Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Ιατρικές γνωματεύσεις έκαναν… φτερά – Πρόστιμο 9.000 ευρώ για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Σε πλείστες όσες αντιφάσεις προχώρησε ο φορέας στον οποίο είχαν κατατεθεί. Τι αναφέρει απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ιατρικές γνωματεύσεις έκαναν… φτερά – Πρόστιμο 9.000 ευρώ για παραβίαση προσωπικών δεδομένων dpa.gr

Το γρίφο της εξαφάνισης δύο ιατρικών γνωματεύσεων κλήθηκε να λύσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από καταγγελία που δέχθηκε από πολίτη και κατέληξε τελικά στην επιβολή προστίμου 9.000 ευρώ για παραβάσεις των κανόνων προστασίας δεδομένων.

Ο καταγγέλλοντας, που ανήκε σε ευπαθή ομάδα, ανέφερε την απώλεια των γνωματεύσεων, οι οποίες τον αφορούσαν και τις οποίες η σύζυγός του είχε επισυνάψει με τη συναίνεσή του σε αίτησή της προς το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – όπου εργάζεται – προκειμένου να ζητήσει τη μεταφορά της σε υπηρεσία απασχόλησης σε καθήκοντα για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office), για λόγους προστασίας του συζύγου της από τον κορονοϊό.

Η Αρχή έκρινε ότι η διαδικασία διαχείρισης, από την πλευρά του καταγγελλομένου Κέντρου, της αίτησης αυτής μετά των συνημμένων σε αυτήν ιατρικών γνωματεύσεων, δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο προστασίας του ΓΚΠΔ και στο γενικότερο πνεύμα του, ειδικά στην αρχή της λογοδοσίας, καθώς και ότι εν προκειμένω δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι το καταγγελλόμενο δεν είχε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Για το λόγο αυτό, η Αρχή επέβαλε στο καταγγελλόμενο Κέντρο διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 9.000 ευρώ.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

eurokinissi

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στην καταγγελία του στην Αρχή ο Α (εφεξής «καταγγέλλων») καταγγέλλει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου … » με διακριτικό τίτλο «Πολυκοινωνικό» (εφεξής «καταγγελλόμενο») για την απώλεια εγγράφων, και συγκεκριμένα δυο ιατρικών γνωματεύσεων που τον αφορούσαν και είχαν υποβληθεί ως συνημμένα (με τη συγκατάθεση του ιδίου) σε αίτηση που είχε καταθέσει στο καταγγελλόμενο η σύζυγός του, Β, η οποία εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός στο Πρόγραμμα «…» του Δήμου.

Ειδικότερα, η σύζυγος του καταγγέλλοντα υπέβαλε στο καταγγελλόμενο, αίτηση με θέμα «εκτέλεση υπηρεσίας back office», η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. …, λόγω του ότι ο σύζυγός της και καταγγέλλων ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα και με τα μέτρα περιορισμού διάδοσης του νέου κορoνοϊού.

Στην αίτησή της αυτή, η σύζυγος του καταγγέλλοντα είχε συμπεριλάβει ως συνημμένα έγγραφα την ιατρική γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου … με αριθμ. πρωτ. … και την από … ιατρική γνωμάτευση της Υπηρεσιακής Ιατρού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες γινόταν αναφορά στο ιατρικό ιστορικό του καταγγέλλοντα και στη νόσο από την οποία πάσχει.

Εν συνεχεία, τον μήνα … ανακοινώθηκε προφορικά από το καταγγελλόμενο στη σύζυγο του καταγγέλλοντα ότι οι δυο ως άνω ιατρικές γνωματεύσεις είχαν απωλεσθεί. Ακολούθως, η Πρόεδρος του καταγγελλομένου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. … έγγραφό της ζήτησε από τη σύζυγο του καταγγέλλοντα να προσκομισθούν «τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία δικαιολογούν την εργασία back office».

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

freepik

Κατόπιν αυτών, ο καταγγέλλων κατέθεσε την υπ’ αριθμ. … αίτηση χορήγησης αντιγράφων, και δη αντιγράφων των δυο ως άνω ιατρικών γνωματεύσεων που τον αφορούσαν, στην οποία το καταγγελλόμενο απάντησε ότι:

«Στις … παραδόθηκε η αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα στην Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης … Γ, η οποία και τα παρέλαβε ενυπόγραφα. Αντίγραφο της αίτησης διατηρήθηκε στον φάκελο εισερχομένων της διοικητικής υπηρεσίας, χωρίς τις συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες εφόσον δεν αφορούσαν την υπάλληλο της υπηρεσίας δεν μπήκαν στον προσωπικό της φάκελο».

Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων, στην απάντηση αυτή δεν καθίσταται ακριβής η διαδρομή των προσωπικών του δεδομένων και δεν μπορεί να εξακριβωθεί ποιος είναι ο κάτοχός τους αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της πλημμελούς διαδικασίας που ακολούθησε το καταγγελλόμενο κατά την διαχείριση της υποβληθείσας αιτήσεως. Ισχυρίζεται μάλιστα, ότι οι δυο ως άνω ιατρικές γνωματεύσεις φαίνεται να έχουν απωλεσθεί. Σημειώνεται ότι για το ανωτέρω συμβάν, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) με το υπ’ αριθμ. … έγγραφο του Δήμου, μετά από διαμαρτυρία του καταγγέλλοντα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Freepik

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Οι αντιφάσεις που διέκρινε 

Για πλείστες όσες αντιφάσεις του καταγγελλόμενου Κέντρου κάνει λόγο η Αρχή Προστασίας Δεδομένωνκαι επισημαίνει συγκεκριμένα:

α. Στην με αρ. πρωτ. … έγγραφη απάντησή του προς την Αρχή, το καταγγελλόμενο ισχυρίζεται ότι διαπιστώθηκε η απώλεια των εγγράφων όταν η Πρόεδρός του θέλησε να «επανεξετάσει» το δικαίωμα της συζύγου του καταγγέλλοντα, ισχυρισμός που όμως, έρχεται σε αντίφαση με τον μεταγενεστέρως προβαλλόμενο στο υπόμνημα ισχυρισμό, όπου το καταγγελλόμενο ισχυρίζεται ότι «Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο λόγω covid (μειωμένο προσωπικό), και επειδή οι άδειες για εργασία back office δεν ήταν άδειες αποχής από την εργασία, αλλά εργασία σε γραφεία χωρίς πρόσβαση και επικοινωνία με το κοινό, χωρίς αυτό να αποτελεί υπηρεσιακή μεταβολή διότι δεν άλλαξε το αντικείμενο εργασίας τους, τόσο οι αιτήσεις όσο και οι εγκρίσεις δεν καταχωρούνταν στον υπηρεσιακό φάκελο του κάθε εργαζομένου.

Με αυτό το δεδομένο, μετά την έγκριση της εργασίας με την μορφή back office δεν κρίθηκε απαραίτητο από την υπηρεσία να κρατηθούν οι ιατρικές γνωματεύσεις που δεν αφορούσαν την ίδια την εργαζόμενη αλλά συγγενικό πρόσωπό της. Για τον λόγο αυτό, όπως και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο δεν απαιτείται να διατηρείται στην υπηρεσία καταστράφηκαν».

Πλην όμως, ο τελευταίος αυτός ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα οι αιτήσεις των εργαζομένων εξετάζονταν άπαξ, καθώς δεν καταχωρούνταν καν στον υπηρεσιακό φάκελο του εκάστοτε εργαζομένου, έρχεται σε αντίφαση με τον αρχικώς προβληθέντα ισχυρισμό περί δυνατότητας επανεξέτασης των αιτήσεων.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

EUROKINISSI

β. Ακόμη όμως, και εάν ο ανωτέρω ισχυρισμός του καταγγελλομένου περί καταστροφής των επίμαχων γνωματεύσεων μπορούσε να θεωρηθεί αληθής, κάτι που εν προκειμένω ουδόλως αποδεικνύεται, δεδομένου ότι δεν προσκομίζεται από την πλευρά του καταγγελλομένου πρωτόκολλο καταστροφής ή άλλο παρεμφερές.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. … απάντηση του καταγγελλομένου στο έγγραφο διευκρινίσεων που του απέστειλε η Αρχή , καθώς και δεν αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. … έγγραφο του καταγγελλομένου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση … αποδεικτικό έγγραφο, και δεδομένου ότι η Πρόεδρος του καταγγελλομένου είχε, όπως προεκτέθηκε, την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να επανεξετάσει το δικαίωμα της συζύγου του καταγγέλλοντα για την απασχόληση σε καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office), προκύπτει και πάλι ότι οι επίμαχες ιατρικές γνωματεύσεις, θα ήταν χρήσιμες στην περίπτωση επανεξέτασης και για τον λόγο αυτόν έπρεπε να διατηρηθούν στον υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου, μαζί με την αίτησή της, ως έγγραφα που αποδείκνυαν και θεμελίωναν το ανωτέρω δικαίωμά της, ζήτημα που σχετίζεται με την λειτουργία των υπηρεσιών του καταγγελλομένου, και όχι να καταστραφούν, καθότι εξάλλου, πάγια τακτική του καταγγελλομένου –σύμφωνα με τα όσα το ίδιο ισχυρίζεται– είναι να καταστρέφονται μόνον όσα έγγραφα δεν είναι χρήσιμα και απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών του.

γ. Τέλος, διαπιστώνεται λογική ανακολουθία μεταξύ των όσων ισχυρίζεται το καταγγελλόμενο σχετικά αφενός, με την διαχείριση της αίτησης της συζύγου του καταγγέλλοντα, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, δεν καταχωρήθηκε στον υπηρεσιακό της φάκελο, ενώ οι συνημμένες σε αυτήν ιατρικές γνωματεύσεις καταστράφηκαν, καθώς δεν απαιτείτο να διατηρούνται στην υπηρεσία6 και της πειθαρχικής, αφετέρου, ποινής που επιβλήθηκε στην υπάλληλο

Δ, με την αιτιολογία ότι αυτή παρέλειψε να κρατήσει αντίγραφα των συνημμένων στην αίτηση ιατρικών γνωματεύσεων. Γίνεται εν προκειμένω, δεκτό ότι η επιβολή της πειθαρχικής ποινής με την συγκεκριμένη αιτιολογία καταδεικνύει προφανώς ότι οι ήδη απωλεσθείσες ιατρικές γνωματεύσεις έπρεπε να διατηρηθούν στην υπηρεσία, ο περί του αντιθέτου μάλιστα, ισχυρισμός του καταγγελλομένου για την καταστροφή των εν λόγω γνωματεύσεων στερείται λογικού ερείσματος, προβάλλεται εκ των υστέρων, όλως προσχηματικά, και ως εκ τούτου τυγχάνει απορριπτέος.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ