Δευτέρα 05 Ιουνίου 2023
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δικαστές-Εισαγγελείς: “Κέρδισαν” 16 σημεία κλειδιά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων – Δείτε αναλυτικά ποια είναι

Στους 8 μήνες το όριο για έκδοση απόφασης, από το 2026 τα επιμορφωτικά  σεμινάρια, ως προϋπόθεση προαγωγής, δεν αφαιρείται η μετάταξη στο δημόσιο απολυθέντος δικαστή. Επί τάπητος άλλα 12 ζητήματα

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαστές-Εισαγγελείς: “Κέρδισαν” 16 σημεία κλειδιά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων – Δείτε αναλυτικά ποια είναι EUROKINISSΙ

ΕνΔΕ: Κέρδη σε 16 σημεία που έθεσαν για τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ) κατέγραψε η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων στη συνάντησή της μες τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της. Η Ένωση αναφέρει πως από το κομβικό νομοσχέδιο θα τροποποιηθούν 16 σημεία, με τα οποία συμφώνησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. 

ΕνΔΕ

eurokinissi

Συγκεκριμένα , μεταξύ αυτών είναι η μετονομασία (και η διατήρηση) των «θερινών διακοπών» σε «θερινά τμήματα» , η αύξηση του ορίου δημοσίευσης απόφασης στους 8 από τους 6 μήνες, η απόσυρση της διάταξης που δεν επέτρεπε τη μετάταξη απολυθέντος δικαστικού λειτουργού στο δημόσιο, η έναρξη ισχύος από το 2026 της διάταξης που συνδέει τα υποχρεωτικά σεμινάρια με  την προαγωγή του δικαστή ή του εισαγγελέα,  καθώς και η άπαξ αλλά επι 3ετία θητεία επικεφαλής διοικήσεων δικαστηρίων και εισαγγελιών.

ΕνΔΕ: Η συνάντηση

Η συνάντηση έγινε μεταξύ των προεδρείων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Την ΕνΔΕ  εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Χριστόφορος Σεβαστίδης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Χαράλαμπος Σεβαστίδης. 

ΕνΔΕ

dikastiko

ΕνΔΕ

dikastiko.gr

Όπως λέει η ΕνΔΕ «το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέχθηκε τις παρακάτω προτάσεις μας:

1) Ο όρος δικαστικές διακοπές αντικαθίσταται από τον όρο «περίοδος θερινών τμημάτων».

2) Διατηρείται η δυνατότητα διορισμού σε δημόσια θέση των δικαστικών λειτουργών που παύονται λόγω ανεπάρκειας ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

3) Απαλείφονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 20 του αρχικού σχεδίου, που προέβλεπε την επαναφορά του θεσμού του ορισμού προεδρεύοντος δικαστή δύο φορές τον χρόνο και αναβολή των υποθέσεων σε σύνθεση που μετέχει ο ίδιος προεδρεύων δικαστής.

4) Η θητεία των ανακριτών ορίζεται 3ετής με δυνατότητα παράτασής της για 2 ακόμα έτη.

5) Η προθεσμία δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων αυξάνεται από 6 σε 8 μήνες.

6) Η εξαίρεση των κωλυμάτων εντοπιότητας επεκτείνεται και στις πόλεις της Λαμίας, του Αγρινίου, της Κομοτηνής και της Ρόδου.

7) Επεκτείνεται το δικαίωμα συνυπηρέτησης συζύγων δικαστικών λειτουργών και σε εκείνους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν και σε άλλους κλάδους εργαζομένων στο Δημόσιο.

8) Η έναρξη ισχύος των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρεωτική παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ως προϋπόθεση για την προαγωγή, ορίζεται στις 16.9.2026.

ΕνΔΕ

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

9) Απαλείφεται η πρόβλεψη για ορισμό Πρωτοδίκη ως επίκουρου Επιθεωρητή και ορίζεται πλέον ότι ο Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από δικαστικό υπάλληλο ΠΕ του νέου κλάδου Επικουρίας και Τεκμηρίωσης δικαστικού έργου.

10) Η θητεία των διοικήσεων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, στα οποία διενεργούνται εκλογές, ορίζεται 3ετής και δεν προβλέπεται δυνατότητα επανεκλογής των ίδιων προσώπων στην ίδια θέση και στον ίδιο βαθμό.

11) Σε σχέση με τα δικαστήρια στα οποία δεν διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη μελών συμβουλίου διεύθυνσης, διευκρινίζεται ότι ο χρονικός περιορισμός άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι στο ίδιο δικαστήριο υπηρετεί δικαστικός λειτουργός με τουλάχιστον 3ετή δικαστική υπηρεσία. Παράλληλα, θα προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, ώστε για την εφαρμογή της νέας διάταξης να μην προσμετράται ο μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου ΚΟΔΚΔΛ χρόνος άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης.

12) Σε σχέση με την υποχρέωση διαμονής του δικαστικού λειτουργού στην έδρα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί, προστίθεται διευκρινιστική διάταξη, κατά την οποία επιτρέπεται η απομάκρυνσή του κατά τις ημέρες που δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση.

13) Σε σχέση με την επιθεώρηση των Προέδρων Εφετών προβλέπεται ότι σε περίπτωση προσφυγής του επιθεωρούμενου (Προέδρου Εφετών) κατά της έκθεσης επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης δεν μετέχει στο Συμβούλιο, εάν έχει συντάξει ο ίδιος την έκθεση, αλλά ο αναπληρωτής του.

14) Η προθεσμία υποχρεωτικής σύγκλησης της Ολομέλειας των δικαστηρίων και εισαγγελιών ορίζεται σε 15 ημέρες (αντί της αρχικής πρόβλεψης των 30 ημερών) και ειδικά σε σχέση με τις περιπτώσεις σύγκλησης της Ολομέλειας των δικαστηρίων προστίθεται η περίπτωση που αυτή θα ζητηθεί από τον προϊστάμενο της γραμματείας του δικαστηρίου μετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης.

15) Στις περιπτώσεις της αρμοδιότητας της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου προστίθενται και εκείνες των στοιχ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 νέου ΚΠΔ, δηλ. όταν το Τμήμα του Αρείου Πάγου αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταγματικού ή όταν πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη με προηγούμενη θέση της Ολομέλειας ή Τμήματος του Αρείου Πάγου.

ΕνΔΕ

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

16) Για την αποστολή δικαστικών λειτουργών στην αλλοδαπή για συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεμιναρίων λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο επιλογής και ο αριθμός εκκρεμών υποθέσεων των ενδιαφερόμενων δικαστικών λειτουργών.

 

Παράλληλα, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε να επανεξετάσει κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου τα ακόλουθα ζητήματα που του θέσαμε:

1) την απάλειψη της πρόβλεψης για δυνατότητα κατά κανόνα ορισμού Προέδρων Πρωτοδικών ως Ανακριτών.

2) την κατάργηση του συστήματος αρίθμησης-κατάταξης των υποθέσεων από το 1 έως το 5, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους.

3) την απάλειψη της πρόβλεψης για δυνατότητα προαγωγής σε Αρεοπαγίτη Εφέτη, που έχει συμπληρώσει 7 έτη στον βαθμό του Εφέτη.

4) τον περιορισμό της αρμοδιότητας των Ανωτάτων Δικαστηρίων σε σχέση με την έγκριση των τροποποιήσεων των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και ειδικότερα την πρόβλεψη ότι τα Ανώτατα Δικαστήρια θα μπορούν μόνο να αναπέμπουν το ζήτημα τροποποίησης του Κανονισμού στο οικείο δικαστήριο, χωρίς δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης και ακύρωσης των αποφάσεων των Ολομελειών των δικαστηρίων.

5) τη ρύθμιση των υπηρεσιών στα Ειρηνοδικεία από τον διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο της έδρας του Πρωτοδικείου και όχι από τον διευθύνοντα το Πρωτοδικείο.

6) την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων των Δικαστικών Ενώσεων σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

7) την εισαγωγή ως κριτηρίου ενός ελάχιστου αριθμού περαιωμένων πολιτικών υποθέσεων, ο οποίος εφόσον έχει συμπληρωθεί για το συγκεκριμένο δικαστικό έτος δεν θα κρίνεται αδικαιολόγητη η τυχόν καθυστέρηση ούτε θα αφαιρείται η δικογραφία από τον δικαστή που τη χειρίζεται.

8) την απάλειψη της διάταξης, που προβλέπει ότι μεταξύ των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιθεώρηση είναι και η αναίρεση ή εξαφάνιση αποφάσεων κατά παραδοχή ενδίκου μέσου.

9) την προσθήκη στα κριτήρια για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση δικαστηρίων ή την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους και εκείνου της ευχέρειας πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια.

10) την κατάργηση της δικαιοδοσίας του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ασκεί πειθαρχική δίωξη.

ΕνΔΕ

freepik

11) την απάλειψη της πρόβλεψης για σύνταξη από τον πρόεδρο του Τμήματος έκθεσης με τα κριτήρια του άρθρου 102 για τους επιθεωρούμενους δικαστές του τμήματός του και η αντικατάστασή της από απλή έγγραφη γνώμη.

12) την απάλειψη της «παραγωγικότητας» των δικαστικών λειτουργών από τα κριτήρια επιθεώρησης και την αντικατάστασή του από τον όρο «ποσοτική και ποιοτική απόδοση».

Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση των προτάσεων της Ένωσής μας συνιστά μία τεράστια δικαίωση των προσπαθειών μας και μία απόδειξη ότι με μεθοδικές ενέργειες και με πλήρως αιτιολογημένες σκέψεις μπορούμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα που δίνουμε. Θα παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να γίνουν δεκτές και οι λοιπές προτάσεις μας, ιδίως η αλλαγή των κριτηρίων και του τρόπου επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ