Πέμπτη 13 Μαϊου 2021

ΕΑΔ: Εντόπισε παραβάσεις στις εκμισθώσεις ακινήτων δήμων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΕΑΔ: Εντόπισε παραβάσεις στις εκμισθώσεις ακινήτων δήμων

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχώρησε σε ελέγχους σε δήμους της Αττικής που αφορούν στην εξέταση τήρησης της νομιμότητας στη διαχείριση των εκμισθώσεων δημοτικών ακινήτων σε τρίτους.

Η Αρχή κατά τους ελέγχους που διενήργησε σε Δήμους της Αττικής διαπίστωσε περιπτώσεις ασυνέπειας στην καταβολή μισθωμάτων ύψους 500.000€, 89.000€ και 70.000 ευρώ καθώς και την ύπαρξη χρεών των επιχειρήσεων που ενοικιάζαν δημοτικά κτίρια σε λογαριασμούς ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που 4.000€ και 35.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αρχή οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την αποφυγή κακοδιαχείρισης και εμφάνισης ελλειμμάτων καθώς επίσης και την εμπέδωση μίας κουλτούρας των πολιτών, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους τοπικής αυτοδιοίκησης, να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν σε 6 Δήμους και διαπιστώθηκε:

 Ασυνέπεια των μισθωτών στην καταβολή των μισθωμάτων με την ανοχή των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων (19.134€ ,71.049€, 90.000€, 217.679€ και 500.199€ κατά περίπτωση

 Μη κατάθεση εγγυητικών επιστολών με την ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών

 Επιβάρυνση των Δήμων με δαπάνες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των επιχειρήσεων των μισθωτών (4.419€8 , 26.553,00 , 35.393,19,και 62.483,13 ευρώ κατά περίπτωση )

 Παράλειψη ή σημαντική καθυστέρηση των αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε οφειλόμενες ενέργειες και στην επιβολή αναγκαστικών μέρων είσπραξης των οφειλών.

Επίσης η Αρχή προέβη σε συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές των συγκεκριμένων Δήμων με αποτέλεσμα τη λήψη πρωτοβουλιών που αφορούν:  Στην καταγγελία μη νόμιμων συμβάσεων εκμίσθωσης  Στην διακήρυξη διαγωνισμών ακινήτων που καθυστερούσε με παράλληλη μη νόμιμη παραμονή μισθωτών προηγούμενης λήξασας μίσθωσης  Στη βεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλών από μισθώματα  Στη λήψη αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με τον κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασυνεπείς μισθωτές  Στη διακοπή εξόφλησης των Λογαριασμών ΔΕΚΟ των μισθωτών δημοτικών ακινήτων και στον εξαναγκασμό αυτών σε μεταφορά των μετρητών–ρολογιών στο όνομά τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις των ελέγχων η Αρχή προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες, κατά περίπτωση, των υπευθύνων υπαλλήλων για μη νόμιμες πράξεις ή παραλείψεις τους, 2. Γνωστοποιήθηκαν οι σχετικές εκθέσεις στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Β. Από τον πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε σε 24 Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την έγκριση και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :  Σε 16 Δήμους το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε εκπρόθεσμα τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης οικονομικού έτους 2017  Σε 2 Δήμους το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στην εκπρόθεσμη έγκριση του Απολογισμού, ενώ δεν έχει εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης Οικονομικού έτους 2017 (να σημειωθεί ότι οι εν λόγω Δήμοι δεν είχαν συντάξει Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης από το 2011, έτος υποχρέωσης τήρησης διπλογραφικού συστήματος για όλους τους Δήμους της Ελλάδας)

 Σε 1 Δήμο είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο εκπρόθεσμα ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσης 2017, όμως δεν είχε προηγηθεί η έγκριση του Απολογισμού.  Σε 1 Δήμο το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε προβεί στην έγκριση του Απολογισμού Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017.  17 Δήμοι διαβίβασαν εκπρόθεσμα τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης οικονομικού έτους 2017 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ 4 Δήμοι δεν είχαν διαβιβάσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Απολογισμό, Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2017.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ