Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

“Επανάσταση” στην ασφάλιση των νέων δικηγόρων: Πώς η κυβέρνηση “ρύθμισε” το θέμα των εισφορών πριν την απόφαση του ΣτΕ – Αναλύει ο Κων/νος Καρέτσος

Η υπουργική απόφαση που ρύθμισε το θέμα εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και προβλέπει πως οι εισφορές δικηγόρων που αμείβονται με μπλοκάκι επιμερίζονται στον ίδιο αλλά και στον εργοδότη. Εναντίον της εξαίρεσής τους είχε προσφύγει στο ΣτΕ ο δικηγόρος Κ. Καρέτσος και η υπουργική απόφαση “προλαβε” την δικαστική.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Επανάσταση” στην ασφάλιση των νέων δικηγόρων: Πώς η κυβέρνηση “ρύθμισε” το θέμα των εισφορών πριν την απόφαση του ΣτΕ – Αναλύει ο Κων/νος Καρέτσος

Ασφάλιση νέων δικηγόρων: Στον επιμερισμό των εισφορών των νέων δικηγόρων που αμείβονται με μπλοκάκι μεταξύ των ιδίων και του εργοδότη προβλέπει υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ρυθμίζοντας ένα θέμα που τους ταλαιπωρούσε επι 4 χρόνια.

Πρόκειται για την ιστορία του νόμου 4387/2016, ο οποίος προέβλεπε ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι δικηγόροι, οι οποίοι αμείβονται με μπλοκάκι και απασχολούνται σε ένα ή δύο εργοδότες, επιμερίζονται στους ίδιους και στον εργοδότη τους (δικηγόρο ή εταιρεία). Η εξαγγελία ήταν εξαιρετική αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε αφού οι δικηγόροι εξαιρέθηκαν . Όπως αναφέρει ο σύμβουλος του ΔΣΑ και τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.) Κων/νος Καρέτσος οι δύο κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την υλοποίηση της ρύθμισης αυτής στις αρχές του 2017 όρισαν ότι οι συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών που αμείβονται με Δ.Π.Υ. οφείλουν να καταβάλουν οι ίδιοι εξ’ ολοκλήρου το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών!

Προσφυγή και ρύθμιση

Ο κ. Καρέτσος προσέφυγε με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ αλλά πριν εκδοθεί η απόφαση , εκδόθηκε υπουργική απόφαση που ρητά συμπεριλαμβάνει τους δικηγόρους, ορίζοντας ουσιαστικά πως οι εισφορές επιμερίζονται ως εξής:

Εισφορά εργοδότη 21,13%

Εισφορά δικηγόρου 16,47%

Αρά ουσιαστικά αυξάνεται το εισόδημα των δικηγόρων, όπως αναλύει το μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ.

Κων/νος Καρέτσος: “Νέο τοπίο στην ασφάλιση των δικηγόρων που αμείβονται με μπλοκάκι”

«Όταν ανέλαβα το 2017 Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών επιδιώξαμε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να αναδείξουμε ζητήματα που απασχολούν όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους αδύναμους και τους μη προνομιούχους.

Εκείνη την περίοδο ξεκινούσε η εφαρμογή του ν. 4387/2016, ο οποίος προέβλεπε ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι δικηγόροι, οι οποίοι αμείβονται με μπλοκάκι και απασχολούνται σε ένα ή δύο εργοδότες, επιμερίζονται στους ίδιους και στον εργοδότη τους (δικηγόρο ή εταιρεία). Ήταν αναμφίβολα μία σημαντική νομοθετική και πολιτική πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης, την οποία οι συνάδελφοι που αμείβονταν με αυτό το καθεστώς ανέμεναν χρόνια. Χαρακτηριστικά, ο τότε Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας είχε δηλώσει από το βήμα της Βουλής κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου ρητά ότι: «Να µην ξεχνάμε βέβαια -αναφέρθηκα πριν- την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων µου νέων μηχανικών, δικηγόρων, που πολλές φορές δουλεύουν σε αυτές τις «γαλέρες», κάτι τεράστια γραφεία. Οι εργοδότες τους βεβαίως ήταν πρώτοι στις διαδηλώσεις της γραβάτας. Καλό είναι αυτό. Πήγαν μια φορά και σε διαδήλωση οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό. Προσέξτε, όμως. Οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες µε μπλοκάκι θα πληρώνουν το 6% µόνο της εισφοράς και το 20% οι εργοδότες. Ας σταματήσει, λοιπόν, αυτή η σπέκουλα σε σχέση µε τις εισφορές.»

Ωστόσο, παρόλες τις τότε κυβερνητικές λεκτικές εξάρσεις, η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε για τους λοιπούς επιστήμονες (μηχανικούς, οικονομολόγους), ενώ οι δικηγόροι παράνομα ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ. Ειδικότερα, οι δύο κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την υλοποίηση της ρύθμισης αυτής στις αρχές του 2017 και δεν είχαν νομοθετική εξουσιοδότηση, όρισαν ότι οι συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών που αμείβονται με Δ.Π.Υ. οφείλουν να καταβάλουν οι ίδιοι εξ’ ολοκλήρου το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Για το λόγο αυτό προσέφυγα ως Πρόεδρος της Ένωσης και ως αμειβόμενος με μπλοκάκι σε δικηγορική εταιρεία κατά των δύο αυτών αποφάσεων του Υπ. Εργασίας, ως αντισυνταγματικών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ζήτησα την ακύρωση τους.

Ωστόσο, πριν δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ, η Διοίκηση άλλαξε στάση στο ζήτημα της εξαίρεσης των δικηγορικών εταιρειών, αλλά και των δικηγόρων, από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν μέρος των ασφαλιστικών εισφορών των συνεργατών τους που αμείβονται με Δ.Π.Υ..

Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση με αριθμό Δ.15/Γ’/οικ. 96195/2021 ΦΕΚ Β’ 6013/20.12.2021 όρισε στο άρθρο 1 ότι:

«Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν μη μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους από Δ.Π.Υ. προέρχεται από την απασχόλησή τους, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, σε ένα έως και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με συνέπεια, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, την αναλογική εφαρμογή στους ασφαλισμένους αυτούς των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η έννοια του ασφαλισμένου του προηγουμένου εδαφίου καταλαμβάνει και το δικηγόρο, ο οποίος συμβάλλεται με δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία».

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση με την απόφαση αυτή, χωρίς προηγουμένως να έχει δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ, αφού αναγνωρίζει τον παράνομο χαρακτήρα των 2 προγενέστερων κανονιστικών αποφάσεων, ρυθμίζει τόσο το καθεστώς ασφάλισης των δικηγόρων που αμείβονται με μπλοκάκι στις δικηγορικές εταιρείες, πράγμα για το οποίο είχα προσφύγει ενώπιον του ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης, όσο και το καθεστώς ασφάλισης των δικηγόρων που συμβάλλονται με άλλο δικηγόρο. Ως εκ τούτου, η Υπουργική αυτή απόφαση εφαρμόζει με καθυστέρηση 4 και πλέον ετών, το αυτονόητο, ψηφισμένο νόμο της ελληνικού κράτους. Επίσης, δικαιώνει έναν δύσκολο και  μακροχρόνιο αγώνα που δόθηκε, ο οποίος αφορά χιλιάδες συναδέλφους που απασχολούνται με μπλοκάκι σε δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία υπό καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Περαιτέρω, για να γίνει αντιληπτό το όφελος που θα δουν στην τσέπη τους οι δικηγόροι που αμείβονται με μπλοκάκι οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ειδοποιός διαφορά του δικηγόρου που αμείβεται με αυτό το καθεστώς και του δικηγόρου που είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενος είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ο εντολέας του συμμετέχει στην υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Άρα, ο ίδιος καταβάλει πολύ λιγότερες εισφορές (για το ίδιο εισόδημα) από ότι ο αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος.

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της νέας ρύθμισης θα αυξήσει το εισόδημα του δικηγόρου που αμείβεται με Δ.Π.Υ. καθώς θα επιβαρύνεται με λιγότερες εισφορές, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω παραδείγματα:

Συμπερασματικά, το αρρύθμιστο επί δεκαετίες καθεστώς συνεργασίας των δικηγόρων αμειβόμενων με μπλοκάκι σε δικηγορική εταιρεία ή άλλο δικηγόρο, επιτέλους, ρυθμίζεται με σημαντική οικονομική ωφέλεια για τους συναδέλφους, η οποία βέβαια καθυστέρησε παρανόμως 4 και πλέον έτη. Αναμένω τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, της οποίας το σκεπτικό αφού μελετήσω, θα ενημερώσω το δικηγορικό σώμα για κάθε αναγκαία περαιτέρω ενέργεια.

Τέλος, είναι σημαντικό που μια μάχη, την οποία ξεκίνησα ως Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, έχει θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο μας και κυρίως για τους νέους συναδέλφους που εργάζονται σε ένα αρρύθμιστο, έως σήμερα, εργασιακό καθεστώς. Ως νεοεκλεγείς Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δεσμεύομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι για όλους τους συναδέλφους, να αναδεικνύω προβλήματα και το κυριότερο, να δίνω λύσεις».

* Ο Κωνσταντίνος Καρέτσος, είναι Δικηγόρος Αθηνών LL.M., Μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τ. Πρόεδρος Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.)

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ