ειδοποιηθεί η αστυνομία. Ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση προσκόμισε φωτογραφίες που απεικονίζουν κόκκινα σημάδια στον λαιμό του, ισχυριζόμενος ότι αυτά είναι τραύματα που του προκάλεσε η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση στον παραπάνω τόπο και χρόνο, ωστόσο από μόνες τις φωτογραφίες, που είναι άγνωστο πότε και κάτω από ποιες συνθήκες τραβήχτηκαν, δεν πιθανολογείται βάσιμος ο ισχυρισμός του αυτός».

 Η προσαγωγή στις αστυνομικές Αρχές

 Εντέλει, οι διάδικοι προσήχθησαν στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου, όπου, αφού τους υποδείχθηκαν τα νόμιμα και οι ίδιοι επιφυλάχθηκαν παντός νομίμου δικαιώματος τους χωρίς να πράξουν κάτι τότε, αποχώρησαν μαζί με το παιδί, έχοντας προηγουμένως γίνει σε αυτούς οι νόμιμες συστάσεις. Τελικώς στις 05.04.2023 η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση κατέθεσε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την από 30.03.2023 έγκλησή της σε βάρος του αντιδίκου της, καταγγέλλοντας το παραπάνω περιστατικό και ζητώντας την ποινική του δίωξη για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε απόπειρα, της παράνομης οικογενειακής βίας κατά συρροή, της παράνομης οικογενειακής απειλής κατά συρροή, της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά συρροή και της εξύβρισης κατά συρροή και η υπόθεση έκτοτε διερευνάται από τα αρμόδια όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Το περιστατικό αυτό αναντίρρητα είναι σοβαρό, τόσο για τους χαρακτηρισμούς και τις ύβρεις που εκτοξεύθηκαν σε βάρος της αιτούσας-καθ’ ης η αίτηση (η σωματική βλάβη έμεινε στο στάδιο της απόπειρας κατά την εγκαλούσα στην έγκλησή της), όσο και επειδή συνέβη ενώπιον του τέκνου των διαδίκων.

Ωστόσο, ακόμη και αν το ανωτέρω περιστατικό έλαβε χώρα έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει η αιτούσα, αυτό κρίνεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε ούτε πριν ούτε μετά από αυτό ανάλογη συμπεριφορά του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση σε βάρος της αντιδίκου του. Πόσω μάλλον, από αυτό το περιστατικό δεν πιθανολογείται ότι ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση είναι ένας βίαιος και κακοποιητικός πατέρας, δοθέντος ότι δεν εισφέρθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός έχει ποτέ επιδείξει βίαιη ή εξυβριστική συμπεριφορά σε βάρος του ανήλικου τέκνου του. Αντιθέτως, πιθανολογείται από τα όσα αναλυτικά έχουν αναφερθεί προηγουμένως ότι ο αιτών-καθ’ ου φροντίζει, προστατεύει και αγαπά τον ανήλικο γιο του. Άλλωστε προέκυψε επίσης ότι ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση από προηγούμενο γάμο του με την ., ο οποίος είχε λυθεί αμετάκλητα πριν από τη σύναψη σχέσης με την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, είναι πατέρας άλλων δύο παιδιών, της . 27 χρόνων και της . 23 χρόνων, η οποία έχει διαγνωστεί με σύνδρομο Williams.

Προέκυψε, λοιπόν, ότι ευρισκόμενη σε ηλικία μόλις 13 χρόνων όταν χώρισαν οι γονείς της η τότε ανήλικη κόρη του . επέλεξε να μείνει μαζί με τον πατέρα της, γεγονός στο οποίο συναίνεσε και η μητέρα της. Μεγάλωσε λοιπόν μαζί του και ενηλικιώθηκε φυσιολογικά, δίχως ούτε αυτή, ούτε η μητέρα της ., ούτε η γιαγιά της . να αναφέρουν ότι είχε αυτός εκδηλώσει κάποια βίαιη ή εξυβριστική συμπεριφορά έναντι των δύο τότε ανήλικων θυγατέρων του. Επομένως, δεν πιθανολογείται ότι συντρέχει γενικά σπουδαίος λόγος, που εγκυμονεί κινδύνους για το παιδί, ώστε να αποκλειστεί αυτός από την επιμέλεια του προσώπου του».

Γονική μέριμνα από κοινού προβλέπει η απόφαση

Το Πρωτοδικείο στην απόφασή του ρυθμίζει «προσωρινά το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, καθορίζοντας τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα αυτής:

I) από Δευτέρα έως Παρασκευή, εφόσον αυτές δεν είναι επίσημες σχολικές αργίες, οπότε εκείνος θα παραλαμβάνει τον ανήλικο κατά το σχόλασμα από το σχολείο του, θα μένει μαζί του και θα τον επιστρέφει στην κατοικία της μητέρας του ώρα 18:30,

2) εναλλάξ τα Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα, από ώρα 18.30 της Παρασκευής έως ώρα 20.30 της Κυριακής, αρχής γενομένης από την κοινοποίηση της παρούσας με πρώτο δικαιούχο τον καθ’ ου η επίδοση (η ρύθμιση αυτή ενδείκνυται, διότι ορισμένοι μήνες έχουν πέντε τέτοια τριήμερα, ώστε να αποφεύγονται διενέξεις μεταξύ των διαδίκων. Εξυπακούεται, επίσης, ότι το Παρασκευοσαββατοκύριακα επικοινωνίας με τον αιτούντα-πατέρα ο τελευταίος, εφόσον δεν πρόκειται περί σχολικής αργίας, θα έχει ήδη παραλάβει τον ανήλικο από το σχολείο κατά το σχόλασμα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1 ρύθμισης και επομένως θα τον επιστρέφει στην κατοικία της μητέρας του την Κυριακή στις 20:00, χωρίς δηλαδή να μεσολαβεί κάποιο άλλο ενδιάμεσο στάδιο, ενώ το αντίστοιχο Παρασκευοσαββατοκύριακο επικοινωνίας με τη μητέρα θα παραδίδει σε αυτήν τον ανήλικο, τον οποίο προηγουμένως θα έχει παραλάβει από το σχολείο, στις 18:30 στην κατοικία της, όπως ακριβώς και τις υπόλοιπες εργάσιμες καθημερινές),

3) Τις εορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους, δηλαδή από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουάριου, εναλλάξ, κατά τις οποίες επισημαίνεται ότι θα αργεί η συνήθης επικοινωνία κατά τα ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1&2, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 24ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου και κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 6ης Ιανουάριου,

4) Τις εορτές του Πάσχα, κατά τις οποίες σημειώνεται ότι ομοίως θα αργεί η συνήθης επικοινωνία όπως ορίστηκε ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1&2, εναλλάξ, κατά μεν τα μονά έτη από ώρα 10:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 20.00 της Κυριακής του Πάσχα και από ώρα 10.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 20.00 της Κυριακής του Θωμά κατά τα ζυγά έτη και

5) Στην περίοδο των θερινών διακοπών, που προσδιορίζεται ως το διάστημα από την επίσημη λήξη του σχολικού έτους μέχρι την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνει κάθε χρονιά το Υπουργείο Παιδείας (συνήθως 15 Ιουνίου έως 11 Σεπτεμβρίου), κατά τις οποίες ομοίως θα αργεί η συνήθης επικοινωνία κατά τα ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1&2, εναλλάξ, κατά μεν τα μονά έτη από τη λήξη των μαθημάτων τη 15η Ιουνίου είτε οποιαδήποτε άλλη διαφορετική ημερομηνία τυχόν ορίσει κάποια χρονιά το Υπουργείο Παιδείας έως ώρα 20:00 της 30ης Ιουνίου και από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 31ης Αυγούστου και κατά τα ζυγά έτη από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης Σεπτεμβρίου έως το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου, ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα τυχόν ανακοινώσει κάποια χρονιά το Υπουργείο Παιδείας ως ημέρα αγιασμού, οπότε ο ίδιος 0α συνοδεύει το παιδί στο σχολείο για την τελετή του Αγιασμού.

Διευκρινίζεται ξανά ότι η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση θα έχει ισόχρονα με τον αιτούντα-καθ’ ου η αίτηση χρονικά διαστήματα διακοπών εντός των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και εντός των θερινών διακοπών, οπότε, εντός των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων των διακοπών της με το ανήλικο τέκνο, το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ’ ου η αίτηση-αιτούντος τα Παρασκευοσαββατοκύριακα θα ατονεί. Ρητά επισημαίνεται ότι ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση οφείλει να παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο από την οικία της αιτούσας-καθ’ ης η αίτηση μητέρας του και να το επιστρέφει σε αυτήν, πλην των περιπτώσεων που θα το παραλαμβάνει ή θα το αφήνει στο σχολείο. Τέλος, κατά την επικοινωνία στις περιπτώσεις 2, 3, 4, 5, δηλαδή κατά τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τις εορτές Χριστουγέννων-Νέου Έτους, Πάσχα και κατά τις θερινές διακοπές, ο καθένας από τους διαδίκους που θα έχει το τέκνο υποχρεούται να μεριμνά ώστε αυτό να συνομιλεί τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και για μισή περίπου ώρα με τον έτερο γονέα του, με τον οποίο δεν θα έχει φυσική επικοινωνία τις ημέρες εκείνες, είτε μέσω τηλεφώνου είτε διαδικτυακά (κλήση viber, skype κτλ.).

Σε περίπτωση μη τήρησης της απόφασης η μητέρα θα αντιμετωπίσει χρηματική ποινή 300 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μήνα για κάθε παράβαση των διατάξεων του διατακτικού της όπου καθορίζουν τα χρονικά διαστήματα της προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο τους.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ