Σάββατο 25 Μαϊου 2024

“Παρενόχληση στην εργασία”: Σήμερα η επιστημονική ημερίδα της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου

Οι πτυχές του φαινομένου βρίσκονται στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργανώνει το νομικό περιοδικό στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Παρενόχληση στην εργασία”: Σήμερα η επιστημονική ημερίδα της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου νομικό περιοδικό «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου»

Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί πλέον η παρενόχληση στους χώρους εργασίας, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε εργαζόμενους και διατάραξη της εργασιακής ειρήνης, ενώ ανακύπτουν και ζητήματα σε δικαστηριακό επίπεδο.

Βάσει των δεδομένων αυτών, το νομικό περιοδικό «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου» πραγματοποιεί σήμερα υβριδική επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η Παρενόχληση στην Εργασία» στο Auditorium «Theo Angelopoulos» του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (Σίνα 31, Αθήνα), με δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω livestreaming.

“Παρενόχληση στην εργασία”

νομικό περιοδικό «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τις εργασίες της ημερίδας θα ερευνηθούν όχι μόνον οι εργατοδικαιικές όψεις του φαινομένου της παρενόχλησης, αλλά και οι δημοσιοϋπαλληλικές, οι δικονομικές και οι ποινικές προεκτάσεις του.

«Το φαινόμενο της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τόσο της ηθικής (mobbing / bullying) όσο και της σεξουαλικής, γίνεται καθημερινά ολοένα και πιο ορατό στην εργασιακή καθημερινότητα και αποτελεί έναν σοβαρό παράγοντα προσβολής της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, καθώς και διατάραξης της εργασιακής ειρήνης εξαιτίας των εντάσεων που προκαλούνται μεταξύ των εργαζομένων, ανάμεσα σε εργαζομένους και εργοδότη, αλλά και ανάμεσα στους εργαζομένους και σε τρίτους (λ.χ. πελάτες ή προμηθευτές της επιχείρησης, πολίτες που εξυπηρετούνται από δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.)» επισημαίνεται.

«Η νομοθετική προστασία για την παρενόχληση, μετά και τον εμπλουτισμό της κατά τα τελευταία έτη, και μάλιστα και από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, υφαίνει ήδη ένα επαρκές προστατευτικό πλέγμα για τους εργαζομένους. Ωστόσο, η πολλαπλότητα των νομοθετικών πηγών προκαλεί σημαντικές ερμηνευτικές δυσχέρειες στην πράξη» προστίθεται.

Και όπως καταλήγει: «Η σύνδεση της όλης προβληματικής με την ανάδειξη και στη χώρα μας της σημασίας των ψυχοκοινωνικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καταδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα της εξοικείωσης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των δικαστών με τις νομικές πτυχές του πολυδιάστατου φαινομένου της παρενόχλησης».

Τις εργασίες της ημερίδας προλογίζει ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός.

Βερβεσός

dikastiko.gr

Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

09:15 – 09:50

Προσέλευση – Εγγραφή συνέδρων

09:50 – 10:00

Χαιρετισμός

Δημήτρης Βερβεσός, Προέδρος της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρία: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για την Ίση Μεταχείριση, Δικηγόρος

10:00 – 10:20

Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία

Παναγιώτα Πετρόγλου, Δικηγόρος, Μέλος του Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
10:20 – 10:40

Η ηθική παρενόχληση ως αιτία εργατικού ατυχήματος

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη
10:40 – 11:00

Η προστασία από την παρενόχληση στην εργασία υπό τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και ο Ν. 4808/2021

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, LL.M., Υποψ. Δ.Ν. Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, Διεθνής Εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης – Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
11:00 – 11:30

Συζήτηση

11:30 – 12:00

Διάλειμμα – Καφές

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρία: Ευγενία Πρεβεδούρου Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

12:00 – 12:20

Η αντιμετώπιση της παρενόχλησης στο Δημόσιο και στον δημόσιο τομέα: Ζητήματα ουσιαστικού δικαίου

Δήμητρα Λάτσιου, Δικηγόρος, Συνεργάτιδα του Κέντρου Διοτίμα
12:20 – 12:40

Η αντιμετώπιση της παρενόχλησης στο Δημόσιο και στον δημόσιο τομέα: Διαδικαστικά ζητήματα

Βασίλειος Τσιγαρίδας, Δ.Ν., Δικηγόρος
12:40 – 13:10

Συζήτηση

13:10 – 14:30

Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρία: Κωστής Μπακόπουλος Επίκ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

14:30 – 14:50

Πολιτικές για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

14:50 – 15:10

Αντιμετωπίζοντας τη βία και την παρενόχληση στις εργασιακές σχέσεις: Μια προσέγγιση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4808/2021 υπό το πρίσμα των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας

Νικόλαος Σαββόπουλος, Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων, Απόφοιτος Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
15:10 – 15:20

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Η παρενόχληση στην εργασία ως ειδική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη

Μαρία Βουτσίνου, Ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, Δικηγόρος, LL.M.
15:20 – 15:40

Η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας με βάση τον Ν. 4808/2021: Δικονομικά ζητήματα, ειδικά το βάρος απόδειξης στις σχετικές διαφορές (άρθρο 15 N. 4808/2021)

Ελίνα Ασημακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επισκέπτρια Λέκτορας Πολιτικής Δικονομίας και Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος
15:40 – 15:50

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Το βάρος επίκλησης και απόδειξης και ο αναιρετικός έλεγχος στη δίκη της καταγγελίας

15:50 – 16:30

Συζήτηση

16:30 – 17:00

Διάλειμμα – Καφές

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρία: Αριστομένης Τζαννετής Αν. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

17:00 – 17:20

H σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και ο ρόλος του ποινικού δικαίου

Χαρά Χιόνη-Χότουμαν, Δ.Ν., Δικηγόρος
17:20 – 17:40

Ποινικές εκφάνσεις της ηθικής παρενόχλησης

Νικόλαος Γεωργουλέας, Δικηγόρος, LL.M.
17:40 – 18:10

Συζήτηση

Συμπεράσματα Ημερίδας
18:10 – 18:30

Συμπεράσματα Ημερίδας

Ματίνα Γιαννακούρου, Αν. Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ