Τρίτη 03 Αυγούστου 2021

Παράλληλη απασχόληση: Τι αλλάζει σε «μπλοκάκια» και μισθωτούς

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Παράλληλη απασχόληση: Τι αλλάζει σε «μπλοκάκια» και μισθωτούς

Ένα νέο μηχανισμό  απαλλαγής από την καταβολή διπλών εισφορών για όλους όσοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες προωθεί το νέο ασφαλιστικό σχέδιο νόμου. Ειδικά δε για τους μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την πλήρη απαλλαγή από τις διπλές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ, η κάλυψη των εισφορών της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι τα 252 ευρώ τον μήνα για σύνταξη και υγεία.

Προσοχή όμως. Στο τελικό σχέδιο ξεκαθαρίζεται ότι για τον υπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται Δώρα και Επιδόματα, ήτοι 13ος και 14ος μισθός, ενώ επισημαίνεται ότι ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, η πλήρης απαλλαγή έρχεται αν καλύπτονται και οι εισφορές της 1ης κατηγορίας για επικούρηση και της πρόνοιας από τον μισθό.

Συνεπώς, στα 252 ευρώ θα πρέπει να προστεθούν τα 42 ευρώ της πρώτης κατηγορίας για την επικούρηση και τα 26 ευρώ της αντίστοιχης κατηγορίας για εφάπαξ. Σύμφωνα με έγκριτους λογιστές, βέβαια, εάν ο μισθωτός λαμβάνει μεικτό μισθό της τάξης των 930 ευρώ τον μήνα, καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων και κατά συνέπεια απαλλάσσεται από την καταβολή επιπλέον εισφορών για τη δεύτερη απασχόληση. Αναλυτικά, το άρθρο 36 για τους μισθωτούς με μπλοκάκι προβλέπει τα εξής:

Μισθωτοί που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας  σύνταξης και υγείας υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά  των μισθωτών. Το συνολικό μηνιαίο ποσό (εισφορά μισθωτού και εργοδότη για  κύρια σύνταξη  και υγεία) δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι 252 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Βέβαια, η τελική διάταξη ξεκαθαρίζει ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί των δώρων και του επιδόματος αδείας των μισθωτών.

Ειδική πρόνοια υπάρχει για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς προβλέπεται πως η συνολική μηνιαία εισφορά  μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη και υγεία δεν πρέπει να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς  της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι 210 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση ισχύει για 5 έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται πως χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά και σε περίπτωση διακοπής δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος.

Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα με μπλοκάκι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αίτησης, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, το σχέδιο νόμου ορίζει ότι δεν καταβάλλεται το σύνολο της εισφοράς, αλλά η διαφορά μεταξύ αυτής και του ποσού που ήδη καταβάλλεται από τη μισθωτή εργασία. Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης.

Προσοχή όμως. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, καταβάλλουν εισφορές για το σύνολο των εισοδημάτων, ως μισθωτοί.

Τέλος, όσοι για το δεύτερο επάγγελμα (με μπλοκάκι) υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή και εφάπαξ, για να απαλλαγούν, θα πρέπει να καλύπτουν από τη μισθωτή τους εργασία το ύψος της εισφοράς που αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και των δύο, ήτοι 68 ευρώ (42 ευρώ για επικούρηση και 26 ευρώ για εφάπαξ).

Τι ισχύει για την παράλληλη απασχόληση μισθωτών 

Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης ότι σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη έως του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών των 6.500 ευρώ. Προσοχή. Ως προς την εργοδοτική εισφορά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, όσοι υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλονται αντίστοιχα για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές που προβλέπονται κάθε φορά.

Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης  και υγείας. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικούρηση ή εφάπαξ, ομοίως, καταβάλλει εισφορές επιλέγοντας μία ασφαλιστική κατηγορία από τις προβλεπόμενες.

Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και 5 δωματίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και  όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας από 6 έως και 10 δωματίων σε όλη την επικράτεια που είναι παράλληλα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλλεται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά  από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους αγρότες. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι σε περιπτώσεις μη μισθωτών με έως δύο εργοδότες, παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που προβλέπει ότι ασφαλίζονται ως μισθωτοί, με τους εργοδότες-πελάτες να καλύπτουν το σκέλος των εργοδοτικών εισφορών.

Πηγή: euro2day.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ