Κυριακή 05 Δεκεμβρίου 2021

ΝΣΚ: Πράσινο φως για επαναδιορισμό όλων των δικηγόρων που απώλεσαν αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα λόγω εμπορικής δραστηριότητας

Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επαναδιορισμού ανεξάρτητα εάν είχαν καταθέσει παραίτηση μετά την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητάς τους, όπως ορίζει ο νόμος.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΝΣΚ: Πράσινο φως για επαναδιορισμό όλων των δικηγόρων που απώλεσαν αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα λόγω εμπορικής δραστηριότητας

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Με μία ομόφωνη γνωμοδότησή του το ΝΣΚ ανοίγει το δρόμο για τη δυνατότητα επαναδιορισμού δικηγόρων που έχασαν τη δικηγορική ιδιότητα λόγω συμμετοχής σε κάποια επιχείρηση.

Όπως ο νόμος ορίζει σε περίπτωση που δικηγόρος αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, με βάση τον εμπορικό νόμο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική επιχείρηση ή κοινοπραξία, αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικηγόρου και διαγράφεται από το μητρώο του συλλόγου του οποίου είναι μέλος.

Παράλληλα, ο ίδιος ο δικηγόρος οφείλει στην περίπτωση αυτοδίκαιης απώλειας της δικηγορικής του ιδιότητας: α) να δηλώσει το γεγονός στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο «χωρίς υπαίτια καθυστέρηση» και β) να υποβάλει την παραίτησή του.

Το ερώτημα επί του οποίου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ αφορούσε ωστόσο κατά πόσο ο δικηγόρος που δεν προχώρησε στις ενέργειες αυτές μετά την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητάς του, δικαιούται εφόσον παύσει η εμπορική ιδιότητα να ζητήσει επαναδιορισμό της δικηγορικής.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Και σύμφωνα με το ΝΣΚ «μετά την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας δικηγόρου, ο οποίος είχε αποβάλει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα λόγω της εμπορικής ιδιότητας, που συνεπάγεται έκπτωση από το δικηγορικό λειτούργημα, γεννάται δικαίωμα επαναδιορισμού του, για το μέλλον, κατόπιν αιτήσεώς του, υπό την προϋπόθεση ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι εκ της οικείας νομοθεσίας προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της τήρησης εκ μέρους του της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Ειδικότερα, στο σκεπτικό της γνωμοδότησης αναφέρεται πως από τη γραμματική διατύπωση διάταξης του συγκεκριμένου άρθρου «προκύπτει ότι ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι να διαφυλάξει το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος, με την αποτροπή της άσκησης του από πρόσωπα που δεν παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ώστε τελικά να διαφυλάσσεται το κύρος της δικαιοσύνης και όχι να θέσει επιπλέον περιορισμούς στην άσκησή του».

Και προστίθεται: «Επομένως, ως τέτοια πρέπει να ερμηνευθεί στενά, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης, κατ’ εξαίρεση και μόνο στις ρητά προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή περιπτώσεις, δεν ανέχεται τον επαναδιορισμό δικηγόρου, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο επαναδιορισμός, κατ’ αρχήν, επιτρέπεται, εφόσον βεβαίως έχει εκλείψει ο λόγος απώλειας της δικηγορικής ιδιότητας». Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, αναφέρει η γνωμοδότηση «ότι δηλαδή η μη υποβολή εκ μέρους του δικηγόρου, της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4194/2013 παραίτησης, συνεπάγεται την απαγόρευση επαναδιορισμού του στο μέλλον, ακόμα και σε περίπτωση που στο πρόσωπό του έπαυσε να υφίσταται ο λόγος απώλειας της δικηγορικής ιδιότητας, οδηγεί σε υπέρμετρο περιορισμό της επαγγελματικής δραστηριότητας, που δεν δικαιολογείται από το γράμμα του νόμου (άρθρο 27 ν. 4194/2013), ενώ είναι και δυσανάλογος σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι η διαφύλαξη του κύρους της δικαιοσύνης και η αποτροπή άσκησής της από πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ηθικά προσόντα».

Και καταλήγει: «Μια τέτοια ερμηνευτική εκδοχή, εξάλλου, καθιστά δυσμενέστερη τη θέση του δικηγόρου που απώλεσε τη δικηγορική ιδιότητα λόγω κτήσης εμπορικής ιδιότητας και δεν υπέβαλε την προβλεπόμενη παραίτηση, σε σχέση με εκείνο ο οποίος απώλεσε την ιδιότητά του λόγω ποινικής καταδίκης για τα συγκεκριμένα, ρητά προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κώδικα, ποινικά αδικήματα, για τα οποία μάλιστα, λόγω της μεγαλύτερης απαξίας τους, ο νομοθέτης επιφύλαξε αυστηρότερη ρύθμιση. Τούτο διότι επιφυλάσσει στην περίπτωση αυτή αυστηρότερες, και κυρίως, αναπότρεπτες στο μέλλον συνέπειες, σε αντίθεση με την περίπτωση της απώλειας δικηγορικής ιδιότητας λόγω ποινικής καταδίκης, κατά την οποία, εάν αρθούν (π.χ. συνεπεία απονομής χάριτος) οι κατά νόμο συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη, ο απωλέσας την ιδιότητα δικηγόρος έχει πλέον δικαίωμα να ζητήσει τον επαναδιορισμό του, για το μέλλον, με μόνη προϋπόθεση ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι εκ της οικείας νομοθεσίας προβλεπόμενης προϋποθέσεις διορισμού ή επαναδιορισμού».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ