Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023

Εκπρόσωποι ΛΟΑΤΚΙ+: Θετική και σημαντική η τροποποίηση του Χάρτη Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών

Ικανοποίηση για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκφράζει το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Τα προβλήματα που επιλύονται.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εκπρόσωποι ΛΟΑΤΚΙ+: Θετική και σημαντική η τροποποίηση του Χάρτη Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών Freepik

ΛΟΑΤΚΙ+: Σημαντικό βήμα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτηρίζεται από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τροποποίηση του Χάρτη Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών ώστε να τελεί σε πλήρη συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των προσώπων αυτών.

Όπως έγραψε το dikastiko.gr το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας, με ομόφωνη απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του τροποποίησε τον Χάρτη Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών των Δικαστηρίου και ειδικότερα το άρθρο 10, που εξαγγέλλει την αρχή της δικαιότητας και το οποίο συμπληρώνεται με τη ρητή επισήμανση ότι οι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αποκρούουν διακρίσεις που συνέχονται όχι μόνον με τον σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά και με την ταυτότητα, χαρακτηριστικά ή έκφραση φύλου των διαδίκων και των λοιπών παραγόντων της δίκης.

ΛΟΑΤΚΙ+

eurokinissi

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΔ, στην Έκθεση της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, ειδικά για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αναφέρεται ότι ο νόμος 4491/2017, έχει εφαρμοστεί κατά προβληματικό τρόπο, ενώ παρουσιάζει και πολλές ελλείψεις, ενώ σε πολλά ακόμη σημεία της έκθεσης εντοπίζονται τομείς και πεδία που τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα αντιμετωπίζουν πλήθος διακρίσεων.

Τα προβλήματα για τους ΛΟΑΤΚΙ+

Το ΣΥΔ παραθέτει μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Για παράδειγμα αναφέρει πως τρανς πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και προχωρούν στην μεταβολή της ταυτότητας φύλου, αντιμετωπίζουν σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων και ζητείται αδικαιολόγητα από τις αρμόδιες αρχές η λύση του συμφώνου για να καταγραφεί δημοτολογικά η μεταβολή ως προς την καταχώρηση ονόματος και φύλου.

Και τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό, εάν δεν μπορεί να λυθεί με σχετική εγκύκλιο, αναδεικνύει την ανάγκη προσθήκης σχετικής διάταξης στον ν. 4356/2015, ώστε να μεταβάλλεται η δημοτολογική καταχώριση του συμφώνου συμβίωσης σε περίπτωση που ένα εκ των μερών προχωρήσει σε νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και να προσαρμόζεται έτσι ώστε να αντανακλά την μεταβολή που έχει επέλθει στην ληξιαρχική πράξη γέννησης, δίχως μεταβολή της οικογενειακής μερίδας.

Σε άλλες περιπτώσεις, δεν εφαρμόστηκε η διάταξη ότι η δήλωση του ατόμου πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο και όχι σε ακροατήριο. Επίσης, παρατηρείται ότι συχνά γίνεται αναφορά από τις δικαστικές αρχές σε «αλλαγή φύλου» ή επαναπροσδιορισμό φύλου, ορολογία που σχετίζεται με ιατρικές διαδικασίες, και όχι σε νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου που είναι ο ενδεδειγμένος νομικός όρος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αποφάσεις εκείνες που αναφέρονται σε «διεμφυλική διαταραχή» ή «διαταραχή ταυτότητας φύλου» ενώ στον φάκελο της υπόθεσης δεν υπήρχε καμία σχετική ιατρική γνωμάτευση, καθώς στη νομοθεσία είναι σαφές ότι αφαιρούνται οι ιατρικές/ψυχιατρικές γνωματεύσεις από τη διαδικασία και δεν σχετίζονται με την πρόσβαση στη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου.

Χαρακτηριστικές είναι, επίσης, οι περιπτώσεις όπου με το διατακτικό αποφάσεων μεταβάλλεται η καταχώριση του φύλου και του κυρίου ονόματος χωρίς να γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή του επωνύμου, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα.

ΛΟΑΤΚΙ+

eurokinissi

ΛΟΑΤΚΙ+: Δημόσιες συζητήσεις σε ανοιχτό ακροατήριο

Ειδική αναφορά, γίνεται επίσης σε περιστατικά σε Ειρηνοδικεία όπου οι υποθέσεις συζητήθηκαν δημόσια σε ανοιχτό ακροατήριο και όχι σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα, όπως ορίζει ο νόμος με αποτέλεσμα τα τρανς πρόσωπα να βρέθηκαν εκτεθειμένα στο κοινό που παρευρισκόταν για άλλες υποθέσεις, ενώ παραβιάστηκε τόσο η κείμενη νομοθεσία, όσο και το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, γεγονός που δεικνύει προκατάληψη με ρατσιστικό υπόβαθρο κατά των τρανς προσώπων.

Ακόμη, λέει το ΣΥΔ, «έχουμε καταγράψει πλήθος περιστατικών όπου Δικαστές κατά τη συζήτηση προσφωνούσαν τα τρανς πρόσωπα σε λάθος γένος και φύλο, αμφισβητώντας (ηθελημένα ή και αθέλητα) με αυτόν τον τρόπο την ταυτοτική υπόστασή τους».

Ιδιαίτερη καταγγελία γίνεται για περιστατικό που συνέβη στην αείμνηστη Πρόεδρο του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, η οποία όταν επισκέφτηκε το Ειρηνοδικείο Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο και την τότε διευθύντρια γραφείου του ΣΥΔ, Άννα Απέργη, για να καταθέσει αίτημα για την μεταβολή των εγγράφων της καθ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, η Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας απευθύνονταν με απαξιωτικό, προσβλητικό και επιθετικό τρόπο τόσο προς την ίδια, όσο και προς τον δικηγόρο.

Σε άλλο περιστατικό, το ΣΥΔ αναφέρει απαράδεκτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην οποία δεν εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία που επιτάσσει προσαρμογή του επωνύμου των τρανς προσώπων σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, ενώ ιατρικοποιεί τις ταυτότητες των τρανς προσώπων.

ΛΟΑΤΚΙ+

eurokinissi

ΛΟΑΤΚΙ+: Ίση μεταχείριση- απαγόρευση διακρίσεων

Στην ανακοίνωση το ΣΥΔ, υποστηρίζει πως «η Έκθεση για την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, επισημαίνει πλήθος τομέων που πρόσωπα λόγω -όχι μόνο του σεξουαλικού προσανατολισμού – αλλά και της έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τους αντιμετωπίζουν ή είναι ευάλωτα σε διακρίσεις, παρενοχλήσεις ή παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο πεδίο της εργασίας όπου τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα εξακολουθούν κατά παράλογο τρόπο να αποκλείονται από επαγγελματικές δραστηριότητες λόγω της μη ενσωμάτωσης του νέου ταξινομητικού καταλόγου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στους τομείς της κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, στην παιδεία, και στη στέγαση, όπου η έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων (Ν.4443/2016), ενώ τα ίντερσεξ πρόσωπα εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν προστασίας της σωματικής ακεραιότητας και φυσικής αυτονομίας αλλά και άλλων προστασιών σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), καθώς και σε πλήθος άλλους τομείς».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ