ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΣΚ: Βάζει “μπλόκο” στην παραγραφή αποζημίωσης σε δικηγόρο για παροχή νομικής βοήθειας

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς του ΤΑΧΔΙΚ για το χρόνο παραγραφής της δικαστικής αξίωσης αυτής, καθώς στηρίχθηκαν σε μεταγενέστερη υπουργική απόφαση

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΝΣΚ: Βάζει “μπλόκο” στην παραγραφή αποζημίωσης σε δικηγόρο για παροχή νομικής βοήθειας EUROKINISSI

Με ομόφωνη γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) δικαιώνει δικηγόρο ο οποίος προχώρησε σε δικαστική επιδίωξη της καταβολής αποζημίωσης για παροχή νομικής βοήθειας, η οποία απορρίφθηκε από τα αρμόδια όργανα επικαλούμενα την παραγραφή της λόγω πενταετίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση «η αξίωση δικηγόρου για την καταβολή αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας γεννάται εκ του νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κ.υ.α. κατά το χρόνο κατά τον οποίο πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταβολή αυτής».

Το «μπλέξιμο» όμως δημιουργήθηκε με την έκδοση δύο υπουργικών αποφάσεων, η πρώτη εκ των οποίων ήταν το 2012 και καθόριζε πως οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο και επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης που εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια.

Με νεότερη απόφαση του 2014 καθορίσθηκε, ότι για την είσπραξη της αποζημίωσης δικηγόρων υπηρεσίας στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις, οι δικηγόροι οφείλουν να υποβάλουν, πλέον, στο αρμόδιο δικαστήριο, αντί του επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης, που εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια, επικυρωμένο απόσπασμα αυτής, στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που την παρέσχε, ο αύξων αριθμός της απόφασης, ο βαθμός και ο τύπος του δικαστηρίου, η ημερομηνία της δικασίμου και το ονοματεπώνυμο του κατηγορούμενου.

δικαστικοί επιμελητές

Freepik

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο δικηγόρος το 2019 κατέθεσε αίτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατατέθηκε επίσης στο Εφετείο Αθηνών την 07.06.2019 και διαβιβάστηκε με το με αριθμό 7557/11.06.2019 έγγραφο του Εφετείου Αθηνών στο ΤΑΧΔΙΚ, ζητώντας να του χορηγηθεί η νόμιμη αμοιβή του για τον αυτεπάγγελτο διορισμό του στο Δ΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ως συνηγόρου υπεράσπισης, στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας, του κατηγορούμενου N.S., κατά τις δικασίμους 19.06.2013 και 27.06.2013, σημειώνοντας ότι η εκδοθείσα απόφαση του ως άνω Δ΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε στο Ειδικό Βιβλίο την 21.08.2014.

Ωστόσο, το ΤΑΧΔΙΚ με έγγραφό του προς το Εφετείο Αθηνών επέστρεψε τα δικαιολογητικά της αίτησης, για το λόγο ότι η απαίτηση του δικαιούχου αποζημίωσης δικηγόρου έχει υποπέσει σε παραγραφή, δεδομένου ότι η αξίωσή του γεννήθηκε το έτος 2013, οπότε και παραστάθηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και εξεδόθη η απόφαση του Δ’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ο δικηγόρος άσκησε ενώπιον του ΤΑΧΔΙΚ προσφυγή, με την οποία ζητούσε την ορθή επανάκριση της αίτησής του και τη χορήγηση της νόμιμης αμοιβής του συνολικού ποσού 1.218,92 ευρώ. Την ως άνω προσφυγή το ΤΑΧΔΙΚ διαβίβασε στο ΓΝΣ Υπουργείου Δικαιοσύνης και στη συνέχεια εκδόθηκε η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Θανάτωση ζώων

Freepik

Η απόφαση του ΝΣΚ

«Η σχετική απαίτηση δικηγόρου που παρείχε νομική βοήθεια κατά το έτος 2013, κατά τις ισχύουσες κατά τον κρίσιμο χρόνο διατάξεις, έπρεπε να υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση και επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια. Εφόσον δε η απόφαση αυτή καθαρογράφηκε σχεδόν ένα έτος μετά την έκδοσή της, από τον χρόνο αυτό πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταβολή της αποζημίωσης. Κατά συνέπεια, η αξίωση δικηγόρου για την καταβολή αποζημίωσης από παροχή νομικής βοήθειας γεννήθηκε με την πλήρωση των ως άνω νομίμων προϋποθέσεων, στο τέλος του οικονομικού έτους 2014. Συνακόλουθα, η παραγραφή της σχετικής αξίωσης εκκινεί από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε κατά τα ανωτέρω η αξίωση» επισημαίνεται.

«Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ’), γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η αξίωση αποζημίωσης του ως άνω δικηγόρου στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας γεννήθηκε και ήταν δικαστικά επιδιώξιμη στο τέλος του οικονομικού έτους 2014 και, κατά συνέπεια, κατά το χρόνο υποβολής της με αριθμό πρωτ.7557/07.06.2019 αίτησής του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτή δεν είχε υποπέσει στην παραγραφή που ορίζεται στις διατάξεις» προστίθεται.

Διαβάστε εδώ την απόφαση:

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ