Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

O Έλληνας υπερχρεωμένος δανειολήπτης και οι αριθμοί που σοκάρουν! 

NEWSROOM icon
NEWSROOM
O Έλληνας υπερχρεωμένος δανειολήπτης και οι αριθμοί που σοκάρουν! 

Η ανάγκη των Ελλήνων να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι την εποχή που τα εισοδήματά τους το επέτρεπαν,  έγινε τελικά,  στη «δίνη» της οικονομικής κρίσης, η «θηλιά» που τους έπνιξε.  Τα στεγαστικά δάνεια αποτέλεσαν το κύριο φορτίο των δανειοληπτών οι οποίοι στην κυριολεξία «γονάτισαν» μη μπορώντας να ανταποκριθούν στην καταβολή των δόσεων,  καθώς οι μισθοί  τους κατακρημνίζονταν συνεχώς.

Σε άλλες δε περιπτώσεις, η αιφνίδια είσοδός τους στο φάσμα της ανεργίας, εξαιτίας του κύματος των απολύσεων, στον ιδιωτικό τομέα, στέρησε τους  συνεπείς  μέχρι την  «έκρηξη» της κρίσης δανειολήπτες, από οποιαδήποτε οικονομική ευχέρεια για να καλύψουν και τις υποχρεώσεις τους στις Τράπεζες.

Έτσι, για πρώτη φορά, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν το μοναδικό περιουσιακό τους στοιχείο, το σπίτι τους που απέκτησαν με στεγαστικά δάνεια τα οποία αφειδώς μοίραζαν οι τράπεζες προ κρίσης.

Πάνω από 62 εκ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια

Το σύνολο των  μη εξυπηρετούμενων δανείων, από το 2009-2019 εκτιμάται πως ξεπερνά τα 62.000.000 ευρώ, σύμφωνα με μελέτη για τη Διαχείριση της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων που συνέταξε η   Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της απολογιστικής της δράσης των 10 ετών λειτουργίας της.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία καταναλωτών-οφειλετών που προσέφυγαν στην E.E.K.E. με σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών τους, την τελευταία δεκαετία.  Για την εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία των οφειλετών εκείνων που κινήθηκαν υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στις δικαστικές ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη).

Γιατί «αγκομαχούν» οι δανειολήπτες

Τα αποτελέσματα της μελέτης  καταδεικνύουν πως τα στεγαστικά δάνεια  για την αγορά κύριας κατοικίας ήταν εκείνα που οδήγησαν στην απελπισία τους δανειολήπτες.  Όπως προκύπτει, από τη μελέτη  τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν το  62%  του συνόλου των δανείων και ακολουθούν τα καταναλωτικά με αισθητά μικρότερο ποσοστό (24,98%).

Η διαπίστωση αυτή  έρχεται να αποκαταστήσει τη στρεβλή και μάλλον υπερβολική εικόνα που έχει δημιουργηθεί  για την πλειοψηφία τουλάχιστον των δανειοληπτών πως έπεσαν θύματα της καταναλωτικής τους μανίας. Αντίθετα, φαίνεται  ξεκάθαρα, η προσπάθειά τους,  να διασφαλίσουν στο μέλλον την οικογένειά τους στο μέλλον, με την αγορά κατοικίας, με δεδομένα τα αρχικά εισοδήματά τους. Και σε καμία περίπτωση , δε διαπιστώνεται πως ήταν στο παρελθόν  ασυνεπείς ή  «δόλιοι»  κακοπληρωτές.

Χωρίς περιουσιακά στοιχεία η πλειοψηφία των δανειοληπτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης;

  • Σχεδόν στο σύνολό τους(96,96%), οι οφειλέτες είναι Έλληνες,   ενώ  στην  πλειοψηφία τους (53,13 %) είναι άνδρες. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να έχουν αποκτηθεί από κοινού, με τη σύζυγο.
  • Οι δανειολήπτες ανήκουν κυρίως στις παραγωγικές-με οικονομικούς όρους- ηλικίες,  καθώς κατά ποσοστό 32,02% είναι 50-59 ετών και κατά ποσοστό 29,70% είναι 40-49 ετών.
  • Η πλειοψηφία των δανειοληπτών σε ποσοστό 71,2% είναι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας. Άλλα περιουσιακά στοιχεία και ιδίως αγροτεμάχια διαθέτει  ποσοστό 15,92%  ενώ το 12,88% δεν διαθέτει κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο.
  • Το 73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας  με μέση αντικειμενική αξία που η αντικειμενική αξία κάτω των 70.000 €, με μόλις το  2,49% των οφειλετών να έχουν  πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία άνω των 250.000 €.
  • Η πλειοψηφία των δανείων και συγκεκριμένα  το  35,6%  από αυτά αφορούν ποσά  μέχρι του ποσού των  50.000 €, το 24,33%  ήταν  από 50.000 έως 100.000 € και το 34,88%  ξεπερνούσαν τα  100.00  και έφταναν τα  300.000 €  ενώ μόλις το 2,33% των δανείων είχαν αξία πάνω από 500.000 € .
  • Το 35,07% των δανειοληπτών, των φυσικών προσώπων,  που αδυνατούσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους  ήταν άνεργοι και  το 27,08% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Τα «βάρη» των έγγαμων

  • Το 65,12%  των δανείων που ανέρχονται στα  40.178.402,60 € των δανείων ελήφθησαν από έγγαμους δανειολήπτες . Ακολουθούν οι διαζευγμένοι με ποσοστό 15,22%  και συνολικά δάνεια ύψους 82.337,81 €, οι άγαμοι  με ποσοστό 11,04%, όσοι είναι σε διάσταση και τελευταίοι οι χήροι.
  • Η συνολική μέση αξία επαγγελματικών και επιχειρηματικών δανείων παρατηρείται στους εν διαστάσει δανειολήπτες (125.571,23 €) και ακολούθως στους έγγαμους (97.601,18€).
  • Η μεγαλύτερη μέση αξία επαγγελματικών και επιχειρηματικών δανείων είναι 123.744,11 € για τον άνεργο δανειολήπτη και η μικρότερη είναι 5.026,07 € για τον δημοτικό υπάλληλο.

Απώλεια αποδοχών γύρω στις 20.000 ευρώ 

Αίσθηση πάντως εξακολουθεί να προκαλεί ο ρυθμός μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων για τους οποίους, το έτος 2008, όταν η κρίση μόλις ξεκινούσε και οι συνέπειές της δεν είχαν γίνει αισθητές, το μέσο ετήσιο εισόδημα ήταν 28.418 €  για να φτάσει το  2017,  μόλις  τις 7.956 €. Το μέσο ετήσιο εισόδημα μειώθηκε δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια κατά 20.462 €.  Το έτος 2018 που μόλις διανύσαμε, το μέσο μηνιαίο εισόδημα ήταν 663 €.

Περίπου τα μισά δάνεια φέρονται να δόθηκαν από μόνο δύο τράπεζες  ενώ συνολικά τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα χορήγησαν  το 83,37% του συνόλου των δανείων.

«Μπαράζ» δανείων

Ενδεικτική πάντως της «προθυμίας» των τραπεζών εκείνη την περίοδο ήταν η καταγγελία δανειολήπτη πως συγκεκριμένη τράπεζα έφτασε να του χορηγήσει έως και εννέα (9) στεγαστικά δάνεια ή μέχρι και έντεκα (11) επαγγελματικά.

Στην Αττική ρεκόρ «κόκκινων» δανείων 

«Πρωταθλήτρια» στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποδεικνύεται η Αττική, με ποσοστό  44,55% με το υπόλοιπο  55,45% να είναι κατανεμημένο στις υπόλοιπες Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Δεύτερη ακολουθεί η Περιφέρεια  της Κρήτης με 15,82% και έπεται η Κεντρική Μακεδονία  με ποσοστό 15,67%.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά δάνεια προηγείται η Κρήτη   ενώ η Αττική ακολουθεί και η Κεντρική Μακεδονία είναι στην τρίτη θέση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ