ΕΕ: Αυτοί είναι νέοι κανόνες που προτείνει η Κομισιόν για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν στη διάσωση των παιδιών από περαιτέρω κακοποίηση, θα αποτρέψουν την επανεμφάνιση υλικού στο διαδίκτυο και θα οδηγήσουν τους παραβάτες στη δικαιοσύνη.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΕΕ: Αυτοί είναι νέοι κανόνες που προτείνει η Κομισιόν για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών FREEPIK

Μια νέα νομοθεσία προτείνει η ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο. Με 85 εκατομμύρια φωτογραφίες και βίντεο, που απεικονίζουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, να έχουν αναφερθεί παγκοσμίως μόνο το 2021, και πολλά άλλα να μην αναφέρονται, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι διάχυτη. Η πανδημία του κορονοϊού έχει επιδεινώσει το ζήτημα, με τον οργανισμό Internet Watch να σημειώνει αύξηση 64% στις αναφορές επιβεβαιωμένης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κατάχρηση διαδικτυακών υπηρεσιών για σκοπούς σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, απαιτούνται σαφείς κανόνες, με αυστηρούς όρους και διασφαλίσεις. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα υποχρεώσουν τους παρόχους να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις υπηρεσίες τους. Οι πάροχοι θα πρέπει να αξιολογούν και να μετριάζουν τον κίνδυνο κακής χρήσης των υπηρεσιών τους και τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι ανάλογα με αυτό τον κίνδυνο και να υπόκεινται σε αυστηρούς όρους και διασφαλίσεις.

Καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

FREEPIK

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μπορεί να προληφθεί, εάν συνεργαστούμε

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι «ο τεράστιος όγκος υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι αποθαρρυντικός. Και δυστυχώς, η Ευρώπη είναι ο παγκόσμιος κόμβος για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού. Άρα είναι πραγματικά  πολύ μεγάλο ζήτημα. Εάν δεν ενεργήσουμε, τότε ποιος θα το κάνει; Οι κανόνες που προτείνουμε θέτουν σαφείς, στοχευμένες και αναλογικές υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών για τον εντοπισμό και την κατάργηση παράνομου περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οι υπηρεσίες που θα επιτρέπεται να παρέχουν θα είναι πολύ αυστηρά οχυρωμένες με ισχυρές δικλείδες ασφαλείας ».

Ένα νέο ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών θα διευκολύνει τις προσπάθειες των παρόχων υπηρεσιών λειτουργώντας ως κόμβος εμπειρογνωμοσύνης, παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες για υλικό που έχει εντοπιστεί, λαμβάνοντας και αναλύοντας αναφορές από παρόχους, διαβιβάζοντας γρήγορα σχετικές αναφορές για ενέργειες επιβολής του νόμου και παρέχοντας υποστήριξη στα θύματα.

Από την πλευρά της η Αντιπρόεδρος για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία Ντουμπράβκα Σουίτσα επισήμανε ότι «η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μπορεί να προληφθεί, εάν συνεργαστούμε για την προστασία των παιδιών. Δεν επιτρέπουμε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών εκτός σύνδεσης, επομένως δεν πρέπει να την επιτρέπουμε ούτε στο διαδίκτυο».

«Η σημερινή πρόταση ορίζει σαφείς υποχρεώσεις για τις εταιρείες, να ανιχνεύουν και να αναφέρουν την κακοποίηση παιδιών, με ισχυρές διασφαλίσεις που εγγυώνται το απόρρητο όλων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών», αναφέρει η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον.

Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν στη διάσωση των παιδιών από περαιτέρω κακοποίηση, θα αποτρέψουν την επανεμφάνιση υλικού στο διαδίκτυο και θα οδηγήσουν τους παραβάτες στη δικαιοσύνη.

Καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

freepik

Καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Κανόνες της Κομισιόν

– Υποχρεωτική αξιολόγηση κινδύνου και μέτρα μετριασμού του κινδύνου: Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ή διαπροσωπικής επικοινωνίας θα πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο κακής χρήσης των υπηρεσιών τους για τη διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή για την παρακίνηση παιδιών, που είναι γνωστή ως καλλωπισμός (grooming). Οι πάροχοι θα πρέπει επίσης να προτείνουν μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

– Υποχρεώσεις στοχευμένης ανίχνευσης, βάσει εντολής ανίχνευσης: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν εθνικές αρχές επιφορτισμένες με την επανεξέταση της αξιολόγησης κινδύνου. Όταν αυτές οι αρχές κρίνουν ότι παραμένει σημαντικός κίνδυνος, μπορούν να ζητήσουν από ένα δικαστήριο ή μια ανεξάρτητη εθνική αρχή να εκδώσει εντολή εντοπισμού για γνωστό ή νέο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οι εντολές εντοπισμού είναι περιορισμένες χρονικά, στοχεύοντας έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

– Ισχυρές διασφαλίσεις για τον εντοπισμό: Οι εταιρείες που έχουν λάβει εντολή εντοπισμού θα μπορούν να ανιχνεύουν περιεχόμενο μόνο χρησιμοποιώντας δείκτες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που επαληθεύονται και παρέχονται από το Κέντρο της ΕΕ. Οι τεχνολογίες ανίχνευσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό ανίχνευσης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οι πάροχοι θα πρέπει να αναπτύξουν τεχνολογίες που είναι οι λιγότερο παρεμβατικές στην ιδιωτική ζωή, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλάδο, και που περιορίζουν το ποσοστό σφάλματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

– Σαφείς υποχρεώσεις αναφοράς: Οι πάροχοι που έχουν εντοπίσει διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών θα πρέπει να το αναφέρουν στο Κέντρο της ΕΕ.

– Αποτελεσματική αφαίρεση: Οι εθνικές αρχές μπορούν να εκδώσουν εντολές απομάκρυνσης εάν το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών δεν αφαιρεθεί γρήγορα. Οι πάροχοι πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα πρέπει επίσης να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε εικόνες και βίντεο που δεν μπορούν να αφαιρεθούν, π.χ. επειδή φιλοξενούνται εκτός της ΕΕ σε μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες.

– Μείωση της έκθεσης στo grooming: Οι κανόνες απαιτούν από τα καταστήματα εφαρμογών να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν λήψη εφαρμογών που μπορεί να τα εκθέσουν σε υψηλό κίνδυνο παρότρυνσης παιδιών.

– Σταθεροί μηχανισμοί εποπτείας και ένδικα μέσα: Οι εντολές εντοπισμού θα εκδίδονται από δικαστήρια ή ανεξάρτητες εθνικές αρχές. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λανθασμένου εντοπισμού και αναφοράς, το Κέντρο της ΕΕ θα επαληθεύει αναφορές πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο που γίνονται από παρόχους προτού τις κοινοποιήσει με τις αρχές επιβολής του νόμου και την Europol. Τόσο οι πάροχοι όσο και οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν κάθε μέτρο που τους επηρεάζει ενώπιον του δικαστηρίου.

Καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

freepik

Το νέο Κέντρο της ΕΕ θα υποστηρίζει:

– Tους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις νέες τους υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου, τον εντοπισμό, την αναφορά, την κατάργηση και την απενεργοποίηση της πρόσβασης στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, παρέχοντας δείκτες για την ανίχνευση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και λαμβάνοντας τις αναφορές από τους παρόχους.

– Τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και την Europol, εξετάζοντας τις αναφορές των παρόχων για να διασφαλίσουν ότι δεν υποβάλλονται κατά λάθος και διοχετεύοντάς τις γρήγορα στις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό θα βοηθήσει να σωθούν τα παιδιά από καταστάσεις κακοποίησης και να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.

– Τα κράτη μέλη, λειτουργώντας ως κόμβος γνώσης για τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και τη βοήθεια στα θύματα, προωθώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε στοιχεία.

– Τα θύματα, βοηθώντας τα να αφαιρέσουν το υλικό που απεικονίζει την κακοποίησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ