Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Επανυπολογισμός συντάξεων: Ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να εκδώσει αναλυτικές ατομικές βεβαιώσεις λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Θα πρέπει να εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης και να δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά αυτών, δηλώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Επανυπολογισμός συντάξεων: Ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να εκδώσει αναλυτικές ατομικές βεβαιώσεις λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Μετά από εξέταση σημαντικού αριθμού αναφορών πολιτών, που διαμαρτύρονται, επειδή ο ΕΦΚΑ αρνείται να τους χορηγήσει απόφαση επανυπολογισμού της σύνταξής τους που διενεργήθηκε με το νόμο του 2016, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε και απέστειλε νέο πόρισμα στις αρμόδιες κρατικές αρχές.

«Ο Συνήγορος του Πολίτη με Πόρισμά του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει ότι μόνο η έκδοση διοικητικών πράξεων επανυπολογισμού συντάξεων για κάθε ένα συνταξιούχο, οι οποίες και θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης και θα δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά αυτών, μπορεί να διασφαλίσει µε αποτελεσματικό τρόπο τόσο την ορθή τήρηση των βασικών αρχών που πρέπει να τηρεί η Δημόσια Διοίκηση κατά την δράση της, όσο και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει το σύνολο των πολιτών» τονίζει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρεται, ήδη από το 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή, με πορισματική επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, πρότεινε να γίνει άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης. οίκο ευγηρίας-γηροκομείο

«Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας» υποστήριζε.

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο ΕΦΚΑ προχώρησαν, από το φθινόπωρο του 2019, στη σταδιακή ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων, τα οποία περιείχαν το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, χωρίς όμως να αποτυπώνονται ούτε τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπ’ όψιν, ούτε η μεθοδολογία αυτού. Περαιτέρω, από το περιεχόμενο των ανωτέρω ενημερωτικών σημειωμάτων δεν προκύπτει ότι επέχουν θέση ατομικής διοικητικής πράξης επανυπολογισμού της σύνταξης. Αντίθετα, η εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 52/16.12.2020 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι επειδή τα στοιχεία που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή και τον επανυπολογισμό των συντάξεων αποτυπώνονται από την 1/1/2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπηρεσιών απονομής συντάξεων για έκδοση σχετικής απόφασης, παρά μόνο αποτύπωση των αλλαγών που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό στο πληροφοριακό σύστημα και στα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεων» υπήρξε η απάντηση που εισέπραξε. συνηγορος του πολίτη - logo

Τι αναφέρει το πόρισμα του ΣτΠ

«Τονίζεται, για ακόμη μία φορά, ότι παρά τη μη ρητή αναφορά της σχετικής νομοθεσίας σε έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, η διαδικασία αναπροσαρμογής προϋποθέτει / απαιτεί έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης. Η ως άνω διαδικασία προτείνεται να γίνει αυτόματα, με την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα σας και όχι με φυσικά έγγραφα, λόγω του πολύ υψηλού αριθμού συνταξιούχων που αυτή αφορά. Οι σχετικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες θα παραχθούν με τη χρήση του πληροφοριακού σας συστήματος, θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συνταξιούχους, ηλεκτρονικά, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μερίδα. Το ηλεκτρονικό έγγραφο αυτό είναι κρίσιμο να περιλαμβάνει τη διατύπωση «επέχει θέση ατομικής διοικητικής πράξης» ή διατύπωση με αντίστοιχο περιεχόμενο, με μνεία ασφαλώς και των προθεσμιών για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα έχουν διασφαλιστεί αποτελεσματικά τόσο η ορθή τήρηση των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη δράση της Δηµόσιας Διοίκησης, όσο και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης»

Όπως επίσης αναφέρεται στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη: «Η Αρχή αρχικώς πρότεινε να γίνει η, κατά το δυνατόν, άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξής τους με αναφορά όλων των δεδομένων που λήφθηκαν υπ’ όψιν για τον σκοπό αυτό. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ