Σάββατο 28 Μαϊου 2022

Ποια είναι τα νέα μέλη του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ποια είναι τα νέα μέλη του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας

Τρεις διακεκριμένοι νομικοί προερχόμενοι από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, θα πλαισιώνουν μέχρι την εκπνοή του τρέχοντος έτους τη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδίκασης Αγωγών Κακοδικίας, ενός εκ των κορυφαίων οργάνων του Συντάγματος αφού καλείται να αποφανθεί για ενέργειες ή παραλείψεις δικαστικών λειτουργών.

Πρόκειται για ένα τακτικό μέλος και δύο αναπληρωματικά μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου αγωγών κακοδικίας τα οποία θα αναπληρώσουν τους αποχωρήσαντες συναδέρφους τους. Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζονται για την συγκρότηση του Ειδικού δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, ο Κωνταντίνος Σ. Ρέμελης Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (τακτικό μέλος) και αναπληρωματικά μέλη η Ευαγγελία Γ. Κουτούπα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Μιχαήλ Κ. Αυγουστιανάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3900/2020 και είναι η εξής:

ΦΕΚ Αντικατάστασης μελών του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και άρθρου 88 του Συντάγματος για το έτος 2020 (ΦΕΚ B 3900/2020 )

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33595 (1) Αντικατάσταση ενός (1) τακτικού και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης δι αφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος για το έτος 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 88 και του άρθρου 99 του Συντάγματος.

β) Του άρθρου 1 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 693/1977 (Α’ 262), όπως η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του ν. 2172/1993 (Α’ 207).

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002 «Για την επίλυση των διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 180).

2. Το υπ’ αρ. 67/08.05.2020 πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά με τη συμπληρωματική κλήρωση για την αντικατάσταση ενός (1) τακτικού και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης δια- φορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος γιατο έτος 2020.

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2020:

α) τακτικό μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος, τον Κωνταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε αντικατάσταση του Ευάγγελου Βασιλακάκη του Νικολάου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

β) αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος, την Ευαγγελία Κουτούπα του Γεωργίου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Μιχαήλ Αυγουστιανάκη του Κωνσταντίνου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντικατάσταση της Ελένης Διβάνη του Νικολάου, Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Χριστίνας Σταμπέλου του Χρήστου, Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020 Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ