Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Πρώτη συνεδρίαση : Ποια είναι τα μέλη των Επιτροπών Ποιότητας Νομοθέτησης και Επιτροπής Αξιολόγησης – Δείτε τα εγχειρίδια καλής νομοθέτησης

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πρώτη συνεδρίαση : Ποια είναι τα μέλη των Επιτροπών Ποιότητας Νομοθέτησης και Επιτροπής Αξιολόγησης – Δείτε τα εγχειρίδια καλής νομοθέτησης

 

Μέτωπο κατά της πολυνομίας και κακονομίας που μαστίζει τη χώρα μας συγκροτείται από δυο Επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν σήμερα για πρώτη φορά στη Βουλή: Είναι η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

11μελές Όργανο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας, ένα ενδεκαμελές διεπιστημονικό όργανο σταθερής σύνθεσης υπό την προεδρία του καθηγητή Σπυρίδωνος Βλαχόπουλου, «…θα διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης σε σχέδια νόμων, υπουργικών τροπολογιών, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, ώστε να υπάρχει ενιαία και υψηλού επιπέδου νομοθετική και κανονιστική λειτουργία τόσο σε επίπεδο Βουλής όσο και Κυβέρνησης. Επιπλέον θα μεριμνά για την επεξεργασία των συνεπειών κάθε ρύθμισης για την κοινωνία και την αγορά».

Κωδικοποίηση

Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αποτελείται από 13 μέλη υπό την προεδρία του επίτιμου αντιπροέδρου του ΣτΕ Γεωργίου Σταυρόπουλου και θα αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας αποκάθαρσης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας με αναδιάρθρωση διατάξεων, με απαλοιφή των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον, με αναδιατύπωση των κειμένων σε εύληπτη γλώσσα και με προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων. Με τον τρόπο αυτό θα καταργηθεί απαρχαιωμένη και αλληλοσυγκρουόμενη νομοθεσία, διευκολύνοντας την ερμηνεία των κανόνων και περιορίζοντας εστίες δυνητικής διαφθοράς και επιταχύνοντας τη διοικητική και τη δικαστική λειτουργία.

Τα μελη της Επιτροπής είναι :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΕΛΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΙΡΠΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΔΩΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΙΕΡΡΙΝΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΙAΤΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Οι δύο Επιτροπές υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μια νέα οργανική μονάδα, η θεμελιώδης αποστολή της οποίας έγκειται στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της καλής νομοθέτησης. Στις επιτροπές συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και διακεκριμένοι νομικοί και οικονομολόγοι.

Σημειώνεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αναρτηθεί δύο Εγχειρίδια που εκπονήθηκαν στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών και διασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα νομοθεσίας: το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας και το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (ΕΝΕΡΓΟ ΛΙΝΚ)

Στην πρώτη κοινή συνεδρίαση για λογαριασμό του Πρωθυπουργού θα παρευρεθεί και θα χαιρετίσει ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ