Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2023

Δικαστική απόφαση: Δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ για ακίνητα υπό απαλλοτρίωση

Δικαίωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας πολίτη, που του επιβλήθηκε συμπληρωματικός φόρος ενώ δεν μπορούσε να κάνει χρήση του ακινήτου του.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαστική απόφαση: Δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ για ακίνητα υπό απαλλοτρίωση freepik

Σε ακύρωση επιβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητο υπό απαλλοτρίωση προχώρησε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαιώνοντας πολίτη και βάζοντας στον… πάγο απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ.

 Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, «το επίδικο ακίνητο με Α.Τ.ΑΚ. ., το οποίο είναι οικόπεδο ευρισκόμενο εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Μήλου, έχει ρυμοτομηθεί και ισχύει ολική απαγόρευση χρήσης αυτού. Κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο κρίνει ότι το επίδικο οικόπεδο, ως απαλλοτριωθέν διά ρυμοτομίας, υπάγεται στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής της … (σ.σ. νομοθετικής διάταξης) σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό φόρο) τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης λόγω, μεταξύ άλλων, ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό».

Ακύρωση επιβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητο υπό απαλλοτρίωση: «Μη νομίμως επιβλήθηκε συμπληρωματικός φόρος»

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση «μη νομίμως» με τις ειδοποιήσεις της ΔΥΟ Κηφισιάς φορολογικών ετών 2015 έως και 2019 «επιβλήθηκε συμπληρωματικός φόρος με συνυπολογισμό της προσδιορισθείσας από τη φορολογική αρχή, αξίας του ακινήτου αυτού»

Ακύρωση επιβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητο υπό απαλλοτρίωση

unsplash

Η ακύρωση της απόφασης της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ

«Ακυρώνει την ./19.2.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. της Α.Α.Δ.Ε, με την οποία απορρίφθηκε η ./27.10.2020 ενδικοφανής προσφυγή του προσφεύγοντος κατά των με αριθμό ειδοποίησης ./1.10.2020, ./1.10.2020, ./1.10.2020, ./1.10.2020, ./1.10.2020 Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού του ν. 4223/2013 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, φορολογικών ετών 2015 έως και 2019, κατά το μέρος που συμπεριέλαβαν την αξία του με Α.Τ.ΑΚ. . ακινήτου στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του, επί της οποίας επιβλήθηκε συμπληρωματικός φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α.» αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου.

Οι προσφυγές ενώπιον της ΔΕΔ

Κατά των πράξεων αυτών, όπως επισημαίνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, «ο προσφεύγων άσκησε την ./27.10.2020 ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον της Δ.Ε.Δ., με την οποία προέβαλε ότι κατά παράβαση του νόμου συνυπολογίστηκε η αξία του ανωτέρω ακινήτου στο σύνολο της υπόλοιπης περιουσίας του με αποτέλεσμα να του επιβληθεί διαφορά συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και προσαυξήσεις, συνολικού ποσού 812,54 ευρώ, για τα φορολογικά έτη 2015 έως και 2019, καθότι το εν λόγω ακίνητο απαλλάσσεται της επιβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεδομένου ότι έχει επιβληθεί σε αυτό, κατ’ εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, η οποία δεν έχει, άλλωστε, συντελεστεί και τελεί υπό καθεστώς ολικής απαγόρευσης χρήσης.Περαιτέρω, ισχυρίστηκε ότι με την προσθήκη της αξίας του ως άνω ακινήτου στο σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας του επιβάλλεται εμμέσως συμπληρωματικός φόρος επί των απαλλασσόμενων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4223/2013. Η ενδικοφανής αυτή προσφυγή του προσφεύγοντος απορρίφθηκε με την ./19.2.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. της Α.Α.Δ.Ε».

Η απόφαση του Δικαστηρίου

«Πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή, να ακυρωθεί η ./19.2.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. της Α.Α.Δ.Ε, με την οποία απορρίφθηκε η ./27.10.2020 ενδικοφανής προσφυγή του προσφεύγοντος κατά των με αριθμό ειδοποίησης ./1.10.2020, ./1.10.2020, ./1.10.2020, ./1.10.2020, ./1.10.2020 Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού του ν. 4223/2013 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, φορολογικών ετών 2015 έως και 2019, κατά το μέρος που συμπεριέλαβαν την αξία του με Α.Τ.ΑΚ. . ακινήτου στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του, επί της οποίας επιβλήθηκε συμπληρωματικός φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και αφού διενεργηθεί νέα εκκαθάριση, να επιστραφούν σε αυτόν τα ποσά που κατέβελε αχρεώστητα για την ως άνω αιτία».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ