Κυριακή 16 Μαϊου 2021

Εκτός μένουν δώρα εορτών και επίδομα αδείας από τον υπολογισμό του εφάπαξ – Η απόφαση του ΣτΕ

Νόμιμη έκρινε την εξαίρεση των επιδομάτων, που είχαν περικοπεί λόγω μνημονίων, από το ύψος των ετήσιων απολαβών τραπεζικών υπαλλήλων που προσμετρώνται για το εφάπαξ.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εκτός μένουν δώρα εορτών και επίδομα αδείας από τον υπολογισμό του εφάπαξ – Η απόφαση του ΣτΕ

Αβάσιμους έκρινε τους λόγους της προσφυγής από πρώην τραπεζικούς υπαλλήλους το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης, που αφορούσε το αίτημα συνυπολογισμού των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας στην καταβολή του εφάπαξ.

«Απορρίφθηκαν όλοι οι λόγοι της αγωγής, καθώς και το επικουρικό αίτημα των εναγόντων να τους επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες οι εισφορές που είχαν καταβάλλει για τα δώρα εορτών και επίδομα άδειας όλων των ετών ασφάλισής τους, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές και οι ασφαλιστικές παροχές δεν είναι επιβεβλημένο ούτε από τη συνταγματική αρχή της ισότητας ούτε από τις γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφαλίσεως να καθορίζονται επί της ιδίας βάσης» αναφέρει η σχετική απόφαση.

Η προσφυγή στρεφόταν κατά του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και ζητούσαν να τους αποδοθούν τα ποσά από τις περικοπές που υπέστησαν στο εξάπαξ εξαιτίας νομοθετικών διατάξεων που ορίζει ότι τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η εξαίρεση των δώρων και του επιδόματος αδείας εντάχθηκε σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και του συγκεκριμένου ασφαλιστικού φορέα, ενώ γίνεται αναφορά και σε νεότερες ρυθμίσεις που παρά τον μη συνυπολογισμό δώρων και επιδομάτων, εξισορροπούν τις απώλειες από την εφάπαξ παροχή.

«Ναι μεν η επίμαχη ρύθμιση, η εξαίρεση δηλαδή των επιδομάτων από τη βάση υπολογισμού των αποδοχών, οδηγεί σε μείωση του αριθμού των μισθών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής, όμως με αυτήν δεν θεσπίζεται ανώτατο όριο στο καταβαλλόμενο εισόδημα, διότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων αναπροσαρμογής του τρόπου απονομής της εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τον οποίο, ο νομοθέτης, κάνοντας χρήση της ευχέρειάς του να επιλέγει τον τρόπο υπολογισμού των παροχών και να καθορίζει τις αποδοχές που λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη για τον υπολογισμό αυτόν, νομίμως δεν συμπεριέλαβε τα επίμαχα επιδόματα στη βάση υπολογισμού του εφάπαξ, αντιστάθμισε δε τη μείωση που προκύπτει από τον περιορισμό αυτόν με άλλες ρυθμίσεις, όπως τον υπολογισμό της παροχής επί όλων των αποδοχών που καταβλήθηκαν μηνιαίως, την κατάργηση του «πλαφόν» των 32 ετών, καθώς και την εφαρμογή ποσοστού αναπλήρωσης ώστε να υπάρχει ανταποδοτικότητα εισφορών – παροχών» επισημαίνει το ΣτΕ.

Αναγκαίες επεμβάσεις για τη διάσωση του ασφαλιστικού φορέα

Όπως προσθέτει «σε σχέση με το λόγο ότι παραβιάζεται ο κανόνας της μη αναδρομικότητας των κοινωνικοασφαλιστικών κρίθηκε ότι οι αναγκαίες κατά την εκτίμηση του νομοθέτη επεμβάσεις για την προστασία της βιωσιμότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του ασφαλιστικού κεφαλαίου του επιτρέπεται, σε περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών, να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και τη μείωση των απονεμόμενων ασφαλιστικών παροχών, μεταξύ των οποίων και των εφάπαξ παροχών, όταν το ασφαλιστικό κεφάλαιο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, το ύψος δε της κρατικής χρηματοδότησης του οικείου κοινωνικοασφαλιστικού οργανισμού, το οποίο καθορίζεται, καταρχήν, από πολιτικές επιλογές για τη διάθεση κρατικών πόρων προς εκπλήρωση ποικίλων σκοπών του Κράτους και την ικανοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεών του, δεν επαρκεί για τη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού οργανισμού». Χρήματα

Υπό το πρίσμα αυτό σημειώνει: «Η μείωση δε αυτή είναι δυνατή όχι μόνο για το μέλλον, αλλά και για το παρελθόν, υπό την έννοια ότι επιτρεπτώς καταλαμβάνει και εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών, οι οποίες μέχρι την επέλευση της νομοθετικής μεταβολής δεν έχουν ικανοποιηθεί, διότι το Σύνταγμα δεν αποκλείει στον κοινό νομοθέτη, εκτός των ειδικώς σε αυτό προβλεπόμενων περιπτώσεων (άρθρα 7 παρ. 1, 77 παρ. 2 και 78 παρ. 2 του Συντάγματος), εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, να ρυθμίζει αναδρομικώς έννομες σχέσεις με την έκδοση γενικών κανόνων».

Δεν προκύπτει παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο τονίζει πως «ο σκοπός δε αυτός δημόσιου συμφέροντος μπορεί να δικαιολογήσει ακόμα και τη λήψη μέτρων περικοπής των καταβαλλόμενων παροχών ανταποδοτικού χαρακτήρα που αποβλέπουν στον εξορθολογισμό των παροχών προς όλους τους δικαιούχους, κατ΄ εφαρμογή της αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξίωσης του νομοθέτη για την εκπλήρωση από όλους του χρέους εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης».

Όπως μάλιστα επισημαίνεται στην απόφαση αρκετοί από τους ενάγοντες παρά των δώρων και επιδόματος αδείας, έλαβαν με τις νέες ρυθμίσεις υψηλότερο εφάπαξ.

«Σε σχέση με το λόγο ότι η επίμαχη διάταξη παραβιάζει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας κρίθηκε ότι δεν προκύπτει ότι επήλθε μείωση των εφάπαξ παροχών των εναγομένων, η οποία να συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση της περιουσίας τους ούτε ότι ανατρέπεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και του συμφέροντος αυτών, αντιθέτως, οι ενάγοντες έλαβαν ποσά αυξημένα σε σχέση με αυτά που θα ελάμβαναν αν η παροχή υπολογιζόταν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, οι δε μειώσεις που επέρχονται σε 11 από τους 50 ενάγοντες δεν είναι σημαντικές, δικαιολογούνται δε ενόψει του σκοπού της ρύθμισης και των ελλειμμάτων του Τομέα Πρόνοιας του Προσωπικού της Εμπορικής και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας» υπογραμμίζεται.

Τι προβλέπει η απόφαση του ΣτΕ Περίληψη ΣτΕ Α´ 583-2021 (1)

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ