Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Φρένο σε καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις καταναλωτών βάζει το ΔΕΕ: “Δεν δεσμεύονται από αυτές” τονίζει

Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε τέτοιες πρακτικές και οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να περιορίζουν τα δικαιώματα ιδιωτών, που απορρέουν από αυτό επισημαίνει με πρόσφατες αποφάσεις του.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Φρένο σε καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις καταναλωτών βάζει το ΔΕΕ: “Δεν δεσμεύονται από αυτές” τονίζει Freepik

Με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει επιβληθεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και έχει οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα, ενώ ήδη έχουν υποβληθεί και οι πρώτες προσφυγές για την κατάργησή της, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προχώρησε σε μία σημαντική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αυτήν εξετάζοντας καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές έκρινε με αποφάσεις του πως «οι εθνικές δικονομικές αρχές δεν μπορούν να εμποδίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία οι ιδιώτες αντλούν από το δίκαιο της Ένωσης».

Ειδικότερα, το ΔΕΕ επισημαίνει ότι «ο εθνικός δικαστής οφείλει να εξετάζει αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό χαρακτήρα συμβατικής ρήτρας εμπίπτουσας στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/13 και ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέπουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να παύσει η χρησιμοποίηση των καταχρηστικών ρητρών».

Διευκρινίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης «δεν εναρμονίζει καταρχήν τις διαδικασίες εξετάσεως του τυχόν καταχρηστικού χαρακτήρα μιας συμβατικής ρήτρας και, κατά συνέπεια, οι διαδικασίες αυτές εμπίπτουν στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών», προσθέτοντας ωστόσο: «Οι εθνικές δικονομικές διατάξεις πρέπει να συνάδουν προς την αρχή της αποτελεσματικότητας, ήτοι να πληρούν την απαίτηση περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας».

Ρήτρα αναπροσαρμογής

freepik

Σε ασθενέστερη θέση ο καταναλωτής

Για το λόγο αυτό το ΔΕΕ εκτιμά ότι όταν δεν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος του δυνητικά καταχρηστικού χαρακτήρα των ρητρών της οικείας συμβάσεως, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων που παρέχει η σχετική κοινοτική Οδηγία.

«Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το σύστημα προστασίας που θεσπίζει η οδηγία 93/13 βασίζεται στην αντίληψη ότι ο καταναλωτής βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση έναντι του επαγγελματία, τόσο ως προς τη δυνατότητα διαπραγματεύσεως όσο και ως προς το επίπεδο της πληροφορήσεως. Ακριβώς λόγω της ασθενέστερης αυτής θέσης στην οποία βρίσκονται οι καταναλωτές, η οδηγία 93/13 προβλέπει ότι αυτοί δεν δεσμεύονται από τις καταχρηστικές ρήτρες. Πρόκειται για διάταξη αναγκαστικού δικαίου η οποία έχει ως σκοπό να αντικαταστήσει την τυπική ισορροπία που εισάγει η σύμβαση με μια ουσιαστική ισορροπία» επισημαίνεται.

Οι αποφάσεις του ΔΕΕ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής

Με 4 αποφάσεις του, το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε επί αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως τις οποίες υπέβαλαν ορισμένα ισπανικά και ιταλικά δικαστήρια καθώς και ένα ρουμανικό δικαστήριο και οι οποίες αφορούν την ερμηνεία της κοινοτικής Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές.

Οι αιτήσεις που εξέτασε το ΔΕΕ αφορούσαν καταχρηστικές ρήτρες από τραπεζικά ιδρύματα, αλλά όπως επισημαίνεται ουσιαστικά ενδέχεται να αποτελούν προάγγελο και για τη ρήτρα αναπροσαρμογής που αιφνιδίως επιβλήθηκε στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΕ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ