Τετάρτη 25 Μαϊου 2022

Δικαστικοί Υπάλληλοι: Να επιστρέψουμε στη δουλειά μας σε ένα απόλυτα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαστικοί Υπάλληλοι: Να επιστρέψουμε στη δουλειά μας σε ένα απόλυτα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον

Την επιθυμία τους να επιστρέψουν στις εργασίες τους μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον, εκφράζουν σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ). Οι δικαστικοί υπάλληλοι διευκρινίζουν στην ανακοίνωση τους ότι δεν φοβούνται την εργασία και το “απέδειξαν έμπρακτα” αφού είναι ο μόνος φορές εργαζομένων “που συναίνεσε χωρίς αντιρρήσεις στην κατά ένα μήνα παράταση του δικαστικού έτους”.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν με αποφασιστικότητα ότι “δεν θα ανεχθούμε σε καμία περίπτωση και από κανέναν τη στάση μας αυτή να την εκλάβει ως αδυναμία”.

Η ΟΔΥΕ σημειώνει ότι η οι ανησυχίες της και οι προβληματισμοί της αυξάνονται καθώς μέχρι σήμερα και ενώ μέρος των δικαστικών διαδικασιών επαναλειτουργούν το “υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει λάβει και δεν δείχνει ετοιμότητα να το κάνει άμεσα” όπως υποστηρίζουν, “όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων όπως η φύλαξη και έλεγχος των υποθηκοφυλακείων  με security που έχει ισχύ για ένα μήνα… Σε αντίθεση με το άνοιγμα των σχολείων που εκδόθηκε ειδική εγκύκλιος που προβλέπει με κάθε λεπτομέρεια τα μέτρα προστασίας μαθητών και καθηγητών.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της ΟΔΥΕ:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

Αθήνα, 17 Μαΐου 2020

Αρ.Πρωτ. 164

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Εφαρμογή της Κ.Υ.Α. με Αριθμ.Δ1α/ΓΠοικ.30340/ΦΕΚ1857 Β΄/15-5-2020: Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020.

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τους συναδέλφους

Κοινοποίηση  προς:

1) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα

2) Τον Υπουργό Υγείας κ.Βασίλειο Κικίλια

3) Τους/τις  Διευθύνοντες/ουσες  και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, όλων των Δικαστηρίων της χώρας

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με αφορμή την εκδοθείσα στις 15/5/2020 Κ.Υ.Α. με Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.30340/ΦΕΚ1857Β΄/15-5-2020 [κλικ εδώ], με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της «…εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020…» θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια ζητήματα, προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση προς Προϊσταμένους και Δικαστικούς Υπαλλήλους, αλλά και να θέσουμε κάποιες εύλογες απορίες και ανησυχίες, απευθυνόμενες  κύρια προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και τον κ.Υπουργό Υγείας, σχετικά με λειτουργία των Δικαστηρίων τόσο για την περίοδο της αναστολής, όσο και για την περίοδο όπου τα Δικαστήρια θα επανέλθουν στην κανονική λειτουργία τους. Έτσι:

1ο) Είναι απολύτως σαφές από την Κ.Υ.Α. ότι το καθεστώς λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών από 16/5/2020 έως 31/5/2020, παραμένει όπως ακριβώς ήταν μέχρι και σήμερα, δηλαδή ισχύουν επακριβώς τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της  ΠΝΠ της 11/3/2020/ΦΕΚ55Α΄[κλικ εδώ] σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (βλέπε τις: α) αρ.ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020/ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ [κλικ εδώ], β) την αρ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020/ ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1 [κλικ εδώ], γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020/ ΑΔΑ:6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ [κλικ εδώ], εγκυκλίους) και την με Κ.Υ.Α. με Αριθμ.οικ.17787/520/8-5-2020/ΦΕΚ1778 Β΄/10-5-2020 [κλικ εδώ]ενώ δεν βρίσκει πεδίο εφαρμογής για τα Δικαστήρια και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους η  εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/ 8-5-2020/ ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ: «περί σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών…[κλικ εδώ]».

Επομένως, ισχύουν από 16/5/2020 έως και 31/5/2020 οι ίδιες με όλες τις προηγούμενες  Κ.Υ.Α. διατάξεις, που αφορούν την άδεια ειδικού σκοπού, την ειδική άδεια ευπαθών ομάδων Δικαστικών Υπαλλήλων και τον τρόπο εργασίας του διαθέσιμου προσωπικού (αυτοπρόσωπη παρουσία, μειωμένη εργασία, εργασία εξ αποστάσεως, τηλεργασία).

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι μόλις πριν τρεις ημέρες στις 14/5/2020, δύο ολόκληρους μήνες μετά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων (;;;!!!), εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. με Αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ1856 Β΄/15-5-2020) [κλικ εδώ], που αφορά «Καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».Με την Κ.Υ.Α. αυτή εξειδικεύονται οι περιπτώσεις ατόμων που ανήκουν στις εν λόγω ομάδες και σύμφωνα με την παράγραφο 2 της ίδιας Κ.Υ.Α. : «Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για τον λόγο αυτό». Είναι λοιπόν «απορίας άξιον», γιατί αυτή η Κ.Υ.Α. δεν εκδόθηκε από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας και εκδίδεδαι σε μια περίοδο που η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση σε σχέση με την αρχή  και ενδεχομένως πολλοί συνάδελφοι Δικαστικοί Υπάλληλοι, που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της «ειδικής άδειας», αυτό δεν τους επετράπη, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους.

2ο) Στο 4ο άρθρο της εκδοθείσας Κ.Υ.Α. και ειδικότερα στην παράγραφο 4 αναφέρεται: «…4. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών…». Δηλαδή στην ουσία αναφέρεται πλήρης επαναλειτουργία για τις γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, χωρίς να εξειδικεύεται επακριβώς η περιγραφή αυτής της λειτουργίας, τόσο ως προς την προσέλευση των συναλλασσομένων(δικηγόρων, διαδίκων και πολιτών), όσο και ως προς τις γενόμενες διαδικασίες. Θεωρούμε δε, ότι χωρίς να τίθεται ζήτημα του αυτοδιοίκητου κάθε δικαστηρίου, θα έπρεπε να υπάρχει μία ΚΟΙΝΗ, ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ για όλα τα Δικαστήρια της χώρας, στη βάση τήρησης όλων των Εισηγήσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. και της «Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες».

Θα έπρεπε δηλαδή να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Ανωτάτων Δικαστηρίων (Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και ΣτΕ), κοινοποιούμενη προς όλα τα Δικαστήρια. Έτσι θα αποφεύγονταν φαινόμενα που ζούμε σε όλη την περίοδο της πανδημίας, όπως για παράδειγμα να κλητεύονται διάδικοι και μάρτυρες σε δικασίμους, που ήταν σίγουρο ότι θα ανασταλούν, με αποτέλεσμα να αποσύρονται οι δικογραφίες, για τις οποίες έχουν επιδοθεί οι κλήσεις, να επαναπροσδιορίζονται και να γράφονται και πάλι οι κλήσεις, οι οποίες θα επιδοθούν για 2η φορά. Αυτό σημαίνει άσκοπη εργασία και κίνδυνο εν μέσω πανδημίας για την υγεία ενός μεγάλου αριθμού Δικαστικών Υπαλλήλων (Γραμματέων και Επιμελητών Δικαστηρίων), αλλά και συσσώρευση μεγάλου όγκου δουλειάς, μετά την πλήρη επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, όπου με δεδομένη την παράταση κατά ένα μήνα του Δικαστικού Έτους, υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλος αριθμός υπαλλήλων να μην μπορεί να κάνει χρήση της από τον νόμο δικαιούμενης   άδειας του, κατά τις δικαστικές διακοπές.

Οι ανησυχίες μας και οι προβληματισμοί μας γίνονται εντονότεροι συνδυάζοντάς τους με το  γεγονός, ότι μέχρι σήμερα και ενώ μέρος των διαδικασιών επανέρχονται (πλήρης επαναλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων από 28/4/2020, πλήρης επαναλειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων από 6/5/2020, εν μέρει επαναλειτουργία των υπολοίπων δικαστικών σχηματισμών με την παρούσα Κ.Υ.Α.), το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν έχει λάβει και δεν δείχνει ετοιμότητα να το κάνει άμεσα, όλα τα απαραίτητα ειδικότερα μέτρα  προστασίας των εργαζομένων, αλλά και φύλαξης και ελέγχου της εισόδου των Δικαστικών Κτηρίων, επισημαίνοντας ότι η  φύλαξη των Υποθηκοφυλακείων με security έχει ισχύ για ένα μόνον μήνα, χωρίς να ξέρουμε τί θα γίνει μετά, ενώ είδαμε πως για το άνοιγμα των σχολείων εκδόθηκε ειδική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει με κάθε λεπτομέρεια τα επιμέρους μέτρα προστασίας και διαφύλαξης της υγείας μαθητών και καθηγητών (βλέπε την Αριθμ.Δ1/ Γ.Π.οικ.28953/7-5-2020/ ΑΔΑ:ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ εγκύκλιο [κλικ εδώ]).

Αλήθεια, δεν εκτιμούν τα  Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας ότι υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη για τα Δικαστήρια; Και δεν θα έπρεπε να είχε ήδη εκδοθεί τέτοια εγκύκλιος, αφού σε μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες έχουν επανέλθει;

Εμείς, εγκαίρως με την  από 27/04/2020  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (αριθμ. πρωτ.: 154) [κλικ εδώ], είχαμε επισημάνει όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται, προκειμένου να αρχίσει η λειτουργία των Δικαστηρίων με απόλυτη ασφάλεια. Στο πνεύμα δε αυτό και η ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά την τελευταία συνεδρίασή της ανέθεσε στο μέλος της Κωνσταντίνο Σιμόπουλο, ομότιμο καθηγητή Ιατρικής, πρώην πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, να απευθύνει σχετικό αίτημα προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. Μέχρι σήμερα η μόνη οδηγία που βλέπουμε να υλοποιείται στην πράξη, είναι ότι αναφέρεται στο άρθρο 7ο της  εκδοθείσας  εγκυκλίου, όπου επαναλαμβάνονται για μια ακόμη φορά τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν μετά την από 24.4.2020 εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ήτοι: «… 1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους. 2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους. 3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο. 4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ….», κανόνες που από μόνοι τους οι εργαζόμενοι και οι πολίτες τηρούν. Φτάνουν όμως μόνο αυτά;

Όσο και αν γινόμαστε κουραστικοί, θα  υπενθυμίζουμε, για να το καταλάβουν επιτέλους τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι από την πρώτη μέρα της κρίσης θέσαμε σε προτεραιότητα την υγεία των συναδέλφων και γενικά όλων των εργαζομένων και προσερχομένων στις δικαστικές υπηρεσίες. Σε καμία στιγμή δεν λιποψυχήσαμε, ούτε λειτουργήσαμε με λαϊκισμό. Αντίθετα μάλιστα  βοηθήσαμε ουσιαστικά και στην πράξη  και στο να καλυφθούν οι χτυπητές ελλείψεις και αδυναμίες της πολιτείας, να φανεί συνεπής στο ρόλο της, αλλά και στο να ανταποκριθούν  οι δικαστικές υπηρεσίες, κατά το μέτρο που οι σχετικές αποφάσεις καθόριζαν. Έτσι επιθυμούμε να επιστρέψουμε στην εργασία μας εν μέρει ή εν όλω μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον. Δεν φοβόμαστε την εργασία και το αποδείξαμε έμπρακτα, αφού είμασταν ο μόνος φορέας εργαζομένων που συναίνεσε χωρίς αντιρρήσεις στην κατά ένα μήνα παράταση του δικαστικού έτους. Όμως δεν θα ανεχθούμε σε καμία περίπτωση και από κανέναν τη στάση μας αυτή να την εκλάβει ως αδυναμία.

Απαιτούμε ΑΜΕΣΑ, έγκαιρα και πριν να είναι αργά, από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας να προβούν σε δημόσια ξεκάθαρη τοποθέτηση με την έκδοση σχετικών εγκυκλίων, για τις συνθήκες, τα μέτρα και τις εγγυήσεις που υφίστανται, προκειμένου τα  Δικαστήρια να επανέλθουν σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ