Ο νέος χρόνος ξεκίνησε και φέρνει και αρκετές αργίες για ανάπαυλα ή σύντομες αποδράσεις.