Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Δικηγόροι για νέα διάταξη του Υπ. Δικαιοσύνης: Μόνο το μέγεθος της γραμματοσειράς στα δικόγραφα δεν θα υποδεικνύεται!

"Οι διατάξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στα δικαιώματα των διαδίκων στις δίκες που διεξάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την εισαγωγή της λεγόμενης πιλοτικής δίκης και στα πολιτικά δικαστήρια, προκαλούν σοβαρό προβληματισμό τόσο για τις στοχεύσεις τους, όσο και για τα προβλήματα που αναμένεται να προκαλέσουν στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης" επισημαίνουν οι δικηγόροι.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικηγόροι για νέα διάταξη του Υπ. Δικαιοσύνης: Μόνο το μέγεθος της γραμματοσειράς στα δικόγραφα δεν θα υποδεικνύεται!

Tην οργή των δικηγόρων προκάλεσε η ρύθμιση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που θέτει περιορισμούς στο μέγεθος και στον αριθμό σελίδων των δικογράφων που κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μετά από συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, οι δικηγόροι με ανακοίνωσή τους εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους, έστω και… με χιούμορ.

“Αναρωτιόμαστε αν σύντομα θα προωθηθεί προς ψήφιση διάταξη που θα θέτει περιορισμούς και στο μέγεθος της γραμματοσειράς και στα κενά των στίχων στα δικόγραφα που θα κατατίθενται, ώστε να είναι ολοκληρωμένη η σχετική παρέμβαση” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

“Στην ίδια λογική όμως” προσθέτουν “εντάσσεται και ο περιορισμός στη διάρκεια των αγορεύσεων των δικηγόρων ενώπιον του ΣτΕ σε τριάντα και κατ’ εξαίρεση σε 40 λεπτά. Δεν απομένει παρά μόνο η τοποθέτηση μίας κλεψύδρας για να επιστρέψουμε στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν οι δίκες χιλιάδες χρόνια πριν” σημειώνουν με σκωπτική διάθεση οι δικηγόροι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

“Οι διατάξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στα δικαιώματα των διαδίκων στις δίκες που διεξάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την εισαγωγή της λεγόμενης πιλοτικής δίκης και στα πολιτικά δικαστήρια, προκαλούν σοβαρό προβληματισμό τόσο για τις στοχεύσεις τους, όσο και για τα προβλήματα που αναμένεται να προκαλέσουν στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα η προώθηση προς ψήφιση διάταξης που καθιερώνει ανώτατο αριθμό σελίδων στα δικόγραφα που κατατίθενται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας συνιστά μία παράλογη πρωτοτυπία, που δύσκολα απαντάται σε άλλες έννομες τάξεις και πάντως πουθενά δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική και μάλιστα με κύρωση σε περίπτωση παράβασής της χρηματική ποινή σε βάρος του «παρανομούντος» δικηγόρου, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου.

Η προωθούμενη διάταξη παραβλέπει ότι υπάρχουν σοβαρές υποθέσεις, η πραγματική και νομική βάση των οποίων απαιτεί ανάλογη ανάπτυξη και σε κάθε περίπτωση τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί των διαδίκων δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον αριθμό των σελίδων του δικογράφου. Ιδίως μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι συχνά κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικόγραφα με μεγάλο αριθμό διαδίκων, όπου μόνο η παράθεση των στοιχείων που ο νόμος απαιτεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των διαδίκων καταλαμβάνει μεγάλο αριθμό σελίδων.

Αναρωτιόμαστε αν σύντομα θα προωθηθεί προς ψήφιση διάταξη που θα θέτει περιορισμούς και στο μέγεθος της γραμματοσειράς και στα κενά των στίχων στα δικόγραφα που θα κατατίθενται, ώστε να είναι ολοκληρωμένη η σχετική παρέμβαση.

Στην ίδια λογική όμως εντάσσεται και ο περιορισμός στη διάρκεια των αγορεύσεων των δικηγόρων ενώπιον του ΣτΕ σε τριάντα και κατ’ εξαίρεση σε 40 λεπτά. Δεν απομένει παρά μόνο η τοποθέτηση μίας κλεψύδρας για να επιστρέψουμε στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν οι δίκες χιλιάδες χρόνια πριν.

Αλλά και η εξαγγελία περί επέκτασης της πιλοτικής δίκης και στα πολιτικά δικαστήρια θεωρούμε ότι γεννά σοβαρά ζητήματα, πρωτίστως λόγω της εντελώς διαφορετικής λειτουργίας της αστικής από τη διοικητική δικαιοσύνη.

Η επιχειρούμενη δε τα τελευταία χρόνια προσπάθεια εξομοίωσής τους μόνο βλαπτικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, κυρίως για τα δικαιώματα των διαδίκων και την ορθή επίλυση των αστικών διαφορών. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό καταργείται ο προβλεπόμενος στο Σύνταγμά μας διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμίδας και μετατρέπονται οι δικαστές των κατώτερων βαθμίδων σε απλούς διεκπεραιωτές μίας διαδικασίας, το νομικό διακύβευμα της οποίας θα έχει εκ των προτέρων κριθεί χωρίς να μπορεί να περάσει από τη βάσανο της δικής τους κρίσης.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, που προωθούνται μάλιστα προς ψήφιση χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση σχετικά με αυτές και καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποσύρει τις εν λόγω προτάσεις και να διασκεφτεί το περιεχόμενό τους με τη νομική κοινότητα. ”

Στο άρθρο 24 του νέου νομοσχέδιου αναφέρεται ενδεικτικά:

“Τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο Δικαστήριο, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες. Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο ΤΑΧΔΙΚ. Στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής».

Όπως είχε γράψει το dikastiko.gr ήδη με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ(5691/2020) μπαίνει “κοφτης” 30 λεπτών και στη διάρκεια της αγόρευσης για κάθε διάδικο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μέχρι 40 λεπτά αν η αγόρευση αφορά δύο διαδίκους

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:

2. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος διευθύνει τη διαδικασία στο ακροατήριο και, ιδίως, διευθετεί τον χρόνο της συζητήσεως, με κριτήρια τη φύση των τιθέμενων ζητημάτων, την ισότητα των διαδίκων κα την οικονομία της δίκης, εν όψει και του αριθμού των υποθέσεων, και δίδει τον λόγο στους διαδίκους, καθώς και στα μέλη της συνθέσεως που επιθυμούν να διατυπώσουν ερωτήσεις. Ο ανώτατος ανά διάδικο χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Εάν οι εκπροσωπούντες τον διάδικο πληρεξούσιοι υπερβαίνουν τους δύο, τότε ο ανώτατος χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τα 40 λεπτά της ώρας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος μπορεί, πριν από τη συνεδρίαση, να καλέσει τους πληρεξουσίους των διαδίκων και, αφού ακούσει τις απόψεις τους, να ορίσει τον ανώτατο ανά διάδικο χρόνο αγορεύσεως. Οι διατάξεις για την ευταξία στο ακροατήριο εφαρμόζονται και στην περίπτωση εμμονής στην υπέρβαση των ορίων αυτών».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ