Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους: Εκδόθηκε η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης – Πώς θα καταρτίζονται οι κατάλογοι – Από 120 έως 200 ευρώ η αποζημίωση για κάθε φάκελο – ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ

Μετά τις αντιδράσεις των δικηγόρων για ολιγωρία στην έκδοση της σχετικής απόφασης, το υπουργείο όπως είχε διευκρινίσει, την έστειλε και δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους: Εκδόθηκε η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης – Πώς θα καταρτίζονται οι κατάλογοι – Από 120 έως 200 ευρώ η αποζημίωση για κάθε φάκελο – ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ Freepik

Τις λεπτομέρειες για την κατάρτιση των ειδικών καταλόγων δικηγόρων, που θα αναλάβουν την μεταφορά δικαστηριακής ύλης και την έκδοση σχετικών πράξεων καθώς και τον τρόπο αποζημίωσης τους προβλέπει η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Είχε προηγηθεί η σφοδρή αντίδραση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων όπου ανέφερε «την ολιγωρία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την μη έκδοση μέχρι σήμερα της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης , με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικηγόρων στους ειδικούς καταλόγους, το ύψος της αποζημίωσης, ο τρόπος, ο χρόνος και οι λοιποί όροι καταβολής της, οι αναγκαίες εγγυήσεις για την αδιάβλητη επιλογή των δικηγόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια και το καλεί να την εκδώσει άμεσα, ενόψει της εφαρμογής του νόμου από 1.6.2024».

Μεταφορά δικαστηριακής ύλης: Η κατάρτιση των καταλόγων – Δικαίωμα εγγραφής

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης, που διευκρίνισε πως η απόφαση είναι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ, όπερ και εγένετο. Σε αυτήν αναφέρεται μεταξύ άλλων πως καταρτίζονται σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας τρεις κατάλογοι δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 208 και 819 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την επεξεργασία φακέλων που προβλέπεται στο άρθρο 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για καθεμιά από τις 3 προβλεπόμενες από τις κατηγορίες πράξεων καταρτίζεται ιδιαίτερος κατάλογος.

Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους έχουν δικηγόροι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) είναι μέλη του οικείου δικηγορικού συλλόγου,

(β) έχουν τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν,

(γ) δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή εκτός από την ποινή της επίπληξης,

(δ) έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο για κάθε κατηγορία ελάχιστο χρόνο δικηγορικής υπηρεσίας,

(ε) έχουν λάβει πιστοποιητικό πραγματικής παρακολούθησης των ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας και

(στ) δεν έχουν λόγω υποτροπής και μη έκδοσης της πράξης ή μη επεξεργασίας του φακέλου εντός των νομίμων προθεσμιών, διαγραφεί από οποιονδήποτε από τους τρεις (3) καταλόγους.

Όπως τονίζεται για την εγγραφή στον οικείο κατάλογο ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος απαιτείται να υποβάλει αίτηση στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό πραγματικής παρακολούθησης του ειδικού σεμιναρίου επιμόρφωσης. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος ελέγχει αυτεπαγγέλτως την συνδρομή των λοιπών ουσιαστικών προϋποθέσεων.

Υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης

Pixabay

Οι αποζημιώσεις των δικηγόρων

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση «η αποζημίωση ανέρχεται σε 120,00 ευρώ στην περίπτωση επεξεργασίας φακέλου κατά το άρθρο 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε 160,00 ευρώ στην περίπτωση έκδοσης πράξης εγγραφής ή εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης κατά το άρθρο 208 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 200,00 ευρώ στην περίπτωση έκδοσης πράξης που διατάσσει την χορήγηση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Διευκρινίζεται δε πως «η αποζημίωση απαλλάσσεται φορολογικών κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων και δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας». Παράλληλα, αναφέρεται ότι «η αποζημίωση προκαταβάλλεται από τον αιτούντα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος εκδίδει ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής, το οποίο πρέπει να συνυποβάλλεται με την υποβολή της αίτησης. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας δύναται να ορίσει ενιαίο τύπο ειδικού γραμματίου προκαταβολής. Το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής μπορεί να εκδίδεται και το αντίτιμό του να καταβάλλεται ηλεκτρονικά».

Και προστίθεται: «Μετά την κατά τον νόμο ολοκλήρωση της έκδοσης εκάστης πράξης ή της επεξεργασίας εκάστου φακέλου, ο Δικηγορικός Σύλλογος, του οποίου μέλος είναι ο δικηγόρος καταβάλλει στον τελευταίο την αποζημίωση που δικαιούται για την αντίστοιχη πράξη ή επεξεργασία. Για την είσπραξη της αποζημίωσης, ο δικηγόρος βαρύνεται να προσκομίσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο επικυρωμένο από την Γραμματεία αντίγραφο της πράξης που εξέδωσε ή βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου για την κατά τον νόμο ολοκλήρωση των καθηκόντων του ή άλλο ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ