Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

“Όχι” της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην έκδοση προσωρινής διαταγής για την εφαρμογή του μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων

Οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ για την αναστολή εφαρμογής απόφασης του υπουργείου Εργασίας μέχρι την έκδοση οριστικής γνωμοδότησης.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Όχι” της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην έκδοση προσωρινής διαταγής για την εφαρμογή του μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων eurokinissi

Σε απόρριψη των αιτημάτων προσωρινής διαταγής για τη μη έναρξη λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) προχώρησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή δέχθηκε δύο σχετικά αιτήματα από την ΓΣΕΕ και την ΟΤΟΕ και όπως αναφέρει στην απόφασή της ζητούν, μεταξύ άλλων, η μεν ΓΣΕΕ να εκδοθεί από τον Πρόεδρο της Αρχής προσωρινή διαταγή για τον άμεσο ολικό περιορισμό της λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και συνακόλουθα απαγόρευση καταχώρησης δεδομένων σε αυτό από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Αρχής περί απαγόρευσης λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης προστασίας από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου και την αναφερόμενη ως παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε βάρος θεμελιωδών συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των φυσικών προσώπων των μελών τους, η δε ΟΤΟΕ να εκδοθεί από τον Πρόεδρο της Αρχής προσωρινή διαταγή για την απαγόρευση λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την Αρχή, καθώς και να συνεξεταστεί η αναφορά της με την αναφορά της ΓΣΕΕ.

Ειδικότερα, οι καταγγέλλουσες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι με την λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εισάγεται ανεπίτρεπτη κρατική εποπτεία και παρέμβαση στην διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας της οργάνωσης κατά παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 του Συντάγματος και έλεγχος στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ότι η προβλεπόμενη από το νόμο δυνατότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να αρνηθούν την εγγραφή στο μητρώο ισοδυναμεί με διαδικασία αδειοδότησης, δηλαδή με πρόσθετο και μη αναγκαίο διοικητικό κριτήριο για την άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των άρθρων 2, 22 παρ. 2 και 23 παρ. 1 του Συντάγματος και, ως εκ τούτων, ότι είναι μη νόμιμος ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

EUROKINISSI

Περαιτέρω, οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται ότι κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο μητρώο δεν προσδιορίζεται σαφώς ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ποιοι οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ποιος ο εκτελών αυτήν, ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η προστασία των δεδομένων από τους υπόχρεους αυτής, ότι αποκλείεται η θεμελίωση της κοινολόγησης δεδομένων που αφορούν στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση σε νομική βάση άλλη πλην της συγκατάθεσης του μέλους της, ότι διευρύνεται η πρόσβαση τρίτων στα καταχωρούμενα στο μητρώο δεδομένα και η επεξεργασία τους για άλλους σκοπούς, ότι δεν προβλέπεται ρητώς η ελάχιστη περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή τουλάχιστον τα κριτήρια προσδιορισμού της και ότι δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας στα προσωπικά δεδομένα ούτε ζητήθηκε ή διατυπώθηκε Γνώμη της Αρχής επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Η απόφαση της Αρχής

Κατά τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Αρχής η μεν ΓΣΕΕ παρέστη διά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Έλλης Βαρχαλαμά (α.μ. ΔΣΑ …), η ΟΤΟΕ διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ξενοφώντα Κοντιάδη (α.μ. ΔΣΑ …), το δε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γρηγορίου Λαζαράκου (α.μ. ΔΣΑ …). Κατά τη συνεδρίαση οι παριστάμενοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και στη συνέχεια υπέβαλαν σχετικά υπομνήματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση – όπως όμως επισημαίνει η Αρχή – για την έκδοση προσωρινής διαταγής είναι η ισχυρή́ πιθανολόγηση ότι η σκοπούμενη επεξεργασία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, για την αποτροπή του οποίου είναι αναγκαία η απαγόρευση ή ο περιορισμός.

«Ανεξαρτήτως των ζητημάτων νομιμότητας της προβλεπόμενης από τις προαναφερόμενες διατάξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία ανακύπτουν και θα κριθούν από την Αρχή κατά την εξέταση των αναφορών των ως άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων και ήδη αιτουσών, δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω προϋπόθεση για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, για τα οποία (φυσικά πρόσωπα) μόνο είναι αρμόδια η Αρχή, δεδομένου και ότι με τις εν λόγω ρυθμίσεις δεν διευρύνεται, αλλά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 8 με αριθ. 62599/2021 υ.α., εξειδικεύεται ο κύκλος των προσώπων που δικαιούνται πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται και τηρούνται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και περιορίζεται σε αυτά που αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον λήψης των στοιχείων για την άσκηση των προβλεπόμενων από το ν. 1876/1990 και το ν. 1264/1982 δικαιωμάτων τους και την ανταπόκρισή τους στις αντίστοιχες υποχρεώσεις» τονίζεται στη σχετική απόφαση που ο πρόεδρος της Αρχής Κωνστανίνος Μενουδάκος.

Και καταλήγει: «Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος έκδοσης προσωρινής διαταγής, για τους λόγους αυτούς η Αρχή απορρίπτει τα αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ