Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Εισφορά αλληλεγγύης: Αντισυνταγματική για τους συνταξιούχους του δημοσίου (με αναδρομικά), συνταγματική για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους;

Δικαιοσύνη δυο ταχυτήτων; Γιατί είναι αντισυνταγματική για τους συνταξιούχους του δημοσίου (περίπτωση δικαστικού λειτουργού) αλλά παραμένει άγνωστο και προς διασάφηση αν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (και οι εν ενεργεία δημόσιοι) , ορθώς κατά το σύνταγμα πλήρωναν επί σειρά ετών;

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εισφορά αλληλεγγύης: Αντισυνταγματική για τους συνταξιούχους του δημοσίου (με αναδρομικά), συνταγματική για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους; EUROKINISSI

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του Ελληνικού Δημοσίου που αντέλεξε, το είπε πλέον ρητά: Η εισφορά αλληλεγγύης για την περίοδο από το 2011 έως το 2018 στους συνταξιούχους του δημοσίου είναι αντισυνταγματική.

Συνεπώς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γεννάται δικαίωμα αναδρομικών για τους προσφεύγοντες και μόνον, όπως εξηγεί στο dikastiko.gr ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς αφού από το 2019 και εντεύθεν η συγκεκριμένη επιβολή (εξαιτίας της διοχέτευσης της για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος πλέον ) κρίθηκε συνταγματική.

2ετής παραγραφή

Γιατί όμως δεν μπορεί κάποιος να προσφύγει τώρα και να διεκδικήσει αναδρομικά έστω για μια διετία, προ του 2019; Γιατί η πλειοψηφούσα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου θέτει ως όριο παραγραφής για τις αξιώσεις σε βάρος του δημοσίου την 2ετία(!!!). Γεγονός που θέτει εκ ποδών

τις όποιες προθέσεις άλλων συνταξιούχων του δημοσίου να προσφύγουν τώρα και να διεκδικήσουν αναδρομικά.

Εισφορά αλληλεγγύης: Δύο ταχύτητες

Η συγκεκριμένη επιβολή κρίθηκε αντισυνταγματική για τους συνταξιούχους του δημοσίου , όμως παραμένει, επι της ουσίας υπό το κράτος “δικαστικής σιωπής” η συνταγματική εναρμόνιση με την επιβολή επι σειρά ετών σε ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους εν ενεργεία.

Κώστας Τσουκαλάς: Πολιτική απόφαση

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Κωστας Τσουκαλάς, θα πρέπει με πολιτική απόφαση να επιστραφούν τα χρήματα που παρανόμως παρακρατήθηκαν στους συνταξιούχους ανεξάρτητα αν αυτοί άσκησαν ένδικα μέσα. Αναλυτικά:

“Με την 1821/2021 απόφαση της , η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε οριστικά και αμετάκλητα πλέον αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης για την περίοδο από το 2011 έως το 2018 . Εισφορά αλληλεγγύης

Συγκεκριμένα απέρριψε αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά πρωτόδικης απόφασης του 2ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου , η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματική την επιβολή της ΕΑΣ και είχε επιδικάσει έντοκα αναδρομικά για την πενταετία 2011-2015.

Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο έκρινε η ότι η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων «αντίκειται στο Σύνταγμα για τις εξής επάλληλες ,αυτοτελείς και συρρέουσες βάσεις :

1.) Η επιβολή της επίμαχης εισφοράς σε βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου και μάλιστα επί της σύνταξης τους, η οποία συνιστά αμοιβή καταβαλλόμενη ως συνέχεια του μισθού στο πλαίσιο της ειδικής έννομης σχέσεως που τους συνέδεε με το Κράτος , αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη , κατ΄ άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος . Και τούτου διότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και όσοι συνταξιοδοτούνται με το σύστημα αυτό εντάσσονται , ενόψει της απορρέουσας από το Σύνταγμα θεσμικής εγγύησης ( βλ. άρθρα 16, 21 παρ. 3 , 22 παρ. 2 , 23 παρ. 2 εδ. β ,45 , 73 παρ. 2 , 80 , 87 επ. , 103 και 98 του Συντάγματος ) σε ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς που συνιστά άμεση συνέχεια του ειδικού τους υπηρεσιακού καθεστώτος το οποίο , κατά πάγια νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου , του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας , σαφώς διακρίνεται από το κατοχυρωμένο στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς κατά τα κριθέντα από την Ολομέλεια , δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή η επιβολή ασφαλιστικών βαρών υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης , κατ΄επίκληση της δημοσιονομικής κρίσης , στην κατηγορία αυτή εντάσσονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και επωφελούνται από το προϊόν της εισφοράς .

2.) η επιβολή της επίμαχης εισφοράς και η επιβάρυνση των συνταξιούχων του Δημοσίου με το χρέος της χρηματοδότησης των ΦΚΑ, εκτός του πλαισίου της καθολικής εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης , που προϋποθέτει την αντίστοιχη επιβάρυνση όλων των πολιτών θίγει και τις απορρέουσες από τα άρθρα 2 παρ. 1 , 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχές της ασφάλειας δικαίου , της προβλεψιμότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης , αφού η επιβολή της σε βάρος των συνταξιούχων της ειδικής αυτής κατηγορίας οδηγεί σε αιφνίδια και χωρίς ειδική αιτιολόγηση σύνδεσή τους με ένα σύστημα ασφάλισης και τα ήδη γεγενημένα ελλείματα του στα οποία ουδέποτε μετείχαν .

3.) η επίμαχη εισφορά , θεωρούμενη και ως αμιγές μέτρο δια ταμειακής – διαγενεακής αλληλεγγύης , αντίκεται στην , κάτ.. Άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος , αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη και στην κατ΄ άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος , αρχή της αναλογικότητας. Και τούτο διότι δεν αιτιολογείται επαρκώς , ούτε η επιβολή καθ’ ΄ εαυτή του επίμαχου βάρους στους συνταξιούχους της παρούσας γενεάς , τόσο του Δημοσίου , όσων και των ΦΚΑ , ως ενιαίας κατηγορίας , ενόψει του ότι το μέτρο αυτό υπερβαίνει τα όρια του συνταξιοδοτικού σχήματος και των κατ ΄ιδίαν ασφαλιστικών κοινοτήτων , στις οποίες ανήκουν οι βαρυνόμενοι με αυτό, ούτε η εσωτερική διαρρύθμιση της επίδικης εισφοράς , ως προς τον καθορισμό του ύψους και των συντελεστών της , καθιστώντας μη εφικτό τον σχετικό δικαστικό έλεγχο» . Εισφορά αλληλεγγύης

Η απόφαση αφορά όσους έχουν ασκήσει ήδη προσφυγή για χρονικές περιόδους στο διάστημα από 2011 έως 2018, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πρόσφατη 1477/2021 απόφαση της Ολομελείας του και σε αντίθεση με τις προηγούμενες αποφάσεις έκρινε ότι η επιβολή της ΕΑΣ είναι συνταγματική από 1-1-2019 και μετά .

Και οι δύο αποφάσεις της Ολομελείας (1821/2021 και 1477/2021) αποδέχονται πλέον ότι «η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. Η ίδια παρακράτηση για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφορά, στο Σύνταγμα».

Η απόφαση ανοίγει το δρόμο της δικαίωσης σε δικαστικούς και άλλους δημοσίους λειτουργούς, ακόμα και βουλευτές που άσκησαν με ένδικο μέσο το δικαίωμα διεκδίκησης των περικοπών της ΕΑΣ.

Δικαιώνονται με την πρόσφατη απόφαση όσοι άσκησαν αγωγή παρά την απαγόρευση που θεσπίστηκε με τον νόμο 4734/2020 και αδικούνται κατάφωρα όσοι δεν προχώρησαν δικαστικά , ανταποκρινόμενοι στην δέσμευση της κυβέρνησης για πολιτική απόφαση εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.

Η κυβέρνηση, στο όνομα της αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους , οφείλει να με πολιτική απόφαση να επιστρέψει τα χρήματα που παρανόμως παρακρατήθηκαν στους συνταξιούχους ανεξάρτητα αν αυτοί άσκησαν ένδικα μέσα.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ