Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Η δικαίωση των δικαστών: Όχι γραπτές εξετάσεις των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου χωρίς βαθμολόγηση

Η τελική διατύπωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως σε όσους «συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο».

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Η δικαίωση των δικαστών: Όχι γραπτές εξετάσεις των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου χωρίς βαθμολόγηση

Δικαστικοί λειτουργοί: Επιμορφωτικά σεμινάρια αλλά χωρίς βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών , κάτι που αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τους δικαστές , αλλά και ευθυγράμμιση με την απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΣτΕ, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση της Εθνικής Σχολής Δικαστών που ψηφίστηκε χθές το βράδυ στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο που ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε στη συνέντευξή του στο dikastiko.gr τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη δικαστική εκπαίδευση από την ίδρυση της σχολής Δικαστών, τροποποιήθηκε τελικά στο άρθρο 40 σχετικά με τα τακτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια , κυρίως όσον αφορά στις γραπτές εξετάσεις: «…Μετά από το πέρας κάθε υποχρεωτικού επιμορφωτικού προγράμματος, όλοι όσοι έλαβαν μέρος σε αυτό, απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice), σε όσους δε από αυτούς λάβουν συνολική βαθμολογία από εβδομήντα (70) και άνω με άριστα το εκατό (100), χορηγείται πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης, το οποίο τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να επαναλάβουν τον ίδιο κύκλο σε επόμενα έτη. Τα έντυπα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προετοιμάζονται και, στη συνέχεια, οι απαντήσεις, όσων επιμορφώνονται στα προγράμματα αυτά, αξιολογούνται από έναν από τους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης», ήταν η προηγούμενη διατύπωση.

Αντιδράσεις και ΣτΕ

Η αναφορά αυτή όμως ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους δικαστές με αποτέλεσμα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να προχωρήσει  σε ηλεκτρονικό δημοψήφισμα μεταξύ των μελών της με αποτέλεσμα 1075 δικαστές να μετάσχουν και το 97,1% από αυτούς να ψηφίσουν “όχι”. Μάλιστα ακολούθως ενημέρωσε και την Διεθνή Ενωση Δικαστών και συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παν. Πικραμμένο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα. Ακολούθησε μάλιστα η γνωμοδοτικού χαρακτήρα απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που είπε «όχι» στις  γραπτές εξετάσεις μετά από σεμινάρια για τους εν ενεργεία δικαστές.

Ο κ.Τσιάρας μιλώντας στο dikastiko.gr , είχε προαναγγείλει τις αλλαγές μιλώντας για παρεμβάσεις «που θα καταλήξουν σε μια κατεύθυνση η οποία δεν θα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα”, αλλά παράλληλα δε θα αλλοιώνει την φιλοσοφία του νομοθετήματος για την Εθνική σχολή Δικαστών.

Η αλλαγή

Τελικά η διάταξη που προκρίθηκε αναφέρεται σε ερωτηματολόγιο και όχι εξετάσεις και κυρίως  χωρίς βαθμολόγηση του γραπτού: «Μετά το πέρας κάθε υποχρεωτικού επιμορφωτικού προγράμματος, σε όλους όσοι συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας (workshops) και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του άρθρου 43, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο».

Το άρθρο 34 αναφέρει:  «Στο τέλος κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ερωτήσεις για το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου και για την αξιολόγηση της διοργάνωσης, των συντελεστών και το όφελος που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα».

Αναλυτικά το άρθρο 40 αναφέρει:  

«Άρθρο 40

Τακτικά και έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης

  1. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Τα τακτικά προγράμματα περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν, εκ περιτροπής, όλοι οι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί.
  2. Τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης απευθύνονται σε δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι και τον βαθμό του Παρέδρου, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων μέχρι και τον βαθμό του Εφέτη και σε δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων μέχρι και τον βαθμό του Εφέτη ή του Αντεισαγγελέα Εφετών, τους Ειρηνοδίκες και τους Πταισματοδίκες. Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται σε τέσσερις κύκλους επιμόρφωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

α) ο πρώτος κύκλος, την οργάνωση της διοίκησης των δικαστηρίων, τη δικαστική επικοινωνία, τη δικαστική δεοντολογία, τη μεθοδολογία του δικαστικού έργου και τη διαχείριση του χρόνου στην άσκηση των καθηκόντων,

β) ο δεύτερος κύκλος, το οικονομικό δίκαιο και ιδίως θέματα που αφορούν την ενέργεια, την κεφαλαιαγορά, τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή, γ) ο τρίτος κύκλος, τη νομική εμβάθυνση σε θεματικές ανάλογα με τον κλάδο της δικαιοσύνης που αφορούν και

δ) ο τέταρτος κύκλος, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι δικαστικοί λειτουργοί, στους οποίους απευθύνονται τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης, οφείλουν να συμμετέχουν ετησίως σε ένα (1) από αυτά, από οποιονδήποτε κύκλο κατ’ επιλογή τους, μέχρι να συμπληρώσουν, τουλάχιστον μία (1) φορά, όλους τους κύκλους των υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Πάντως, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών, όχι όμως πέραν των οκτώ (8) ετών.

Η επιμόρφωση αυτή σε όλους τους κύκλους περιλαμβάνει, ιδίως, τη δημιουργία ομάδων εργασίας (workshops), τα πορίσματα των οποίων αποτελούν αντικείμενο συζήτησης από όλους όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Μετά το πέρας κάθε υποχρεωτικού επιμορφωτικού προγράμματος, σε όλους όσοι συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας (workshops) και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του άρθρου 43, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο.

  1. Τα προαιρετικά προγράμματα επιμόρφωσης απευθύνονται σε δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθμών.
  2. Τα έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης απευθύνονται σε δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθμών, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν νέες ρυθμίσεις με επείγοντα χαρακτήρα σε διάφορους κλάδους του δικαίου.

Άρθρο 43

Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης

Στο τέλος κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ερωτήσεις για το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου και για την αξιολόγηση της διοργάνωσης, των συντελεστών και το όφελος που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ