Παρασκευή 14 Μαϊου 2021

Η «Λευκή Βίβλος» Χρυσοχοΐδη: Το νέο συμβόλαιο για τη λειτουργία της αστυνομίας του 21ου αιώνα – ΦΩΤΟ

Νέο επιχειρησιακό δόγμα προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με έμφαση στην ήπια αστυνόμευση. Tα Σώματα Ασφάλειας πρέπει να διασφαλίσουν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας αλλά και να προστατεύουν την κοινωνικοοικονομική ζωή και να αποτρέπουν επεισόδια.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Η «Λευκή Βίβλος» Χρυσοχοΐδη: Το νέο συμβόλαιο για τη λειτουργία της αστυνομίας του 21ου αιώνα – ΦΩΤΟ

Μία νέα εποχή στη σχέση πολιτών – αστυνομίας εγκαινιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την καθιέρωση «Λευκής Βίβλου» για τη δράση των αστυνομικών αρχών. «Η Ελληνική Αστυνομία του 21ου αιώνα, δίνει προτεραιότητα στην επικοινωνία έναντι της ανακοίνωσης, στη συνεννόηση έναντι της επιβολής, στη συνεργασία έναντι της σύγκρουσης. Περιορίζει την κατασταλτική λειτουργία των Υπηρεσιών της και δίνει έμφαση στην ήπια αστυνόμευση, σε συνεργασία με τους Δήμους» τονίζεται.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό δόγμα, που προωθείται, στόχος είναι να περιοριστεί η κατασταλτική λειτουργία των Υπηρεσιών της Αστυνομίας και να δοθεί έμφαση στην ήπια αστυνόμευση.

«Ειδικότερα, υιοθετούνται πολιτικές που προωθούν την ήπια αστυνόμευση, όπως η δημιουργία ομάδων διαλόγου και επίλυσης συγκρούσεων, η ενίσχυση του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς και των Κινητών Μονάδων Αστυνόμευσης και η εντατικοποίηση του σχεδίου πεζών περιπολιών με την αξιοποίηση μέσων, όπως τα ποδήλατα και τα scooters, με σκοπό τη μετατροπή του σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης» αναφέρει η Βίβλος.

«Όλο το σχέδιο ήπιας αστυνόμευσης στηρίζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, παράγοντας ένα νέο μοντέλο συνεργατικής ασφάλειας και δράσης. Το ανθρώπινο δυναμικό επιλέγεται, εκπαιδεύεται ειδικά και στην περίπτωση επιχειρησιακών ομάδων επανεκπαιδεύεται συστηματικά, υποστηρίζεται και ενδυναμώνεται ψυχολογικά» επισημαίνεται.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Συμβόλαιο μεταξύ πολιτών και υπουργείου για το αίτημα ασφάλειας

«Πρόκειται για την πρόταση του Υπουργείου ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ πολιτών και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προδιαγράφει την Αστυνομία του 21ου αιώνα και τις βασικές αρχές με τις οποίες αυτή απαντά στο διευρυμένο αίτημα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα κείμενο αναφοράς σαν την Λευκή βίβλο που να παρουσιάζει την πολιτική ασφάλειας και να περιγράφει τις αρχές και τις λειτουργίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το κοινωνικό συμβόλαιο για την ασφάλεια δεν είχε πάρει ποτέ γραπτή, δεσμευτική και δημόσια μορφή» σημειώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν τη δική τους «Λευκή Βίβλο», δημόσια κείμενα που περιγράφουν την πολιτική εσωτερικής ασφάλειας και τις αρχές της αστυνόμευσης. Έχουν διαφορετικά ονόματα (στρατηγικές, δόγματα, προγράμματα αναφοράς κ.ά), αλλά όλα έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια χρησιμότητα» προσθέτει.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε: «Είναι περισσότερο από απαραίτητο σε αυτή την εποχή εκπλήξεων, κινδύνων, επιτευγμάτων και κοινωνικής επιτάχυνσης, να αναθεωρήσουμε απόψεις και να μετακινηθούμε από στερεότυπα για την ασφάλεια και την αστυνόμευση. Γιατί είναι φανερό ότι η εποχή που η ασφάλεια ήταν απλή, στρατιωτική απειλή από άλλη χώρα, έχει πλέον περάσει. Τα παραδοσιακά μοντέλα αστυνόμευσης έχουν αγγίξει τα όρια τους. Η πολιτική ασφάλειας, αλλά και τα επιχειρησιακά δόγματα δεν μπορούν να μένουν πίσω από κλειστές πόρτες. Η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και πάνδημο αίτημα των πολιτών, καθώς οι απειλές και οι κίνδυνοι βρίσκονται στην καθημερινότητά τους. Χωρίς συνεννόηση δεν μπορεί να υπάρξει αστυνόμευση και χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να επιτευχθεί η ασφάλεια».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε επίσης: «Γιατί η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και η συνεχής προσπάθεια για την μείωση των περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας χρειάζονται νέους θεσμούς και πολιτικές. Γιατί οι τρόποι που αντιμετωπίζεται η αστυνομία από μέρος των νέων και οι νέοι από μέρος της αστυνομίας απομακρύνει το μέλλον. Γιατί η βία ανηλίκων αυξάνεται σημαντικά και οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομικές. Γιατί τέλος την αλληλεγγύη ως συλλογική αρετή, που αναδείχτηκε από τον τρόπο που διαχειριστήκαμε την πανδημία, πρέπει να τον ενσωματώσουμε στην πολιτική για την ασφάλεια. Σήμερα, γυρίζουμε σελίδες στην αστυνόμευση, αλλάζουμε εποχή στην ασφάλεια

Και κατέληξε: «Η Λευκή βίβλος είναι θεμελιακό, δεσμευτικό κείμενο. Σταδιακά, σε βάθος χρόνου, θα αλλάξουν τα πάντα ώστε να προσαρμοσθούν στις κατευθύνσεις της . Το Υπουργείο, η Αστυνομία, η δομή, η εκπαίδευση, το δόγμα, ο τρόπος του επιχειρείν, ο σχεδιασμός και τα μέσα. Η Λευκή Βίβλος είναι το πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει στη συνολική μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης. Οι δύο θεμελιακές μεταρρυθμίσεις που προωθεί τώρα το Υπουργείο, το νέο οργανόγραμμα και η νέα εκπαιδευτική πολιτική προκύπτουν από τη φιλοσοφία που παρουσιάζεται στη Λευκή Βίβλο».

Οι 4 πυλώνες της ασφάλειας

Όπως αναφέρεται στη «Λευκή Βίβλο» «η ασφάλεια σήμερα έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: α) σύνθετη, λόγω των πολλών και διαφορετικών απειλών, κινδύνων και προκλήσεων, β) διευρυμένη, γιατί προϋποθέτει την παροχή και την εγγύηση ασφάλειας σε πολλά και διαφορετικά πεδία, από τα σύνορα μέχρι το διαδίκτυο, γ) συνεργατική, καθώς προϋποθέτει την συνεργασία και το συντονισμό πολλών και διαφορετικών φορέων και υπηρεσιών και δ) περιεκτική, γιατί οι απαντήσεις πρέπει να είναι συνολικές και η πρόληψη να συνδυάζεται με την αντιμετώπιση».

Επίσης, επισημαίνεται πως «σε απάντηση του διευρυμένου αιτήματος των πολιτών για ασφάλεια, το κράτος, ως ο βασικός πάροχος ασφάλειας και ως εκ τούτου η νέα, πολυκλαδική Αστυνομία, καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ έργο που εκτείνεται από την ασφάλεια των συνόρων έως την ανθρώπινη- προσωπική ασφάλεια, με την διυπηρεσιακή συνεργασία να είναι το κύριο χαρακτηριστικό στη διαδικασία επίτευξης της ασφάλειας. Οι προκλήσεις, οι κίνδυνοι και οι απειλές είναι καθημερινές, για αυτό και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ασφάλειας έχουν στο επίκεντρό τους την προστασία της καθημερινότητας του πολίτη από κάθε μορφή ανθρωπογενούς απειλής (οργανωμένο έγκλημα, εξτρεμισμός, τρομοκρατία, διάφορες μορφές βίας), αλλά και από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και ατυχήματα. Οι ασφαλείς κοινωνίες είναι απαίτηση δημοκρατίας και προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας».

Οι ψηφιακές προκλήσεις

Το έγκλημα έχει μεταφέρει τη δραστηριότητά του στον ψηφιακό τομέα, για αυτό και είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και η προστασία των ψηφιακών δραστηριοτήτων των πολιτών και των φορέων. «Η πανδημία ανέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της προστασίας της χώρας από παγκόσμιες προκλήσεις και απειλές, όπως είναι η πανδημία και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι διακρίσεις, ο μισαλλόδοξος λόγος και η στοχοποίηση της διαφορετικότητας έχουν καταστήσει αναγκαίο το κράτος να εγγυηθεί την κοινωνική και προσωπική ασφάλεια και την προστασία από κάθε μορφής βίας. Η ασφάλεια των συνόρων είναι κρίσιμη για ένα κράτος πρώτης γραμμής, όπως είναι η Ελλάδα» τονίζεται στο κείμενο της «Λευκής Βίβλου».

Μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:

  • O κυβερνοχώρος αποτελεί σήμερα το πλέον περίπλοκο πεδίο ανάπτυξης της εγκληματικής δραστηριότητας

Ο άνθρωπος βιώνει τον κίνδυνο στην καθημερινότητά του και οι κοινωνίες μας έχουν ως συστατικό στοιχείο τη διακινδύνευση. Η διαρκής εξέλιξη της επικοινωνίας, αλλά και η μαζική πλέον χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με την αμφισβήτηση των παραδοσιακών ΜΜΕ, δεν άλλαξαν μόνο την επικοινωνία και την ενημέρωση, αλλά είχαν σημαντικές επιπτώσεις και στον τομέα της ασφάλειας. Νέες προκλήσεις, όπως η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις, είναι χαρακτηριστικά σημεία αυτής της κατάστασης, με τον κυβερνοχώρο να αποτελεί σήμερα το πλέον περίπλοκο πεδίο ανάπτυξης της εγκληματικής δραστηριότητας

  • Η δημόσια τάξη απέκτησε νέο περιεχόμενο καθώς τα κράτη και τα Σώματα Ασφάλειας πρέπει να διασφαλίσουν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και να προστατεύουν την κοινωνικοοικονομική ζωή

Σε αρκετές χώρες, υπήρξε ριζοσπαστικοποίηση σημαντικού αριθμού πολιτών, με αρκετούς εξ αυτών να καταλήγουν στην ένταξη σε εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η παραδοσιακή λογική της δημόσιας τάξης απέκτησε νέο περιεχόμενο, καθώς τα κράτη και τα Σώματα Ασφάλειας πρέπει από τη μία πλευρά να διασφαλίσουν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και από την άλλη να προστατεύουν την κοινωνικοοικονομική ζωή και να αποτρέπουν επεισόδια, αλλά και να προλαμβάνουν την ακραία ριζοσπαστικοποίηση και να αντιμετωπίζουν τις βίαιες εξτρεμιστικές ενέργειες

  • Η ενίσχυση του ισλαμιστικού εξτρεμισμού και η δράση τζιχαντιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων συνετέλεσαν στη δημιουργία διογκωμένων μεταναστευτικών πιέσεων, και στην ενίσχυση της τρομοκρατικής απειλής

Οι εμφύλιες συγκρούσεις σε Λιβύη, Συρία και Υεμένη, οι φυλετικές και σεκταριστικές αντιπαραθέσεις σε άλλες χώρες της περιοχής, η ενίσχυση του ισλαμιστικού εξτρεμισμού και η δράση τζιχαντιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων συνετέλεσαν στη δημιουργία διογκωμένων μεταναστευτικών πιέσεων, με αποκορύφωμα την προσφυγική κρίση του 2015 – 2016 και στην ενίσχυση της τρομοκρατικής απειλής για την Ευρώπη.

Το μήνυμα της «Λευκής Βίβλου» είναι πως «η διαχείριση της πόλωσης, η αντιμετώπιση του μισαλλόδοξου λόγου, η προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, αλλά και η διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και η διασφάλιση της σταθερότητας και της κανονικότητας της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις πόλεις, απαιτούν μία Αστυνομία που διαλέγεται, συνεργάζεται και λογοδοτεί».

ΔΕΙΤΕ ΤΗ “ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ” ΕΔΩ: 18032021-leuki-vivlos

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ