Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

Δικηγόροι: Μείωση 40% ενοικίου, 25% ασφαλιστικών εισφορών  και παράταση για 120 δόσεις- Στασιμότητα για το 800άρι

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικηγόροι: Μείωση 40% ενοικίου, 25% ασφαλιστικών εισφορών  και παράταση για 120 δόσεις- Στασιμότητα για το 800άρι

Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις και για τους δικηγόρους περιλαμβάνει  το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για την κύρωση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου Απριλίου και Μάιου (και άλλες διατάξεις) που εισήχθη προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Με αυτό :

-Παρατείνεται και για το Μάιο η μείωση 40% του ενοικίου επαγγελματικής στέγης

-Μείωση 25% των ασφαλιστικών εισφορών και του Απριλίου

-Παράταση έως τέλη Σεπτεμβρίου της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ασφαλιστικές εισφορές.

Παρόλα αυτά ακόμα δεν εχει καθοριστεί τι Θα γίνει για το 800άρι του Μαίου( αναλογικά περίπου 534) στους επιστήμονες.

Οι Διατάξεις

  1. Επεκτείνεται και για τον μήνα Μαΐου η μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων για τους πληττόμενους ΚΑΔ. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα οριστούν με ΚΥΑ. Συγκεκριμένα κατά το άρθρο 4 παρ. 3 και 4 του νομοσχεδίου «3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουνεκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων […] 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».
  2. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορέςκατά ποσοστό 25% και για τον μήνα Απρίλιο εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα. Συγκεκριμένα κατά το άρθρο 15παρ. 1  του νομοσχεδίου «Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A’ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσιπέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. […]»
  3. Παράταση έως 30.9.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στον ν. 4611/2019 (120 δόσεις).

Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 17 του νομοσχεδίου «Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμισημπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ