Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Καταγγελίες δικηγόρων: Μεταχείριση πολλών ταχυτήτων από τις ΔΟΥ για τη θεώρηση εργολαβικών δίκης

Επιστολή- παρέμβαση του προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δ. Βερβεσού στον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Καταγγελίες δικηγόρων: Μεταχείριση πολλών ταχυτήτων από τις ΔΟΥ για τη θεώρηση εργολαβικών δίκης freepik

Νέες καταγγελίες δικηγόρων προς τις φορολογικές αρχές της χώρας, που απορρέουν αυτή τη φορά από τη μεταχείριση πολλών ταχυτήτων από τις ΔΟΥ για τη θεώρηση εργολαβικών δίκης.

«Οι κατά τόπους φορολογικές αρχές της χώρας ακολουθούν αποκλίνουσα πρακτική σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη θεώρηση των εργολαβικών δίκης στην οικεία ΔΟΥ» αναφέρει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σε επιστολή- παρέμβαση του προέδρου της Ολομέλειας Δημήτρη Βερβεσού προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γεώργιο Πιτσιλή, ζητεί τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ενιαία διοικητική/νομική μεταχείριση των εργολαβικών δίκης για λόγους ισότητας σε σχέση με όλους τους άλλους επιτηδευματίες, αλλά και αποφυγής της γραφειοκρατίας».

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου προκειμένου:

– να αποσαφηνισθεί ότι το εργολαβικό μπορεί να θεωρηθεί εντός της κατά νόμο δεκαήμερης προθεσμίας μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας ΤΑΧΙSΝΕΤ, άλλως να

– ενεργοποιηθεί τυχόν απαιτούμενη ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη θεώρηση των εργολαβικών.

Θεώρηση εργολαβικών δίκης

freepik

Θεώρηση εργολαβικών δίκης: Τα προβλήματα της διαφορετικής μεταχείρισης

Στην επιστολή του, ο κ. Βερβεσός αφού παραθέτει τις σχετικές διατάξεις αναφέρει χαρακτηριστικά πως παρά το νοµοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει ενιαία ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου από τις κατά τόπους ∆ΟΥ. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται:

α. σε ορισµένες ∆ΟΥ θεωρούν ότι οι εργολαβικές συµφωνίες του άρ 8 παρ.1 ν. 1882/1990 συνιστούν έννοια είδους σε σχέση µε τις συµφωνίες του άρ 8 παρ. 16 ν. 1882/1990 (ιδίως ενόψει της πανοµοιότυπης διατύπωσης των παραγράφων 1 και 16 «θεωρούνται από την αρµόδια για το φόρο δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάρτισης και υπογραφής») και για αυτό αυτές οι ∆ΟΥ από το έτος 2000 (δηλ. από την έναρξη ισχύος της τη µε αριθ. 1065606Π222/∆Ε-8′ ΚΥΑ) εδέχοντο την υποβολή προς θεώρηση όχι του σώµατος των εργολαβικών, αλλά καταστάσεων των σχετικών εργολαβικών, µετά δε το 2015 (δηλ. την έναρξη ισχύος της ∆ΕΝ/2015 (ΑΠΟΦ ∆ΕΛ 8 1009011) εδέχοντο (µόνο) την ηλεκτρονική υποβολή τους µέσω TAXISnet.

β. σε άλλες ∆ΟΥ θεωρείται ότι µπορούν να υποβάλλονται µέσω TAXISnet, εφόσον, όµως, τηρείται η δεκαήµερη προθεσµία από την κατάρτισή και υπογραφή τους,

γ. Τέλος σε άλλες ∆ΟΥ θεωρείται ότι τα εργολαβικά δίκης δεν εµπίπτουν στην έννοια των συµφωνητικών της παρ. 16 του άρ 8 ν. 188211990 και συνεπώς δεν µπορούσαν να υποβάλλονται µέσω καταστάσεων συµφωνητικών, αλλά πρέπει να θεωρούνται στο αρµόδιο τµήµα της οικείας ∆ΟΥ. Και εδώ εµφανίσθηκαν επιµέρους πρακτικές, και µάλιστα σε αντίθεση µε τις προδιαγραφές του νόµου.

Ειδικότερα: Ζητείται από το δικηγόρο η εντός δεκαηµέρου από την κατάρτιση του εργολαβικού θεώρηση του από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο (παρά το ότι ο νόµος 4194/2013 στο άρ 60 παρ.2 ορίζει ότι η θεώρηση µπορεί να γίνει «οποτεδήποτε») και κατόπιν χωρεί η θεώρηση µε επίθεση σχετικής χειρόγραφης σφραγίδας στο πρωτότυπο εργολαβικό. ∆ηλαδή δεν θεωρείται από τη ∆ΟΥ εργολαβικό χωρίς την προηγούµενη θεώρηση του από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Εάν ο αριθµός των προς θεώρηση εργολαβικών είναι ευάριθµος, τότε ζητείται από το δικηγόρο η υποβολή κατάστασης συµφωνητικών θεωρηµένης από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και κατόπιν θεωρείται από τη ∆ΟΥ η (ήδη θεωρηµένη από το δικηγορικό σύλλογο) κατάσταση ενώ τα εργολαβικά επισυνάπτονται (χωρίς κάποια επισηµείωση) στην κατάσταση, στο δε δικηγόρο παραδίδεται αντίγραφο της κατάστασης των συµφωνητικών µε επισηµειωµένη χειρόγραφη σφραγίδα της ∆ΟΥ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ