Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

“Αστική ευθύνη του Δημοσίου και το δικαίωμα αποζημίωσης” το νέο βιβλίο του Αντ. Αργυρού

To 180 σελίδων βιβλίο του Αντώνη Αργυρού αποσκοπεί  να αποτελέσει  βοήθημα στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον εφαρμοστή του δικαίου (δικαστή, δικηγόρο, κ.λπ.), προκειμένου να αναδειχθεί πλήρως η δυνατότητα αποζημίωσης από το Δημόσιο

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Αστική ευθύνη του Δημοσίου και το δικαίωμα αποζημίωσης” το νέο βιβλίο του Αντ. Αργυρού

Του Παναγιώτη Τσιμπούκη

Α. Αργυρός: Ο συνεργάτης του dikastiko.gr πρώην υπηρεσιακός υπουργός Επικρατείας και δικηγόρος Αντώνης Αργυρός λίγες ώρες πριν μας αποχαιρετήσει το 2021, έθεσε σε κυκλοφορία το νέο του βιβλίο, υπό τον τίτλο: «Αστική ευθύνη του Δημοσίου και το δικαίωμα αποζημίωσης».

To 180 σελίδων βιβλίο του Αντώνη Αργυρού αποσκοπεί  να αποτελέσει  βοήθημα στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον εφαρμοστή του δικαίου (δικαστή, δικηγόρο, κ.λπ.), προκειμένου να αναδειχθεί πλήρως η δυνατότητα αποζημίωσης από το Δημόσιο τόσο από παράνομες όσο από τις νόμιμες πράξεις των οργάνων του και από την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης.

Ο συγγραφέας στις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύει τα ζητήματα:

1)   Της αστικής ευθύνης του Κράτους, σε συνδυασμό  με τη    νομολογία των δικαστηρίων,

2)   Της αποζημιωτικής ευθύνης του Κράτους  από ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του  κατά την ενάσκηση  δημόσιας εξουσία όχι μόνο από τις παράνομες πράξεις (όπως παράνομη νομοθέτηση, έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως, πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων ή παράλειψη καθηκόντων, μη συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση κ.λπ.), αλλά και  ενδεικτικά από παραβίαση κανόνων ιατρικής επιστήμης, βλάβη της υγείας φυσικού προσώπου, όπως κυοφορούμενου, αποζημιώση για πλημμύρες στη Μάνδρα, αποζημίωση για «απώλεια ευκαιρίας», αποζημίωση για μη χορήγηση αδείας λειτουργίας επιχείρησης, αποζημιώση λόγω παράνομης απομακρύνσεως από την υπηρεσία, αποζημίωση από καθυστέρηση ή μη απονομή σύνταξης, αποζημίωση από παράνομη σύλληψη, από τραυματισμό, αποζημίωση από φωτοβολίδα, από πτώση κλαδιών, από περικοπή επιδόματος, απόυλικές ζημίες που προήλθαν από επεισόδια

3)   της αποζημιωτικής ευθύνης του Κράτους  από νόμιμες πράξεις των οργάνων του, όπως είναι ανάκληση  ευμενών διοικητικών πράξεων, θεμιτοί περιορισμοί στην ιδιοκτησία, πολεοδομικές ρυθμίσεις, βλάβη στην υγεία στο πλαίσιο εμβολιασμών κ.λπ.),

4) Η ευθύνη του Κράτους από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας,

5) Η ευθύνη του Κράτους από παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας ιδίως και από τα όργανα της  δικαστικής λειτουργίας,

6) Το ζήτημα αναγνώρισης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου για ζημιογόνες πράξεις και για τα όργανα της δικαστικής λειτουργίας, όπως αναλύεται από τη διαδρομή της εθνικής μας νομολογίας μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με την κοινοτική νομολογία, τρόποι αναζήτησης αποζημιώσεως,

7) Η αποζημίωση από καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης (δίκαιη ικανοποίηση, άρθρα 53 – 58 νόμου 4055/2012)  και

8) Αποζημίωση για τη ζημία που του προξένησε ο δικαστικός λειτουργός κατά την ενάσκηση των δικαστικών καθηκόντων του (αγωγή κακοδικίας, άρθρο 99 του Συντάγματος).

Ο συγγραφέας έχει χωρίσει  την ύλη του βιβλίου του (έκδοση της «Νομική Βιβλιοθήκη»)  σε έξι μέρη, ενώ περιλαμβάνεται και παράρτημα με τα πλήρη κείμενα αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν το ζήτημα αναγνώρισης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου για ζημιογόνες πράξεις και   για ζημιογόνες πράξεις των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας λόγω παραβίασης της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας (Ολ. ΣτΕ 1501/2014,799/2021,800/2021 και 803/2021).

Α. Αργυρός: Ο συγγραφέας  χωρίζει το σύγγραμμά του στα εξής μέρη

Στο πρώτο μέρος αναφέρεται στην αστική ευθύνη του Δημοσίου. (Η εξέλιξη του θεσμού, το νομικό έρεισμα της αστικής ευθύνης, τα όργανα του Κράτους που θεμελιώνουν την αστική ευθύνη, η ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων κ.λπ.).

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η επίδραση των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τρίτο μέρος εξετάζεται το ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από νόμιμες πράξεις των οργάνων του.

Στο τέταρτο μέρος εξετάζεται η αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνο δράση των οργάνων της δικαστικής εξουσίας.

Στο πέμπτο μέρος εξετάζεται η αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις των οργάνων του (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ).

Στο έκτο μέρος εξετάζεται η αγωγή αποζημιώσεως για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης και η αγωγή κακοδικίας κατά δικαστή.

Ακόμα, ο κ. Αργυρός υπογραμμίζει, δανειζόμενος από το κείμενο της υπ΄  αρθμ. 2527/2019 απόφασης του ΣτΕ, ότι  «το Σύνταγμα δεν ανέχεται να παραμένουν αναποζημίωτες ζημίες που κάποιος υφίσταται από ενέργειες οποιουδήποτε κρατικού οργάνου».

Το συγγραφικό έργο του κ. Αργυρού

Στο συγγραφικό έργο του Αντώνη Αργυρού,  περιλαμβάνονται:

1. Συλλογική έκδοση: «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ». Μελέτη: «Τα προνόμια του Δημοσίου και το «Δίκαιο της ανάγκης» στο κράτος δικαίου», σελ. 303-365, έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,  2013 (και επιμέλεια έκδοσης του τόμου).

2. “ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ”, έκδοση   “Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων”, 1996   και επανέκδοση 2000.

3. “Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης” (Ν. 4055/2012, 4239/2014), εκδόσεις  Σάκκουλα, 2015.

4. “ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ “, Λόγια ελπίδας για μια νέα  μεταπολίτευση”, εκδόσεις  Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ,  2015 και επανέκδοση 2018.

5. «Η ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΟ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ»,  2011, έκδοση ΕΚΠΑ.

6. Συμμετοχή στο Συλλογικό έργο: «Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων»,  2015.

7. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΟΙ ΑΓΑΠΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ- ΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑ – ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ- Τόμος 1, εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, 2018.

8.”ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΘΥΕΛΛΑ” – “Λόγια αγάπης και νοσταλγίας”, Αθήνα,  2018.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ